Rekonstrukcija sanitarnog čvora u JU Tehničkoj školi Brčko (II faza) i izgradnji nadstrešnice za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko

Datum objave: 19.01.2016. 09:46 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

13-000187/15

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

broj obavješten ja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ Dobavljači

ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenj a ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazum a i ukupna utrošena vrijednost

1.

4521422 0-8-

Građevin ski radovi na

srednjim školama

Konkurent

ski postupak, 1157-7-3- 32-3-3/15

„ASTRA

PLAN"d.o.o

Brčko

10.861,88 KM, Rok izvršenja radova 30 radnih dana, garantni rok 24 mjeseca.

 

 

19.03. 2015.

27.07. 2015., 10.861,88 KM

 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: