Radovi na izradi horizontalne saobraćajne signalizacije

Datum objave: 19.01.2016. 12:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

894-1-3-29-9-3/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 894-1-3-29-5-33/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA UGLJEVIK
IDB/JIB 4400458050000
Kontakt osoba Sokica Horvat
Adresa Trg Draže Mihailovića
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 773-771
Faks (055) 772-336
Elektronska pošta javnenabavke2012@hotmail.com
Internet adresa www.opstinaugljevik.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Ugljevik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na održavanju puteva i ulica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RADOVI NA KRPAŽI ASFALTNOG KOLOVOZA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

RADOVI NA KRPAŽI ASFALTNOG KOLOVOZA DIJELA PUTNE MREŽE I ULICA NA PODRUČIJU OPŠTINE UGLJEVIK

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO ZIDAR ŽIVANOVIĆ 4401788130006 Ugljevik Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.9.2015.

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24501,60 29.9.2015. DOO "ZIDAR ŽIVANOVIĆ" 3 / 5


1 24501,60 29.9.2015. DOO "ZIDAR ŽIVANOVIĆ"ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RADOVI NA IZRADI HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

RADOVI NA IZRADI HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i
građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,
puteva

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JOVIĆ S&D Ugljevik 4401885330001 Ugljevik Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.9.2015.

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7429,00 1.10.2015. JOVIĆ S&D Ugljevik
2 1704,00 14.10.2015. JOVIĆ S&D Ugljevik

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
894-1-3-29-9-3-16.pdf
PODIJELI: