Radovi u projektu Zaštita površina neutralizacionih bazena na demineralizaciji u Podružnici Termoelektrana Kakanj u Kaknju

Datum objave: 08.04.2021. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-1-3-321-5-130/21Broj obavještenja o nabavci 986-1-3-321-3-368/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova u projektu „Zaštita površina neutralizacionih bazena na demineralizaciji“ u Podružnici Termoelektrna
„Kakanj“ u Kaknju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Zaštita površina neutralizacionih bazena na demineralizaciji“ u Podružnici Termoelektrna „Kakanj“ u Kaknju za potrebe JP
Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, prema Tenderskoj dokumentaciji broj 2000030918

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45442120-4 Radovi bojenja i nanošenja zaštitnog premaza na konstrukcije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Termoelektrana „Kakanj“ u Kaknju.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 (stotinudvadeset) dana od dana uvođenja Izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTEL D.O.O. 4400356130009 Bijeljina Bosna i Hercegovina
2 HARYSCO DOO 4200544330008 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

218218,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

218218,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

218218,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

273920,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-3-321-5-130/21
PODIJELI: