Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

Datum objave: 14.01.2021. 13:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2021.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1437-1-3-104-9-25-1437/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1437-1-3-104-5-147/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih obračunskih mjernih mjesta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45311200-2 Elektromontažni radovi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
14E GROUP D.O.O.4201498680003Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56598,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28.10.2019. - 28.10.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19832,5020.5.2020. 4E GROUP D.O.O.
29963,0019.8.2020. 4E GROUP D.O.O.
38190,0031.12.2020. 4E GROUP D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-3-104-9-25-1437/21
PODIJELI: