Razni rezervni dijelovi, elektrode, gumeni proizvodi i boje

Datum objave: 19.01.2016. 11:57 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

16 61

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla

611,60

 

 

21.7.2015.

 

17 00

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla

120,00

 

 

28.7.2015.

 

18 02

31711140-6 Elektrode

Direktni sporazum

AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla

200,20

 

 

11.8.2015.

 

18 03

19510000-4

Gumeni

proizvodi

Direktni sporazum

AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla

44,00

 

 

11.8.2015.

 

18 14

44810000-1 Boje

Direktni sporazum

AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla

306,00

 

 

13.8.2015.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: