Rang liste korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2014. godinu

Izvor: eKapija.BA, 19.11.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj  57/14, te u dnevnim novinama "Oslobođenje", i „Dnevni list“ od 16.07.2014. godine, a na temelju stava 2. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13) i stava 3. tačke VI Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje potencijalne

 

RANG LISTE

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalne rang liste korisnika grant sredstava do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima kako slijedi:

 

 

Projekt br. 1. Poticaji inovatorima-pojedincima

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

Avdo Halilović

Kladanj

2

Nijaz Banjanović

Ilidža

3

Armina Mačković

Maglaj

4

Jusuf Duraković

Zenica

5

Zijo Pekić

Novi Grad-Sarajevo

6

Meliha Klopić

Cazin

7

Fadil Musaefendić

Maglaj

8

Dario Tolić

Grude

9

Kenan Musaefendić

Maglaj

 

Projekt br. 2. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

David Karamatić

Posušje

2

Zdravko Milićevič

Posušje

3

Stanko Tokić

Posušje

4

Hamza Bektić

Stari Grad-Sarajevo

5

Ajla Bektić

Stari Grad-Sarajevo

6

Krešo Mandarić

Posušje

7

Ljubo Begić

Posušje

8

Ivan Vranjković

Posušje

9

Kristijan Kajtazi

Posušje

10

Dario Miloš

Posušje

11

Ivan Bašić

Posušje

12

Stipe Topić

Posušje

13

Eldin Okanović

Gradačac

14

Midheta Bandić

Hadžići

15

Krešimir Miličević

Posušje

16

Mate Ćesić

Posušje

17

Pavao Karamatić

Posušje

18

Milan Budimir

Posušje

19

Ivan Galić

Posušje

20

Marko Galić

Posušje

21

Mario Penava

Posušje

22

Amar Džino

Jablanica

23

Ljubo Karamatić

Posušje

24

Ante Pavković

Posušje

25

Hajrudin Hanić

Gradačac

26

Hazer Emrić

Bužim

27

Ana Matić

Hadžići

28

Tomislav Begić

Posušje

29

Medina Karšić

Sarajevo

30

Josip Budimir

Posušje

31

Lana Smječanin

Novi Grad Sarajevo

32

Dario Bešlić

Posušje

33

Filip Šarić

Posušje

34

Borna Miličević

Posušje

35

Nudžejma Imamović

Goražde

36

Josip Knezović

Posušje

37

Pero Grubišić

Posušje

38

Mateo Grubišić

Posušje

39

Ivan Bešlić

Posušje

40

Marko Galić

Posušje

 

Projekt br. 3. Poticaj udruženjima i komorama

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

"Opće udruženje obrtnika Sanski Most"

Sanski Most

2

Udruženje „ĐERĐEF“

Bugojno

3

Udruženje tekstila,obuće i kože-udruga tekstila,obuće i kože

Sarajevo

4

Opšte udruženje samostalnih privrednika opštine Tuzla

Tuzla

5

Gospodarska komora Grada Mostara

Mostar

6

Udruženje "Razvojna edukativna grupa"

Zenica

7

Udruga "Izvori blata" Ljuti Dolac

Široki Brijeg

8

"Opće udruženje obrtnika poslodavaca"

Donji Vakuf

9

Privredna komora bosansko-podrinjskog kantona

Goražde

10

Udruženje poslodavaca BPK-a

Goražde

11

Obrtnička komora tuzlanskog kantona

Tuzla

 

Projekt br. 4. Poticaj obrazovnim institucijama

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

Srednjoškolski centar

Hadžići

2

Građevinski fakultet sveučilišta u Mostaru

Mostar

3

Agronomski prehrambeno-tehnološki fakultet sveučilišta u Mostaru

Mostar

4

Svečilište u Mostaru fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Mostar

 

Projekt br. 5. Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

Udr. za pomoć u zaštiti i valorizaciji tradic.proiz. i tritor. "Okusi Hercegovinu“

Mostar

2

Razvojna agencija županije zapadnohercegovačke-Herag

Posušje

3

Udruženje za unapređenje životne sredine "E grupa"

Zenica

4

Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak

Mostar

5

"TRA" agencija za razvoj općine Tešanj

Tešanj

6

"Aldi" udruženje građana za lokalne inicijative

Goražde

7

Udruga poduzetnika i poslodavaca

Žepče

 

Projekt br. 6. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO, HACCP  standarda i  osiguranje CE znaka)

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

"Fortin" d.o.o.

Tešanj

2

"Saksofon" d.o.o.

Tuzla

3

"Džambo" d.o.o.

Gračanica

4

Smt d.o.o.

Široki Brijeg

5

"Bernina" d.o.o.

Široki Brijeg

6

"Janjina " d.o.o.

Goražde

7

"Nerro" d.o.o.

Sarajevo

8

Opšta zadruga "Bios" p.o.

Visoko

9

"Hdi" d.o.o.

Vogošća

10

"Hara" d.o.o.

Visoko

11

"Bafas" d.o.o.

Kreševo

12

"Staklorad" d.o.o.

Mostar

13

Lift consulting d.o.o.

Ilidža

14

"Sport klub" d.o.o.

Sarajevo

15

"Lupon ventures" d.o.o.

Sarajevo

16

"Hermont" d.o.o.

Stolac

17

"Naš dom" d.o.o.

Travnik

18

Brodomerkur d.o.o.

Široki Brijeg

19

"Čamdžić- komerc" d.o.o.

Kladanj

20

"Veling" d.o.o.

Sarajevo

21

„Gradski i prigradski saobraćaj" d.d.

Tuzla

22

Biljna apoteka "NN"

Hadžići

23

"Tranzitexport" d.o.o.

Ilidža

24

„Contact travel“ d.o.o.

Mostar

25

Obrtnička radnja zv. "Sava"

Domaljevac/ Šamac

26

"Globih"d.o.o.

Hadžići

27

„Ob produkt“ d.o.o.

Čapljina

28

"Divan" d.o.o.

Vitez

29

"T&A remag" d.o.o.

Tuzla

30

"Geodet¨"d.o.o.

Sarajevo

31

"Aut luk" d.o.o.

Lukavac

32

"Imas" d.o.o.

Sarajevo

33

"Eme"d.o.o.

Travnik

34

"Agencija postive" d.o.o.

Sarajevo

35

"Ice-net" d.o.o.

Sarajevo

36

"Tring" d.o.o.

Gračanica

37

"Emos-lean" d.o.o.

Mostar

38

Zavod za ispitivanje kvalitete

Mostar

 

Projekt br. 7. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

Zlatar "Najo"

Velika Kladuša

2

Obrtnička radnja szr "Krajšina"

Stolac

3

Domaća radinost obućar "Spaha"

Zenica

4

Obrt-domaća radinost "Hani"

Sanski Most

5

Samostalna obrtnička radnja-konfecijski krojač "Larisa"

Sarajevo

6

Pčelarstvo "Muhtari"

Sanski Most

7

Obrt "Lejla"

Mostar

8

Samostalna obrtnička zlatarsko-filigranska radnja, vl. Dževad Musakadić

Sarajevo

9

Obrtnička radnja "Štikla"

Sarajevo

10

Samostalna obrtničko bravarska radnja "Malik"

Sarajevo

11

Samostalna obrtničko-kaparska radnja, vl. Nedim Hrapović

Sarajevo

12

Zajednička obrtničko zlatarsko-filigranska radnja "Isanović“

Sarajevo

13

Samostalna obrtnička radnja-krojač "Unikat"

Sarajevo

14

Samostalna zanatska radnja "Prenj"

Stolac

15

Or krojački salon "Šanel"

Sarajevo

16

Obrtnička radnja "Bei uraro"

Sarajevo

17

Szr "Hamke ars"

Banovići

18

Obrt "Domaća radinost" tradiconalni stari zanat“, vl. Muharem Smajić

Bihać

19

Obrtnička djelatnost "Charlie"

Sarajevo

20

Samostalna obrtnička zlatarska radnja "Atagić"

Sarajevo

21

Or krojački salon "Sans"

Sarajevo

22

Or krojač "Dani"

Sarajevo

23

„Zajednička obrtničko-filigranska radnja“ vl. Ajla i Elvin Arnautović

Sarajevo

24

Frizersko brijački salon "it"

Sarajevo

25

Sor ženski krojački salon "Belma"

Sarajevo

26

Fijakeris „Nijaz Šovšić"

Ilidža

27

Or krojački salon "Eleganza"

Sarajevo

28

Obrt zlatara "Filigran", vl. Emir Velentalić

Sanski Most

29

Obrtnička radnja "Galerija faronela"

Sarajevo

30

Obrtnička krojačka radnja "Moda", vl. Agai Sali

Sarajevo

31

Obrtnička djelatnost "Termodimnjačar"

Sarajevo

32

"S" obrtničko-frizerska radnja

Goražde

33

Or krojački salon "Lady"

Sarajevo

34

Obrtnička radnja „Zlatar“, vl. Besim Neretljaković

Sarajevo

35

Samostalna obrtnička radnja "Artidis"

Sarajevo

36

Obrt "Limorad"

Sanski Most

37

Obrt "Mulić" vl. Hana Bošnjaković

Sarajevo

38

Sor "Džemkot"

Sarajevo

39

Or krojački salon "Kemo"

Sarajevo

40

Obrtnička krojačka radnja "Eni"

Sarajevo

41

Obrt "Lipšo"

Sanski Most

42

Zajednička obrtnička dimnjačarska djelatnost "Dimnjak" vl. Fadil Vatreš

Sarajevo

43

Etno radionica „Mršić“

Ključ

44

Obrt "Cakana“

Bihać

45

Obrtnička radnja "Boy"

Sarajevo

46

Obrtnička radnja-obućar "Jadran"

Sarajevo

47

Obrtu srodna djelatnost "Ćehić"

Bihać

48

Obrtnička radnja "Graforad"

Travnik

49

Obrtnička krojačka radnja "Fancy free"

Sarajevo

50

Or krojački salon "K/A“ vl. Admir Kos

Sarajevo

51

Obrtnička dimnjačarska djelatnost "Čađo"

Sarajevo

52

Obrtnička radnja krojački salon, vl. Alma Lihić

Sarajevo

53

Or krojački salon "4a"

Sarajevo

54

Sz krojačka radnja "Šentada"

Sarajevo

55

Samostalna obrtnička radnja, vl. Emir Njemčević

Sarajevo

56

Samostalna obrtnička radnja "RM"

Sarajevo

57

Samostalna obrtnička radnja "Suvenir mat"

Sarajevo

58

Zajednička cizlersko-kazandžijska radnja, vl. Kenan Hidić

Sarajevo

59

Obrtnička radnja "Amko"

Vogošća

60

Zajednička obrtničko kazandžijska radnja "Babić"

Sarajevo

61

Samostalna obrtničko brijačka radnja, vl. Mubera Mujagić

Sarajevo

62

Or krojački salon "Stil", vl. Ismet Subašić

Sarajevo

63

Sor krojački salon, "Glamur"

Sarajevo

64

Samostalna obrtnička radnja-obućar "Velur"

Sarajevo

65

Obrt tapetar "Sadić"

Sanski Most

66

Obrtnička radnja "Gogić"

Vareš

67

Sor "Blue art"

Sarajevo

68

Obrt "Lida"

Sarajevo

69

Samostalna obrtnička radnja "Kazandžija", vl. Ismet Huseinović

Sarajevo

70

Sor "Kala", vl. Advija Pršeš

Sarajevo

71

Zanatska uslužna djelatnost s.z.u.r. "Mia"

Čapljina

72

Obrtnička kazandžijska radnja "Metal art"

Sarajevo

73

Obrtnička krojačka radnja za izradu opreme za vjenčanje "Lady M"

Sarajevo

74

Obrtnička radnja -obućar "Amer"

Sarajevo

75

Obrtnička kazandžijska radnja "Stari zanati",

vl. Edin Zločudović

Sarajevo

76

Zajednička obrtničko-kazandžijska radnja, vl. Elvir i Edin Aganović

Sarajevo

77

Kovačka radnja "Ćosić"

Livno

78

Zajednička obrtnička obućarska radnja, vl. Šemsa Sulja

Sarajevo

79

Obrtnička radnja-obućar "Cipa"

Sarajevo

80

Samostalna obrtničko-limarska radnja, vl. Adnan Jusić

Sarajevo

81

Obrtnička krojačka radnja "Gold"

Sarajevo

 

Projekt br. 8. Poticaji poduzetništvu žena                             

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

Proizvodnja tekstila "BOŽIMIR" vl.Sekulić Milica

Bosansko Grahovo

2

TABAKPLAST d.o.o.

Tomislavgrad

3

BAMBI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Široki Brijeg

4

BITA-INVEST d.o.o.

Tuzla

5

"SSAM plast" d.o.o 

Jelah-Tešanj

6

"PLANJAX KOMERC" d.o.o. Društvo za trgovinu i posredovanje

Tešanj

7

ČOKOLADA d.o.o.

Mostar

8

"CINDERELLA"

Mostar

9

"ANTURIJA" d.o.o                                      

Čapljina

10

OR "NINA" vl.Suljić Fatima

Lukavac

11

"RELAX TOURS" d.o.o. Za turizam, ugostiteljstvo, marketing, unutrašnju i vanjsku trgovinu

Centar Sarajevo

12

"ALI & VIS" d.o.o.

Kreševo

13

"OTVORI BUNTIĆ"

Čapljina

14

"WERKKOL" d.o.o za pružanje usluga, proizvodnju i promet

Kladanj

15

"TRON" vl.Džafić Fika

Sanski Most

16

CVJEĆARSTVO "FLOR-AL" vl.Alibašić Mujesira

Sanski Most

17

OBRTNIČKA RADNJA "PIKO" vl.Šabić Mina

Srebrenik

18

KROJAČKA RADNJA "EMMA" vl.Mujkić Selvedina

Doboj Istok

19

ELIKSIR d.o.o za unutarnju i vanjsku trgovinu

Posušje

20

"EMMS" d.o.o. Društvo za konsalting i čišćenje hotelskog sektora

Tešanj

21

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MOBIS PHARM" d.o.o.

Mostar

22

OBRTNIČKA RADNJA "TIM-MED" vl.Gerzić Fatima

Bosanska Krupa

23

"Dva S.S." vl.Selmanović Sabina

Bihać

24

"PEKARA UNA" vl.Balićevac Nevzeta

Bihać

25

"T&T Dautović" d.o.o. Društvo za računovodstvo i finansijski consalting

Gračanica

26

"ALFA & OMEGA" d.o.o.

Mostar

27

"PRIMA-PROMET" d.o.o.

Sanski Most

28

Domaća radinost  "A-M"  vl.Vojić Amela

Bihać

29

FRIZERSKI SALON "NESA" vl.Jusić Nesima

Ključ

30

"SIGMA-S" d.o.o.

Čitluk

31

Berberska radnja "SABINA" vl.Fuka Sabina

Bugojno

32

"KRALJEVIĆ" vl.Dijana Biletić

Kreševo

33

DOMAĆA RADINOST "NELADO" vl.Korlat Dževada

Sanski Most

34

"ME-AD" d.o.o.

Sanski Most

35

OR "MD-PRINT"

Mostar

36

Ljekarnička zdravstvena ustanova BIOPHARM

Neum

37

STUDIO La Bellezza

Mostar

38

FRIGOR d.o.o. za trgovinu i usluge

Ilidža

39

Frizerski salon "SAMSON I DALILA" vl.Marija Kordić

Čitluk

40

"GLOBUS MIL" d.o.o. Za trgovinu i usluge

Mostar

41

Domaća radinost "NINA-BB" vl.Bašić Nasiha

Bužim

42

"LYLY" Privatna predškolska ustanova dječiji vrtić

Velika Kladuša

43

"OBRAČUN" Društvo za računovodstvo i finansije d.o.o.

Maglaj

44

"KNJIGOVODSTVENI BIRO" vl.Draganović Emira

Ključ

45

BEEMED d.o.o za proizvodnju, preradu i trgovinu na veliko i malo

Tuzla

46

"CENTAR COM" d.o.o. trgovina, transport i usluge

Odžak

47

FINACO-R  d.o.o.

Mostar

48

Proizvodno trgovačko društvo "DŽEMAT" d.o.o.

Gornji Vakuf Uskoplje

49

OR FRIZERSKI SALON "LANA-L"

Mostar

50

ZAJEDNIČKA OBRTNIČKA RADNJA KNJIGOVODSTVENI SERVIS "JUKIĆ" vl.Marija Jukić i Ivan Martić

Posušje

51

CENTAR LJEPOTE MONA LISA EDUKACIJE

Mostar

52

OR Pekara "PRINC" vl.Alibegović Umihana

Bugojno

53

Frizerski salon "IVANKA" vl.Ivanka Šaravanja

Čitluk

54

"MAJDANAC" vl.Sarhatlić Sena

Sanski Most

55

"D A T A " d.o.o.

Mostar

56

Društvo za računovodstvo "KONTO JA & SA" d.o.o.

Maglaj

57

SZ Frizerska radnja za žene "MIRSADA" vl.Selmanović Mirsada

Bihać

58

SZR- zidarsko tesarska "MITEL"

Mostar

59

Privatna predškolska ustanova dječiji vrtić "KOLIBRIĆ"

Velika Kladuša

60

"TBA : PRO" d.o.o. za promet i usluge

Centar Sarajevo

61

"FLOVER DiORO" d.o.o.

Bugojno

62

OR NAIL STUDIO SANJA

Mostar

 

Projekt br. 9. Poticaji poduzetništvu mladih                      

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

PEKARA "LIJEŠNICA" vl.Čamić Enes

Maglaj

2

"OPRUGE-KRAJNOVIĆ" d.o.o. Proizvodnja opruga i vijaka

Gradačac

3

Zanatska radnja "MEHIN" vl.Mehinović Nermin

Doboj Istok

4

PERADARSTVO "HALILOVIĆ" vl.Halilović Ernad

Sanski Most

5

Farma "H & M" vl.Muhidin Husičić     

Žepče

6

"GLOBAL TRADE" d.o.o.

Mostar

7

Obrt, PEKARA"DENI" vl.Rošić Denic

Velika Kladuša

8

Vezani obrt "TEMIMOVIĆ" vl.Temimović Almir

Ključ

9

Mlinsko pekarsko poduzeće "MARTINOVIĆ" d.o.o. export-import

Orašje

10

"ALU-PROM" d.o.o.

Lukavac

11

Obućarski obrt "ZUMBUL" vl.Šišić Amar

Visoko

12

"IB-PROMET" d.o.o.

Fojnica

13

"PEP Plastic Excellent Product" d.o.o.

Gračanica

14

Obrtu srodna-Poljoprivredna djelatnost  "Agro-Kartal" vl.Kartal Denis

Bosanski Petrovac

15

NSoft d.o.o.

Mostar

16

PEKARA "EUROPA" vl.Letaj Luan

Sanski Most

17

CAMPANILE d.o.o.

Mostar

18

Obrt-MESNICA"ŠEHOVKA" vl.Karadžić Amir

Sanski Most

19

Srodna djelatnost "MALINA" vl.Dizdarević Emir

Bužim

20

Domaća radinost "RUBI" vl.Hrnjica Rubens

Bihać

21

"ADARAL" d.o.o.

Bugojno

22

BRAMEX za proizvodnju i tgovinu d.o.o

Posušje

23

"AGENCIJA DAMAR" d.o.o.

Čitluk

24

"IVEX" d.o.o. društvo za proizvodnju i promet na veliko i malo

Usora

25

MIPOL d.o.o

Posušje

26

Obrtnička djelatnost - Pekara "KABIL 3" vl.Kabil Muharem

Tuzla

27

NOVA RIVA d.o.o.

Neum

28

EKO SERVIS d.o.o.

Mostar

29

"SENIOR" d.o.o. za promet i usluge

Odžak

30

"JAŠAR-TRANSPORT" d.o.o.

Bugojno

31

GAMIS d.o.o.

Čitluk

32

"FinTech" d.o.o za računovodstveni, računarski konsalting, informatički inženjering i trgovinu

Kalesija

33

"EXCLUSIV CARS" d.o.o.

Sanski Most

34

Cestovni prijevoz "SAN TRADE" VL.Nermin Puzić

Odžak

35

AUTO SERVIS "FUDŽIĆ"

Stolac

36

DI  d.o.o.

Čitluk

37

Frizerski salon "FREE STYLE" vl.Silahić Damir

Velika Kladuša

38

"FAMOSSO" d.o.o.

Centar Sarajevo

39

"AS-PROSPERITAS" d.o.o. Za računovodstvene poslove i poslove savjetovanja

Gračanica

40

AUTOVULKANIZERSKA RADNJA "ZULIĆ" vl.Zulić Elvedin

Velika Kladuša

41

AUTO-LIMAR "BASARA" vl.Basara Amer

Bugojno

42

Obrtnička radnja "GNOJNICE"

Mostar

43

Agencija WEB STUDIO, Obrtnička radnja

Mostar

44

"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o.

Mostar

45

AUTOSERVIS "MOBIL  A-E" vl.Kadirić Admir

Sanski Most

46

"PROTECT"  d.o.o.

Mostar

 

Projekt br. 10. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite            

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

"Č.J." d.o.o. za trgovinu i usluge

Bihać

2

M I V I K O  d.o.o.

Posušje

3

BOSITEX Proizvodno, prometno i uslužno društvo d.o.o.

Žepče

4

"CIVIĆ" d.o.o.

Cazin

5

Industrija mesa "SEMIĆ" d.o.o.

Visoko

6

"VITA-LIFE" d.o.o.

Visoko

7

"CROMONT" d.o.o.

Žepče

8

"THERMOPOR" d.o.o.

Cazin

9

"MADI" d.o.o.

Tešanj

10

"EM-ONIKS" d.o.o. za usluge, ugostiteljstvo. proizvodnju i trgovinu                                  

Lukavac

11

"AGROHOLDING" d.o.o.

Cazin

12

"FEMETALL" d.o.o.

Zenica

13

"A-S KOMERC" d.o.o.

Mostar

14

Proizvodno trgovinsko poduzeće

"HERCEGOVINA VINO" d.o.o.

Mostar

15

"MUJANOVIĆ" d.o.o.

Vogošća

16

"AME" d.o.o. Društvo za proizvodnju i usluge

Breza

17

"UNISGAL" Društvo za proizvodnju i promet hemikalija i galvansko-hemijsku zaštitu metala d.d.

Konjic

18

"TMD GROUP" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Gradačac

19

"POLJORAD" Poljoprivredno, proizvodno i prometno društvo d.o.o.

Travnik

20

"KARADŽA-TRADE-KAŠMIR" d.o.o. Društvo za trgovinu i građevinarstvo                        

Bugojno

21

"RAJZ" d.o.o.

Hadžići

22

"METALOS" d.o.o

Kreševo

23

"HERBOS  NATURE" d.o.o.

Ilidža

24

CHEMO-COMMERCE d.o.o.

Široki Brijeg

25

"VINARIJA ČITLUK" d.d.

Čitluk

26

"S.M. - SELIMOVIĆ" d.o.o.

Ključ

27

"VARIPLAST" d.o.o. Za preradu plastike, trgovinu i uvoz-izvoz

Gračanica

28

"MENPROM" d.o.o.

Tuzla

29

"DŽEKOS" d.o.o.

Ilidža

30

"AUREUS" Društvo za preradu drveta i promet proizvoda od drveta d.o.o.

Gornji Vakuf Uskoplje

31

"SIN-CRO-ER" d.o.o.

Čapljina

32

"PERADAR" Društvo za proizvodnju i prodaju peradi i stočne hrane

Travnik

33

"ISOWOOD" d.o.o. Za proizvodnju i preradu drveta, građevinarstvo, trgovinu i usluge

Gračanica

34

PRIVATNA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA ODRASLE I STARE OSOBE "VITA NOSTRA"

Bihać

35

"MILIČEVIĆ" d.o.o.

Kreševo

36

SOLIK d.o.o.

Prozor- Rama

37

AX-SOLING d.o.o. Za unutarnju i vanjsku trgovinu

Grude

38

"DEBOS" d.o.o.  za građevinsko-zanatske radove i inžinjering

Ilidža

39

"BONY" d.o.o.

Tuzla

40

"SARAJ INŽENJERING" d.o.o. Društvo za inženjering i trgovinu

Sarajevo

41

"LIMOPLAST" d.o.o.

Gradačac

42

KARTONKA d.o.o.

Široki Brijeg

43

"GRADNJA KONSTRUKT" d.o.o.

Bihać

44

"KOFIX" d.o.o. - Poslovna jedinica br.3

Ključ

45

PLAR d.o.o.

Mostar

46

"REAL COMERC" d.o.o.

Vitez

47

"LIGNUM" d.o.o.

Mostar

48

"GRAĐEVINAR" d.o.o.

Novi Travnik

49

"MAJOP" d.o.o.

Mostar

50

TEM MANDEKS d.o.o.

Široki Brijeg

51

"MRAMOR-PROM" d.o.o.

Tešanj

52

"BOSSIN" d.o.o.

Mostar

53

R.P.M. GLOB TRADE d.o.o. Za trgovinu, promet i usluge

Ljubuški

54

"ECCO-CRIMA" d.o.o.

Prozor- Rama

55

"MIP" d.o.o.

Mostar

56

"IRASS" d.o.o.

Orašje

57

GRAFIČKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO "GRIN" d.o.o.

Gračanica

58

"PAK-CENTAR" d.o.o. Za proizvodnju i promet                                                        

Orašje

 

Projekt br. 11. Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva           

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

PREIS USORA d.o.o.

Usora

2

"STELLA" d.o.o.

Gradačac

3

"BOSNIA GRAFIT" d.o.o.

Doboj Istok

4

Privredno društvo za zapošljavnje lica sa invaliditetom DINO-PROM d.o.o.

Mostar

5

"NATURALIS" d.o.o.

Prozor- Rama

6

"DRVOREZ" Društvo za rezanje i cjepanje drva d.o.o.

Hadžići

7

"GRADNJA-ME"

Mostar

8

 Obrt "DADIĆ" vl.Dženita Dadić

Gornji Vakuf Uskoplje

9

O.R."STOLAR-ŠIMIĆ" vl.Ivan Šimić

Žepče

10

KNJIGOVODSTVO T d.o.o.

Ljubuški

11

OR "EUROPROFIL" vl.Šećić Nezir

Srebrenik

12

Samostalni poljoprivrednik Mehić Irfan

Kakanj

13

OBRTNIČKA RADNJA "FIKO" vl.Selimbašić Tufik

Kladanj

14

"RUDMIL" d.o.o.

Kreševo

15

"MLIN PEK DJEDOVIĆ" d.o.o.

Gradačac

16

SOR "AIDA KORMAN" vl.Aida Korman

Stari Grad Sarajevo

17

FARMA "AVDIĆ" vl.Avdić Hedija

Sanski Most

18

FARMA "MEHIĆ" vl.Mehić Uzejir

Sanski Most

19

FARMA "MIDŽAN" vl.Midžan Aziz

Sanski Most

20

SE "PROSOLAR"

Prozor- Rama

21

"FLUID METAL" d.o.o.

Doboj Istok

22

Poljoprivredna djelatnost"AGRO-ŠAMP"

Maglaj

23

Krojačka djelatnost "I&M" vl.Marijana Ivanković

Široki Brijeg

24

FE-LO d.o.o.

Tomislavgrad

25

"BALTIC GROUP" d.o.o.

Visoko

26

"NAHLA" vl.Zulić-Salkić Amela

Bihać

27

"Viral MEDIA" d.o.o privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Živinice

28

Proizvodni obrt "KRISTALI I MINERALI" vl.Mujičić Jović Selma

Zenica

29

FARMA "AMI" vl.Karabeg Amir

Sanski Most

30

"AC System Bau" d.o.o.

Sanski Most

31

LED VISION d.o.o.

Lukavac

32

"BIHkey Production" d.o.o.

Vogošća

33

Domaća radinost   "MIA"   vl.Ezić Admira

Bihać

34

OR "ZLATAR NERETLJAKOVIĆ"

Stari Grad Sarajevo

35

"INTEGRITASS " d.o.o.

Tuzla

36

JUPS d.o.o.

Posušje

37

Uzgoj gljiva   "ĐOLO" vl.Tanja Grbešić

Široki Brijeg

38

 Obrt "I & DŽ"

Mostar

39

Uslužni obrt   "PAŠIĆ GRADNJA"

Zenica

40

"BIO PRODUKT" vl.Dinel Memčić

Žepče

41

"EKO-PAK" d.o.o.

Čitluk

42

KROJAČKA RADNJA "ADELA"   vl.Zukić Zarina

Sanski Most

43

"Povrtlarstvo Behaderović" vl.Behaderović Almaza

Bihać

44

SOR KROJAČKI SALON  "BELLA" vl.Demirović Senida

Stari Grad Sarajevo

45

"DRVOMERCANT" d.o.o.

Sanski Most

46

ART GALLERY "MASTER"

Mostar

47

HUGO d.o.o.

Ljubuški

48

Obrt "BHV" vl.Velić Muharem

Sanski Most

49

STUDIO-CINDARELA

Mostar

50

OR "MEŠTAR" vl.Emir Habibović

Kalesija

51

TRADICIONALNI I STARI OBRT "AMIR COMPANY" vl.Ibrahimović Amir

Tuzla

52

"STOLAR-TASO"  vl.Anto Bešlić

Kreševo

53

"NETZ-ELEKTRIK" d.o.o.

Gradačac

54

Društvo za usluge ART MEDIA  d.o.o.

Kakanj

55

NB COMPANY d.o.o.

Čapljina

56

FARMA "HARI"  

Sanski Most

57

RASADNIK "ZUKIĆ" vl.Zukić Adis

Sanski Most

58

"MAH-ING" d.o.o.

Lukavac

59

Frizerski salon "MARTINA" vl.Lučić Martina

Bugojno

60

"GALERIJA MALA KULA"

Mostar

61

"GALAX ELEKTRONIK" vl.Mešić Đula

Doboj Istok

62

OD "JA-QBE" vl.Delić Irfan

Srebrenik

63

"Megacomerce MCC" d.o.o.

Kakanj

64

Autoprijevoznik"AD-TANK"

Stolac

65

ENTO d.o.o.

Vogošća

66

Salon ljepote  "DIVINE"  vl.Omanović Silvana

Velika Kladuša

67

Obrt - Frizerski salon "LUNA" vl.Čaušević Ariana

Velika Kladuša

68

C-TEL d.o.o.

Kreševo

69

AROMAR d.o.o.

Čitluk

70

Obrt - ELEKTROINSTALATER "KURBEGOVIĆ ISMET-ISO"

Sanski Most

71

Frizerski salon "Nathalie"  vl.Katica Krišto

Busovača

72

Obrt - Tradicionalni i stari zanat "SEKA" vl.Zahirović Mirfeta

Velika Kladuša

73

"TATAR" vl.Tatar Nezir

Visoko

74

ENDON d.o.o.

Novo Sarajevo

75

"ALSTER PRO"društvo za merketing, trgovinu i usluge d.o.o.

Novo Sarajevo

76

PLATO Društvo za proizvdnju, trgovinu i usluge d.o.o.

Žepče

77

Obrt ANABELLA

Mostar

78

BEAUTY ROOM

Mostar

79

Salon za uljepšavanje "FIVE STARS"

Odžak

80

OR FRIZERSKO-KOZMETIČKI STUDIO "NORA"

Novo Sarajevo

81

"TRANS - TEX" d.o.o. Za transport, proizvodnju, trgovinu i usluge

Gračanica

82

BRIJAČNICA "MINELA"   vl.Šistek Minela

Sanski Most

83

"BONUM" Baščelija Azra

Centar Sarajevo

84

ARHI PLUS d.o.o.

Mostar

85

"AUTO-TAXI-SADIK BRATIĆ"

Bihać

86

"4U" d.o.o.  za proizvodnju, promet i usluge

Tešanj

87

OD "AGENCIJA ASSET ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE"

Novo Sarajevo

88

OR "BALTIĆ SERVIS"  vl.Baltić Marko

Travnik

89

FRIZERSKI STUDIO STILETTO

Mostar

90

ŽEKS DONER d.o.o.

Mostar

91

SPORTSKI CENTAR MANDIĆ

Široki Brijeg

92

Obrt - STAKLARSKA RADNJA "DŽAFIĆ" vl.Džafić Mirnes

Sanski Most

93

"STOMATOLOŠKA RADIOLOGIJA"

Mostar

94

"A-BUS" vl.Ezić Vejsil

Bihać

 

Projekt br. 12. Poticaji poduzetnicima izvoznicima   

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

"RAMA-GLAS" d.o.o. Društvo za proizvodnju, inženjering i consalting

Novo Sarajevo

2

"OLIMPTEX" d.o.o.

Gračanica

3

"BUDO-EXPORT" d.o.o. za proizvodnju i promet drvnih sortimenata

Žepče

4

"LAĐA" d.o.o. Za proizvodnju, usluge i trgovinu

Gračanica

5

"PULLCOM" d.o.o. Za proizvodnju

Gradačac

6

"KARAŠIN - KOMERC" d.o.o.

Bugojno

7

"HG ECO-FLAME" d.o.o.

Vitez

8

"MILES" d.o.o.

Čitluk

9

"OBRT-COMERC" d.o.o.

Gračanica

10

Krojačka radnja "BENI-TEX" vl.Parić Husnija

Doboj Istok

11

"TURSUNPROM" d.o.o.

Gračanica

12

ATT d.o.o.

Gornji Vakuf Uskoplje

13

"AMADINT" d.o.o.

Cazin

14

"MARBO-STONE" d.o.o.

Kiseljak

15

"TRENICA-PROM" d.o.o. Za proizvodnju, usluge i promet

Doboj Istok

16

"EKO SIROVINA" d.o.o.

Tuzla

17

"BABIĆ-COMMERCE" Proizvodnja i trgovina d.o.o.

Prozor- Rama

18

"RAMUKA" d.o.o.

Bugojno

19

EKOFILM d.o.o.

Ljubuški

20

Specijalizirana poljoprivredna zadruga "AGRODAR" p.o.

Cazin

21

"TOOL-MACHINEteam" d.o.o. Za projektovanje, konstrukcije i inženjering

Gradačac

22

"PROFIL-ISOLATION" d.o.o. Za izolaciju, montažu i usluge

Žepče

23

"STOLARIJA KARIĆ" d.o.o. Za proizvodnju i promet

Odžak

24

"KUVVET" d.o.o. Za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge

Kalesija

25

"ĆIĆAK" Pivatno poduzeće za proizvodnju, trgovinu i turizam d.o.o.

Čitluk

26

"DRAGANOVIĆ-KOMERC" d.o.o.

Ključ

27

"LONČARPLAST" d.o.o.

Posušje

28

"MIRAL PVC" d.o.o.

Velika Kladuša

29

"MODERNIZACIJA" d.o.o. 

Gradačac

30

"PAK CENTAR" d.o.o.

Ilidža

31

"STOLARIJA ŠKREBO" d.o.o.

Doboj Istok

32

BILTON d.o.o.

Grude

33

"DRVO-STIL" d.o.o. Za proizvodnju i usluge

Gračanica

34

"MEMIĆ-DEKOR" d.o.o.

Mostar

35

"TIŠLER-PROM" d.o.o.

Gradačac

36

"MAT-TRADE" d.o.o. Za transport, promet i usluge

Gradačac

37

"ELMONT" d.o.o. PJ trgovina na veliko

Žepče

38

"SYNOPSIS" d.o.o.

Centar Sarajevo

39

"KPM-BH" d.o.o.

Tešanj

40

"LAŠVA-KOMERC" d.o.o

Travnik

41

"LABRADOR" Poduzeće za proizvodnju i obradu kamena, trgovinu i uslužne djelatnosti d.o.o.

Jablanica

42

"FEROKOV" d.o.o.

Stolac

43

"LUKIĆ"  d.o.o. Proizvodno-trgovinsko društvo

Kreševo

44

"PODRUMI ANDRIJA" d.o.o. za proizvodnju grožđa i vina, ugostiteljstvo, turizam i trgovinu

Čitluk

 

Projekt br. 13. Promocija poduzetništva                   

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

1

"SDC" Društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, trgovinu, promet i usluge d.o.o.

Novo Sarajevo

2

"GRADAČAČKI SAJAM" d.o.o. Za priređivanje sajmova i izložbi

Gradačac

3

PRIVREDNA KOMORA UNSKO-SANSKOG KANTONA SA SJEDIŠTEM U BIHAĆU

Bihać

4

D.D."POSLOVNI SISTEM RMK" Društvo za poslove razvoja, marketinga i konsaltinga

Zenica

5

USLUŽNO DRUŠTVO "BOSANSKA MONTAŽA SAJMOVA-expo" d.o.o.

Gračanica

6

Društvo za istraživanje i razvoj informacionih sistema "COMP-IT" d.o.o.

Novo Sarajevo

7

Privredno društvo za izdavačku djelatnost, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "DENAMEDA"

Centar Sarajevo

8

Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa "Radimlja" Stolac

Stolac

9

UDRUŽENJE PREDUZETNICA "ONE"-UDRUGA PODUZETNICA "ONE"

Novo Sarajevo

10

UDRUŽENJE GRAĐANA TVORNICA MAGIJE-MAGIC FACTORY

Tuzla

11

"TURISTIČKO UDRUŽENJE SJEVER" POTOCI

Mostar

12

"NUHANOVIĆI" d.o.o.                          

Lukavac

13

UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA "UPIT"

Široki Brijeg

14

Obrtnička radnja za vršenje usluga grafičkog dizajna "SHIFT" Grad Mostar

Mostar

15

Uslužna djelatnost knjigovodstveni servis "DOHIS" vl.Mrkić Senad

Zenica

16

FONDACIJA ZA PODSTICANJE INOVACIJA U RAZVOJU - ZAKLADA ZA POTICANJE INOVACIJA U RAZVOJU

Centar Sarajevo

 

Napomena: Na temelju stava 3. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13), podnosioci prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljena u predloženim rang listama korisnika grant sredstava, mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave ovih potencijalnih rang lista u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Ukoliko se prigovor prihvati, nazivi ili imena biće naknadno objavljeni u "Službenim novinama Federacije BiH", u Konačnoj listi korisnika grant sredstava Tekućih transfera. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar, ulica dr. Ante Starčevića bb /hotel „ERO“/, sa naznakom „Prigovor na rezultate Javnog konkursa“.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalnih rang lista korisnika grant sredstava, ukoliko se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom utvrđivanja istih.

Sva pravna i fizička lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava biti će naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodijeli poticajnih financijskih sredstava.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: