Radovi na površinskom sloju ceste

Datum objave: 22.01.2016. 11:42 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-Dobojski Kanton

OPĆINA BREZA

Općinski načelnik

 

Broj: 01/2-05-95/16

Breza, 18.01.2016.godine

 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA BREZA 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obaviještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

 

10.

Radovi na površinskom sloju ceste JRJN:45233220-7

Direktni sporazum; Broj obavještenja: 726-8-3-15/15

"MRAMOR-A.N" d.o.o. Breza, ID broj 4218131090005

Ukupan iznos bez PDV-a: 5.920,00 KM; Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao;Rok plaćanja:30 dana od dana zaprimanja okončane situacije.

 

 

15.08.2015.

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: