Rekonstrukcija puta Liskovac – Beganovići – Krivaja, MZ Liskovac

Datum objave: 09.07.2021. 10:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1018-1-3-9-5-37/21



Broj obavještenja o nabavci 1018-1-3-9-3-22/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija puteva na području grada Cazina 1-3-21

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke: Rekonstrukcija puteva na području grada Cazina 1-3-21
Lot 1 - Rekonstrukcija puta Tepići-Topčagići, MZ Krivaja
Lot 2 - Rekonstrukcija puta Liskovac – Beganovići – Krivaja, MZ Liskovac
Lot 3 - Sanacija mosta preko rijeke Mutnice u naselju Ćehići, MZ Tržačka Raštela

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Rekonstrukcija puta Tepići-Topčagići, MZ Krivaja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

193953,52

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 radno pogodnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E-BEGANOVIĆ D.O.O. CAZIN 4263430110000 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


193953,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

193953,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

225164,65

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a)
Učešće (%)
Kratak opis

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne





ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Rekonstrukcija puta Liskovac – Beganovići – Krivaja, MZ Liskovac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

153419,67

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radno pogodnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HODURNIK DOO 4263646390007 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


156841,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

156841,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

199863,83

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a)
Učešće (%)
Kratak opis

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne





ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Sanacija mosta preko rijeke Mutnice u naselju Ćehići, MZ Tržačka Raštela

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

126277,96

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radno pogodnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ T.Raštela

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RAD BH D.O.O. BIHAĆ 4263655540003 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


132812,28

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

132812,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

175022,78

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani

Vrijednost (bez PDV-a)
Učešće (%)
Kratak opis

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1018-1-3-9-5-37/21
PODIJELI: