Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini - sjeverni pravci

Datum objave: 18.03.2021. 10:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.03.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

142-1-3-3-5-5/21


Broj obavijesti o nabavi 142-1-3-3-3-4/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA USTANOVA CESTE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272350260000
Kontakt osoba Jerko Boban
Adresa Marka Marulića bb
Poštanski broj 88240 Posušje (hp mo)
Općina/Grad Posušje
Telefon (039) 685-536
Faks (039) 685-538
Elektronička pošta cestezzh@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini sukladno tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini - južni pravci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini - južni pravci, sukladno tenderskoj
dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

54,00 km cesta

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

195000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 15.03.2021. odnosno od dana zaključenja ugovora do 14.11.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-421 Klobuk - Sovići, R-422 Vitina - Orahovlje, R-423 Teskera - Bijača, R-425 Hamzići - Široki Brijeg, R-425A Prolaz k
roz Miletinu, te u slučaju potrebe i ceste nižeg ranga kao i eventualne buduće regionalne ceste na području općine Grude i
grada Ljubuškog

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CESTE D.D. MOSTAR 4 / 7 4227038030000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

195000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

195000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

195000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2021. godini - sjeverni pravci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi redovnog održavanja cesta u Županiji zapadnohercegovačkoj u 2021. godini - sjeverni pravci, sukladno tenderskoj
dokumentaciji.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

24,00 km cesta

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 15.03.2021. odnosno od dana zaključenja ugovora do 14.11.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-420 Posušje - Vir- Zavelim - granica Županije, te u slučaju potrebe i ceste nižeg ranga kao i eventualne buduće regional
ne ceste na području općine Posušje i grada Širokog Brijega.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KTM-BRINA D.O.O. 6 / 7 4272009070006 Posušje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

111106,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111106,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111106,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
142-1-3-3-5-5/21
PODIJELI: