Rezervni dijelovi sa ugradnjom na linearnom akceleratora proizvođača Elekta u JU KBZ

Datum objave: 24.09.2019. 13:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

669-4-1-284-5-252/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB 4218136720007
Kontakt osoba Sunčica Abramušić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-000
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi sa ugradnjom na linearnom akceleratora proizvođača Elekta u JU KBZ (tender broj: 31-N-12/19)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi sa ugradnjom na linearnom akceleratora proizvođača Elekta u JU KBZ (tender broj: 31-N-12/19)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 kom.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDPOINT D.O.O. SARAJEVO 4200134860000 Ilijaš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3876,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3876,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3876,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Predmetna nabavka je definisana u Planu javnih nabavki za 2019.godine pod rednim brojem I-C-1-20.
U periodu od 10.10.2018.g., poništen je postupak javne nabavke usluga - održavanje i servisiranje opreme i softverskih
sistema (full servis) proizvođača Elekta za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (pregovarački postupak sa obavještenjem uz
namjeru provođenja e-aukcije, tender broj:32-N-17/18), procijenjena vrijednost nabavke 370.000,00 KM bez PDV-a, na
dvogodišnjem nivou, odnosno 185.000,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou, u skladu sa članom 69.stav 2 tačka d) ZJN BiH,
iz razloga što niti jedna od primljenih inicijalnih ponuda nije prihvatljiva. Dostavljena inicijalna ponuda firme Medpoint doo
Sarajevo, ovlaštene firme za održavanje opreme proizvođača Elekta, nije mogla biti prihvaćena obzirom da ista nije uključila
full servis opreme (razlog istog je u činjenici da je u narednom periodu (do kraja januara 2019.g.) potrebno izvršiti
nadogradnju MK3i kabineta i novi sistem za planiranje sa pripadajućim licencama na postojećoj opremi). Dana
16.11.2018.g., zaprimljena je nova ponuda navedene firme za održavanjem opreme i softverskih sistema proizvođača Elekta,
na osnovu koje je potrebno uvrstiti potrebe Bolnice u javnu nabavku u Plan javnih nabavki, za 2018.g., na način da se
postojeća potreba za održavanjem i servisiranjem opreme provede kroz zaključenje ugovora o servisiranju i održavanju
opreme do 6 mjeseci, a koji bi pokrio trenutno stanje, a da se za naredni period od 3 godine, zaključi ugovor o full
održavanju koji bi uključio nadogradnje MK3 i kabineta i novi sistem za planiranje sa pripadajućim licencama. Na osnovu
navednog izvršena je izmjena Plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu na način da se postojeće tački II-1 alineje 1.
2 izmijenjena. U toku je ponovljena tenderska procedura, full servisa navedene opreme, ali je do okončanja navedene
tenderske procedure potrebno obezbijediti rezervne dijelove neophodne za nesmetan rad aparata.
Predmetna nabavka definisana Planom javnih nabavki za 2019. Godine, pod rednim brojem:I-C-1-20.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MEDPOINT D.O.O. SARAJEVO

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
669-4-1-284-5-252/19
PODIJELI: