Razne medicinske naprave i proizvodi

Datum objave: 22.01.2016. 15:06 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Javna zdravstvena ustanova

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataugovor a i datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena

(obrazloženj

e)

4

33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi

Direktni sporazum Nabavka CRM Vurdex- a

Bioreflex d.o.o.

Sarajevo

ID:

4201752810001

5.940,00 KM,(bez PDV-a) rok isporuke od 48h do max 15 dana, rok plaćanja 30 dana

1.

1.

29.07.2015.godin e

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: