Restoranske usluge

Datum objave: 18.09.2019. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.09.2019.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

2878-0-2-1-11-5/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''DOBOJ'' DOBOJ
IDB/JIB 4400632340373
Kontakt osoba Mirjana Petričević
Adresa Kneza Lazara 16
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 222-069
Faks (053) 221-137
Elektronska pošta doboj@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Šumsko Gazdinstvo "Doboj" Doboj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka Restoranski usluga za potrebe ŠG "Doboj"Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1950,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

mjesto pružanja usluga je ugostiteljski objekat ul. Nemanjina bb Doboj

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Roštiljnica 4508440720003 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1950,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

1950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

1950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2878-0-2-1-11-5/19
PODIJELI: