Rezervni dijelovi za MRS (regulatori, r/d za regulatore, sitni dijelovi, dijelovi za daljinsko očitanje)

Datum objave: 03.03.2021. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Broj: 0402-03-420/21

Sarajevo, 22.02. 2021 .godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik broj 39/14) i člana 47. Statuta KJKP “Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija), v.d. Direktor preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Na postupak javne nabavke broj TD 05-11/21 od 20.01.2021. javnu nabavku rezervnih dijelova za MRS (regulatori, r/d za regulatore, sitni dijelovi, dijelovi za daljinsko očitanje) oglašenu pod brojem 17-1-1-12-3- 51/21 od 20.01.2021. godine, prijavio se je ponuđač:

1.         UN IS FAGAS d.o.o., Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo

 

II

Nakon razmatranja ponude navedenog ponuđača, utvrđeno je da ista ispunjava sve uslove iz postupka te se ponuđač UNIS FAGAS d.o.o., Rajlovačka , 71000 Sarajevo, proglašava najuspješnijim.

III

Ponuđač iz tačke II ove odluke je u postupku ocjenjivanja od strane Komisije ocijenjen kao najuspješniji jer je. kao jedini ponuđač, ponudio cijenu u iznosu od 209.983,20 KM bez PDV-a, odnosno 245.680,34 sa PDV-om. te će mu po tom osnovu biti ponuđeno potpisivanje ugovora za nabavku predmetne robe.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka će, shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, biti objavljena na web stranici Preduzeća (www.sarajevogas.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pravna pouka:

Shodno odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik Bili br. 39/14) protiv ove odluke moguće je izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se u pisanoj formi podnosi KJKP “Šarajevogas d.o.o. Sarajevo” kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: