Radovi na pumpnoj stanici Vrdilo i razvodnoj mreži iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik

Datum objave: 20.01.2016. 09:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1355-4-3-15-5-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ZENICA
IDB/JIB 4218237080009
Kontakt osoba Azira Kadušić
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 208-014
Faks (032) 208-017
Elektronska pošta senada.dedic@zenica.ba
Internet adresa www.zenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Zenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na pumpnoj stanici Vrdilo i razvodnoj mreži iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na pumpnoj stanici Vrdilo i razvodnoj mreži iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247270-3 Građevinski radovi na rezervoarima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u pozivu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica, MZ Briznik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 4218001040006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

59742,81

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59742,81

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59742,81

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Osnivač Javnog preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Zenica je Općina/Grad Zenica. Osnivač svoja prava ostvaruje putem
Skupštine, osnivač Općina/Grad Zenica je 100% vlasnik osnivačkog udjela. Zakon o komunalnim djelatnostima Zeničko-
dobojskog kantona član 8.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Zenica

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1355-4-3-15-5-4-16.pdf
PODIJELI: