Radovi na izgradnji sportskog centra Han Bila

Datum objave: 23.09.2019. 13:27 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka   54-7-3-111/19

I UGOVORNI ORGAN   

I 1. Podaci o ugovornom organu             

Naziv     OPĆINA TRAVNIK

IDB/JIB 4236179780001

I 2. Zajednička nabavka

Ne

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora         

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora Izvođenje radova na izgradnji sportskog centra Han Bila

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

45212224-2

Građevinski radovi na stadionu

 

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana nakon uvođenja u posao

 

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora Najniža cijena

III 3. Da li je korištena e-aukcija? Ne

 

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

IGM - IUT HASKIĆ

4236068950005

Vitez

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 19158,98

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora 16.9.2019.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda 2

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda 2

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 19158,98

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 19445,28

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: