Redovno ljetno, vanredno i investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća

Datum objave: 07.01.2019. 12:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.01.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1353-1-3-58-9-9/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1353-1-3-58-5-48/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta kabinetvogosca@hotmail.com
Internet adresa www.vogosca.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na
području općine Vogošća


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233223-8 Radovi obnavljanja kolovoznog habajućeg sloja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AME D.O.O. BREZA 4218105170009 Breza Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2674884,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.8.2017. - 28.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 82806,90 19.1.2018. AME D.O.O. BREZA
2 145569,38 20.2.2018. AME D.O.O. BREZA
3 142112,14 21.2.2018. AME D.O.O. BREZA
4 13978,00 19.3.2018. AME D.O.O. BREZA
5 128197,85 10.4.2018. AME D.O.O. BREZA
6 27533,93 19.4.2018. AME D.O.O. BREZA
7 57933,61 5.6.2018. AME D.O.O. BREZA
8 38941,55 6.6.2018. AME D.O.O. BREZA
9 11471,50 7.6.2018. AME D.O.O. BREZA
10 8427,78 9.7.2018. AME D.O.O. BREZA
11 19130,30 19.7.2018. AME D.O.O. BREZA
12 63092,04 23.7.2018. AME D.O.O. BREZA
13 6203,15 27.7.2018. AME D.O.O. BREZA
14 68154,35 18.6.2018. AME D.O.O. BREZA
15 128612,00 30.8.2018. AME D.O.O. BREZA
16 83938,80 31.8.2018. AME D.O.O. BREZA
17 40156,82 13.9.2018. AME D.O.O. BREZA
18 58432,85 17.9.2018. AME D.O.O. BREZA
19 44538,29 20.9.2018. AME D.O.O. BREZA
20 25474,80 20.9.2018. AME D.O.O. BREZA
21 111043,80 5.12.2018. AME D.O.O. BREZA
22 23328,91 12.12.2018. AME D.O.O. BREZA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-1-3-58-9-9/19
PODIJELI: