Radovi na ugradnji stolarije

Datum objave: 22.01.2016. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-Dobojski Kanton

OPĆINA BREZA

Općinski načelnik

 

Broj: 01/2-05-95/16

Breza, 18.01.2016.godine

 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA BREZA 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obaviještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

 

18.

Radovi na ugradnji stolarije JRJN:45420000-7

Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja: 726-7-3-21/15

"HDI" d.o.o.Sarajevo ID broj: 4201229940007

Vrijednost ugovora bez PDV-a:23.995,85 KM; Rok izvršenja:90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.Plaćanje u roku 30 dana od prijema ovjerene privremene situacije.Garancija za dobro izvršenje ugovora(dobro izvršenje posla) do 27.02.2017.godine.

 

 

27.11.2015.

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: