Redovno ljetno, vanredno i investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća

Datum objave: 13.01.2020. 09:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2020.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1353-1-3-58-9-26/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1353-1-3-58-5-48/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta javne.nabavke@vogosca.ba
Internet adresa www.vogosca.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na
području općine Vogošća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233223-8 Radovi obnavljanja kolovoznog habajućeg sloja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AME D.O.O. BREZA 4218105170009 Breza Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2674884,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.8.2017. - 28.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4848,00 1.4.2019. AME D.O.O. BREZA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-1-3-58-9-26/20
PODIJELI: