Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat

Datum objave: 28.01.2020. 08:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2020.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

247-1-1-84-9-51/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 247-1-1-84-5-323/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Sanja Čejvan
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 203-059
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta belma.lojic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

71/19 " Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KARE DOO 4200273040009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
39490,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.9.2019. - 16.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.9.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5000,00 17.9.2019. KARE DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
247-1-1-84-9-51/20
PODIJELI: