Rekonstrukcija reg.ceste R-402, u naselju Stijena

Datum objave: 19.09.2019. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

213-1-3-41-5-36/19Broj obavještenja o nabavci 213-1-3-41-3-13/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
IDB/JIB 4263598130006
Kontakt osoba Melinda Hodžić
Adresa Miroslava Krleže bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 223-451
Faks (037) 226-685
Elektronska pošta info@cesteusk.com
Internet adresa www.cesteusk.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i modernizacija regionalnih cesta i cestovnih objekata na USK u 2019.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i modernizacija regionalnih cesta i cestovnih objekata na USK u 2019.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nastavak izgradnje pješačkih staza, rješavanje odvodnje i rekonstrukcija kolovoza na reg.cesti R-400 u naselju
Todorovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak izgradnje pješačkih staza, rješavanje odvodnje i rekonstrukcija kolovoza na reg.cesti R-400 u naselju Todorovo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

410256,41

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-400

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ D.O.O. 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

410250,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

410250,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

410250,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

443789,48

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Rekonstrukcija reg.ceste R-402, u naselju Stijena

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija reg.ceste R-402, u naselju Stijena

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

299145,30

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-402

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ D.O.O. 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

299145,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

299145,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

299145,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

301074,42

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Izgradnja pješačkih staza na reg.cesti R-402, kroz naselje Pištaline

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja pješačkih staza na reg.cesti R-402, kroz naselje Pištaline

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

102564,11

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-402

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ D.O.O. 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

102560,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

102560,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

102560,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111862,32

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Nastavak modernizacije dionice reg.ceste R-403a (II faza)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak modernizacije dionice reg.ceste R-403a (II faza)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

384615,38

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-403a

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BEHIĆ-SANNY-BOY D.O.O. 4263010170007 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

384394,14

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

384394,14

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

384394,14

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

395184,03

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Izgradnja pješačkih staza na reg.cesti R-408, dionica: prolaz kroz naseljeno mjesto Orašac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja pješačkih staza na reg.cesti R-408, dionica: prolaz kroz naseljeno mjesto Orašac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

128205,13

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

R-408

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BEHIĆ-SANNY-BOY D.O.O. 4263010170007 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

128165,38

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

128165,38

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128165,38

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128165,38

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
213-1-3-41-5-36/19
PODIJELI: