Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo

Datum objave: 31.05.2021. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2021.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

140-1-3-50-5-20/21


Broj obavještenja o nabavci 140-1-3-50-3-9/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD DERVENTA
IDB/JIB 4400164060007
Kontakt osoba Mile Strinić
Adresa Trg oslobođenja br. 3
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 315-106
Faks
Elektronska pošta javnenabavke.derv@gmail.com
Internet adresa www.derventa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija lokalnog puta Kalačka - Vakuf u MZ Bijelo Brdo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Bijelo Brdo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45233140-2 Radovi na putevima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

naselje Bijelo Brdo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1GEOKOP D.O.O. DERVENTA4400143220004DerventaBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

44740,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44740,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48321,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
140-1-3-50-5-20/21
PODIJELI: