Razni rezervni dijelovi, ostale usluge

Datum objave: 13.01.2016. 14:12 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

14 71

43328100-9 Hidraulična oprema

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

202,00

 

 

16.6.2015.

 

14 92

34312000-7 Dijelovi motora

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

55,00

 

 

19.6.2015.

 

15 78

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

502,00

 

 

2.7.2015.

 

16 16

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

76,00

 

 

10.7.2015.

 

16 43

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

180,00

 

 

20.7.2015.

 

16 46

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

488,00

 

 

20.7.2015.

 

17 09

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

18,86

 

 

29.7.2015.

 

17 12

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

440,00

 

 

29.7.2015.

 

17 13

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

LESUCOM d.o.o. Lukavac

478,00

 

 

29.7.2015.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: