Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

Datum objave: 16.01.2020. 14:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1437-1-3-104-9-30/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1437-1-3-104-5-147/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45311200-2 Elektromontažni radovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 4E GROUP D.O.O. 4201498680003 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
56598,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.10.2019. - 28.10.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10208,00 5.12.2019. 4E GROUP D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-3-104-9-30/20
PODIJELI: