Reagensi, kalibratori i potrošni materijal kompatibilni za aparat Beckman Coulter Access 2

Datum objave: 23.09.2019. 09:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

5360-1-1-5-5-15/19Broj obavještenja o nabavci 5360-1-1-5-3-6/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA" GRADIŠKA
IDB/JIB 4401050180009
Kontakt osoba Vesna Obradović
Adresa Mladena Stojanovića 18
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 813-323
Faks (051) 813-392
Elektronska pošta domzdravlja@gradiska.com
Internet adresa www.dzgradiska.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, kalibratori i potrošni materijal kompatibilni za aparat Beckman Coulter Access 2

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Reagensi, kalibratori i potrošni materijal kompatibilni za aparat Beckman Coulter Access 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" Gradiška

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MAKLER RS 4404036710002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

65793,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65793,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65793,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65793,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5360-1-1-5-5-15/19
PODIJELI: