Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45

Datum objave: 19.01.2016. 09:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

967-1-1-745-5-2/16Broj obavještenja o nabavci 967-1-1-745-3-116/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Armin Berbić
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za bagere EKG 5A, EŠ 10/70 i EŠ 6/45

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za bagere EKG 5A, EŠ 10/70 i EŠ 6/45

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za bager EKG 5A

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za bager EKG 5A

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za
građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukcesivno, do realiztacije isporuke, ali ne duže od 12. mjeseci od dana potpisa ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Z.D. R.M.U. "KAKANJ" d.o.o. Kakanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FITUS d.o.o. Sarajevo 4200434310001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38561,53

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

38561,53

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38561,53

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39643,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za bager EŠ 10/70

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za bager EŠ 10/70

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za
građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne duže od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Z.D. R.M.U. "KAKANJ" d.o.o. Kakanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KA TIRE BH doo Sarajevo 6 / 9 4201736020009 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

35078,40

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

35078,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35078,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35078,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za bager EŠ 6/45

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za bagere EŠ 6/45

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za
građevinarstvo
Dodatni predmet(i) 43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne duže od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Z.D. R.M.U. "KAKANJ" d.o.o. Kakanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KA TIRE BH doo Sarajevo 8 / 9 4201736020009 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

25356,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

25356,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25356,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25356,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-1-1-745-5-2-16.pdf
PODIJELI: