Rezultati javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za Projekat Jačanje konkurentnosti MSP-a za 2021. godinu

Datum objave: 07.06.2021. 15:40 / Izvor: Akta.ba, 04.06.2021.

Rezultati – Jačanje konkurentnosti MSP-a 2021.

Vezano za Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje rezultate Javnog natječaja po projektu „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021.godinu, kako slijedi:

Potencijalna rang lista

Lista - nedostatak sredstava

Lista - formalno-pravni razlozi

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 21/21, te u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" od 17.03.2021. godine, a na osnovu stava 2. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH", broj 04/21), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu

 

RANG LISTU

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

TEKUĆEG TRANSFERA ZA 2021. GODINU

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuje se potencijalna rang lista korisnika grant sredstava do visine planiranih sredstava po projektu „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021.godinu, kako slijedi:

 

 

                                              

R/b Naziv podnositelja zahtjeva Oblik organizovanja Sjedište

1

MAKAMA

d.o.o.

Bugojno

2

BOSFOR STIL

d.o.o.

Živinice

3

PERFECT WELDING-PERFEKTNO ZAVARIVANJE

d.o.o.

Bugojno

4

BOR

d.o.o.

Bihać

5

BKRUG

d.o.o.

Livno

6

STOLARIJA KENDIĆ

d.o.o.

Velika Kladuša

7

DELTA TRADE

d.o.o.

Zenica

8

IMACO SYSTEMTECHNIK

d.o.o.

Usora

9

BRAĆA KARIĆ

d.o.o.

Zenica

10

RE INDUSTRIS

d.o.o.

Kreševo

11

SAN MARINO

d.o.o.

Široki Brijeg

12

KUĆA PRIRODE

d.o.o.

Hadžići

13

SATEN ORIJENT

d.o.o.

Bugojno

14

PTD MEN

d.o.o.

Travnik

15

AKROBAT

d.o.o.

Velika Kladuša

16

NERMARIS

d.o.o.

Gračanica

17

PORČA

d.o.o.

Visoko

18

ANTESIL

d.o.o.

Visoko

19

JUDIK

d.o.o.

Neum

20

NEVISTIĆ-COMMERCE

d.o.o.

Tomislavgrad

21

URBANGRAD

d.o.o.

Gradačac

22

I-CRNI

d.o.o.

Cazin

23

IRIŠKIĆ

d.o.o.

Tešanj

24

DIVAN

d.o.o.

Vitez

25

STOLARIJA ŠIMIĆ

d.o.o.

Žepče

26

RIMA-PAK

d.o.o.

Zenica

27

ADANA CO

d.o.o.

Hadžići

28

EURO BAU

d.o.o.

Živinice

29

LIMOMETAL-SA

obrt

Ilidža

30

EDRA

d.o.o.

Bosanski Petrovac

31

DRVO-STIL

d.o.o.

Gračanica

32

A-M NAMJEŠTAJ

d.o.o.

Srebrenik

33

DŽEKO-COMMERCE

d.o.o.

Srebrenik

34

GAT

d.o.o.

Sanski Most

35

BOSNA-WOOD

d.o.o.

Vitez

36

PEPLAST

d.o.o.

Odžak

37

PROVIS

d.o.o.

Visoko

38

FENSTER SYSTEM

d.o.o.

Mostar

39

BRANCK CAFFE

d.o.o.

Posušje

40

MO-LINE

d.o.o.

Mostar

41

NON-STOP PPS

d.o.o.

Maglaj

42

PRLIĆ

d.o.o.

Žepče

43

BOSNAPLAST

d.o.o.

Bosanski Petrovac

44

DEMAG-M

d.o.o.

Ljubuški

45

DELJKIĆ PEKARSKA RADNJA

obrt

Tešanj

46

IVEX

d.o.o.

Usora

47

HELENA CHAIR

d.o.o.

Kalesija

48

FITS

d.o.o.

Novi grad Sarajevo

49

AD LOGISTIC

d.o.o.

Mostar

50

BONY

d.o.o.

Tuzla

51

RM COMPANY

d.o.o.

Zenica

52

BABIĆ COMMERCE

d.o.o.

Prozor-Rama

53

T.AJ.M

d.o.o.

Široki Brijeg

54

BIONA & BEYOND

d.o.o.

Novi grad Sarajevo

55

ĆOSIĆPROMEX

d.o.o.

Usora

56

RENESANSA

d.o.o.

Živinice

57

NINA PEKARA

obrt

Busovača

58

MLJEKARA RAKITNO

d.o.o.

Posušje

59

PEKARA-AS

d.o.o.

Cazin

60

FEDI

d.o.o.

Zenica

61

EM-ONIKS, PJ "PROIZVODNJA PROFILA I OVJESA ZA SUHU GRADNJU"

d.o.o.

Lukavac

62

LANATEX

d.o.o.

Breza

63

JABLANIT

d.o.o.

Jablanica

64

TEKSTILNA INDUSTRIJA

d.o.o.

Mostar

65

SF-PLAST

d.o.o.

Bugojno

66

POLTEC

d.o.o.

Mostar

67

WATER JET HAS

d.o.o.

Usora

68

KLESARSTVO MARIĆ

d.o.o.

Tomislavgrad

69

UNIS-TVORNICA ŠTAMPANIH PLOČA

d.o.o.

Mostar

70

MEMIĆ PLAST

d.o.o.

Bugojno

71

SLATKOĆA

d.o.o.

Sarajevo-Novi Grad

72

INTEGRAL

d.o.o.

Odžak

73

KONTINENTAL

d.o.o.

Kiseljak

74

KAKANJ MONTAGE

d.o.o.

Kakanj

75

NEVALS

d.o.o.

Široki Brijeg

76

MORIĆ & SINOVI

d.o.o.

Donji Vakuf

77

OBRT SAP

obrt

Sanski Most

78

EURO ONIKS

d.o.o.

Tešanj

79

STOLAR

d.o.o.

Jablanica

80

KABIL PEKARA

obrt

Tuzla

81

NAMJEŠTAJ SMAJIĆ

d.o.o.

Kalesija

 

 

Napomena: Na osnovu stava 3. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13), podnosioci prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljena u predloženoj potencijalnoj rang listi korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu, mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove potencijalne rang liste u "Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Ukoliko se prigovor prihvati, nazivi ili imena biće naknadno objavljeni u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. u Konačnoj listi korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar, 88000, Ulica dr. Ante Starčevića bb /Hotel "ERO"/, sa naznakom "Prigovor na rezultate Javnog konkursa".

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalne rang liste korisnika grant sredstava, ukoliko se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom utvrđivanja iste, ili se obezbjede dodatna sredstva za ovaj projekat na osnovu odluke Vlade Federacije BiH

Sva pravna i fizička lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava biće naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava.

POSEBNA OBAVIJEST

Podnosioci prijava, čiji nazivi ili imena nisu objavljeni u predloženoj potencijalnoj rang listi korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu, o razlozima zbog kojih nisu objavljeni u listi, mogu se upoznati uvidom u LISTU PODNOSILACA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTVA TEKUĆEG TRANSFERA ZA 2021. GODINU IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGA, koja je objavljena na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

 

Pored naprijed navedene liste, na istoj web stranici Ministarstva biće objavljena i LISTA PODNOSILACA  ZAHTJEVA KOJI SU ZADOVOLJILI USLOVE JAVNOG KONKURSA, ALI ZBOG NEDOSTATKA SREDSTAVA, ODNOSNO NEDOVOLJNOG BROJA BODOVA NISU UVRŠTENI U POTENCIJALNU RANG LISTU.

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

            Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 21/21, te u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" od 17.03.2021. godine, a u vezi objavljene potencijalne Rang liste korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2021. godinu, /do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima/, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje

 

L I S T U

PODNOSILACA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA ZA 2021. GODINU PO PROJEKTU „JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-a“

IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGA

 

 

                                              

R/b Naziv podnositelja zahtjeva   Sjedište Razlog odbacivanja prijave
1.  VARIPLAST d.o.o. Gračanica Nekompletna dokumentacija - nije dostavljen Plan aktivnosti.

2.

Elektroremont

d.d.

Banovići

Šifra osnovne djelatnosti 33.40 nije prihvatljiva - nema pravo učešća na ovom projektu.

3.

D.P.T.U. Boha

d.o.o.

Zenica

Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja nema pečat firme.

4.

Pekarna PENAVIĆ

obrt

Široki Brijeg

Nedostaju potpis i pečat na Upitniku o utjecaju na životnu sredinu i usklađenost sa socijalnim standardima (ESSQ). Ponuda za opremu nije od ovlaštenog dobavljača.

5.

M.H.M. Company

d.o.o.

Bihać

Dostavljen predračun za opremu bez tehničke specifikacije, samo za visinu od 30.000 KM što odgovara visini traženog granta- budžet projekta veći od dostavljene ponude.

6.

BERINA SHOES

d.o.o.

Gračanica

Budžet projekta nije usklađen sa ponudama. Troškovi obuke za nabavljenu opremu-tehnologije-nisu dostavljeni u ponudi.

7.

Ferotest

d.o.o.

Gračanica

Potvrda o prebivalištu za odgovornu osobu je zastarjelog datuma.

8.

Regius

d.o.o.

Čapljina

Budžet projekta sadrži neprihvatljive troškove - interna obuka radnika. Nema eksterne ponude za obuku u sklopu nabavljene opreme.

9.

J.U.S.T.- S.T.A.R.

d.o.o.

Travnik

Zahtjev nije relevantan jer ne uključuje aktivnosti na prioritetnoj oblasti 1. Šifra osnovne djelatnosti 46.90 nije prihvatljiva - nema pravo učešća na ovom projektu.

10.

SAMELAY

d.o.o.

Tešanj

Nema uposlenih u poslovnoj jedinici sa prihvatljivom šifrom djelatnosti.

11.

JAMI

d.o.o.

Sarajevo-Novi Grad

Aktuelni izvod iz sudskog registra sa datumom 03.03.2020. (stariji od 3 mjeseca od dana objave konkursa). Šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti nije usklađena sa KD BiH 2010.

12.

DINAMICO

d.o.o.

Kalesija

Šifra osnovne djelatnosti 41.20 nije prihvatljiva - nema pravo učešća na ovom projektu.

13.

FAIK

d.o.o.

Novi Travnik

Aktuelni izvod iz sudskog registra sa datumom 9.11.2020. (stariji od 3 mjeseca od dana objave konkursa).

14.

Stolarska radnja Bajrić

obrt

Maglaj

Neprihvatljiv trošak na prioritetnoj oblasti 2 (sigurnosne kamere i njihova ugradnja) - nije prihvatljivo za promotivne aktivnosti.

15.

Eldom

d.o.o.

Tuzla

Budžet projekta, Plan aktinosti popunjeno ručno. Izjave nisu dostavljene na propisanim obrascima koje je sačinilo FMRPO.

16.

KPM-BH

d.o.o.

Tešanj

Aktuelni izvod iz sudskog registra sa datumom iz 02. 2020. (stariji od 3 mjeseca od dana objave konkursa).

17.

PRIMA SOFA

d.o.o.

Kalesija

Budžet  sadrži neprihvatljiv trošak -izrada nove betonske podloge u pogonu. Aktuelni izvod iz sudskog registra iz 11.2020. (stariji od 3 mjeseca od dana objave konkursa). Ima porezni dug u iznosu 21.551 KM i nedostaje Lista osiguranih lica izdata od PU FBIH.

18.

Limometal

d.o.o.

Cazin

Nema Listu osiguranih lica izdatu od PU FBIH, dokumentacija generalno neovjerena.

19.

DURAK TRANSPORT

d.o.o.

Gračanica

Poslovna jedinica s kojom subjekt aplicira registrovana je poslije 31.12.2019. što nije prihvatljivo - P.J. registrovana 20.01.2020.

20.

AL-EX

d.o.o.

Zenica

Nisu dostavljeni predračuni za građevinske, elektro i mašinske radove. Ovo moraju biti eksterni radovi pošto su prikazani budžetom projekta.

21.

Euro Put

d.o.o.

Maglaj

Šifra osnovne djelatnosti 42.11 nije prihvatljiva - nema pravo učešća na ovom projektu.

22.

Krojačka radnja BENI-TEX

obrt

Doboj Istok

Šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti nije usklađena sa KD BiH 2010.

23.

COMODI PASSI

d.o.o.

Gradačac

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Za firmu koja je 100% vlasnik dostavljeno je Sudsko rješenje o registraciji ali ne i Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.

24.

OAK Company

d.o.o.

Bihać

Subjekt je imao negativno poslovanje u 2019. god. što nije prihvatljivo. Nije dostavljena ponuda za mašinu za profiliranje tipli.

25.

PLASTOFLEX

d.o.o.

Gračanica

Nema Zahtjeva za uključivanje u projekt. Dostavljen obrazac projektnog prijedloga bez zahtjeva.

26.

Kamenoklesarska radnja "Kamen"

obrt

Ilijaš, Sarajevo

Projektom planirana nabavka mašine od neovlaštenog dobavljača.

27.

DUSA

d.o.o.

Gračanica

Nije zadovoljen kriterij zadržavanja postojećeg broja radnika što je uslov konkursa.

28.

KOFIX

d.o.o.

Ključ

Šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti nije usklađena sa KD BiH 2010.

29.

Print-GS

d.o.o.

Travnik

Šifra osnovne djelatnosti nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

30.

APOTEKA GAMES

ost

Travnik

Šifra osnovne djelatnosti 47.73 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu. Nema Listu osiguranih lica izdatu od PU FbiH.

31.

MLINPEK

d.d.

Bugojno

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Za MLINPEK Jajce kao većinske dioničare nije dostavljena vlasnička struktura niti Završni bilansi poslovanja.

32.

UNISGAL

d.o.o.

Konjic

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Većinski vlasnik je EUROSJAJ d.o.o. za kojeg nije dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji , Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.

33.

Hajdić

d.o.o.

Maglaj

Šifra osnovne djelatnosti nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

34.

Braća Benković

d.o.o.

Orašje

Projekat nije relevantan jer se u realizaciju krenulo i izvršio dio uplata prije objave javnog konkursa.

35.

CPA

d.o.o.

Kalesija

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH.

36.

Zim-plast

d.o.o.

Gračanica

Projekt nije relevantan -troškovi u budžetu veći od navedenih u ponudi.

37.

Mirna

d.o.o.

Gračanica

Ponuda za opremu nije prihvatljiva - od neovlašenog dobavljača.

38.

EURO-STEEL

d.o.o.

Ključ

Instalacija ERP softverskog paketa sa pratećom licencom je aktivnost koja pripada prioritetnoj oblasti 1.,a ne prioritetnoj oblasti 2.,  tako da se traži grant od 35.000 KM a dozvoljeno je 30.000 KM.

39.

Kavat

d.o.o.

Novi Travnik

Nije zadovoljen kriterij mininimalnog sufinansiranja projekta  Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH, budući da je firma u vlasništvu firme iz Švedske za koju nije dostavljena potrebna dokumentacija.

40.

Stolarska radnja Deni

obrt

Mostar

Nije opravdao sredstva iz 2019. godine.

41.

Wiron LH

d.o.o.

Visoko

Subjekt ima zabranu pristupa poticajnim sredstvima ministarstva do 2024.godine.

42.

VITA VI

d.o.o.

Čapljina

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Firma ISAT-AP d.o.o. Posušje suvlasnik firma u iznosu od 34,58% za koju nije dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.

43.

MARBO STONE

d.o.o.

Kiseljak

Na prioritetnoj oblasti 1 traženi iznos za nabavku opreme veći je od dozvoljenog-traži se 35000 KM. Subjekt ima porezni dug u iznosu os 4.380 KM,  Aktuelni izvod iz sudskog registra je iz 05.2020.

44.

Termodinamika

d.o.o.

Posušje

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Vlasnik firme je firma iz Hrvatske za koju nije dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.  Nije dostavljena ponuda za opremu od ovlaštenog dobavljača.

45.

Soldo Mont

d.o.o.

Posušje

Šifra osnovne djelatnosti 20.53  nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

46.

MIROMETAL

d.o.o.

Posušje

Ponuda za stroj za obradu metala nije prihvatljiva jer je dostavljena od neovlaštenog dobavljača -proizvođača eteričnih ulja.

47.

Lager

d.o.o.

Posušje

Prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH subjekt ne pripada  kategoriji MSP-a jer ima godišnji prihod veći od 40 mil.KM. Aktiva takođe prelazi dozvoljenu vrijednost.

48.

Jaffa-Komerc

d.o.o.

Mostar

U poslovnoj jedinici s prihvatljivom šifrom djelatnosti s  kojom se aplicira nema uposlenih radnika.

49.

Hart

d.o.o.

Vitez

Nije dostavljena ponuda za program za 3D modeliranje.

50.

Emerus

d.o.o.

Široki Brijeg

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Za firmu koja je suvlasnik u procentu većem od  od 25% nije dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema  članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.  

51.

PRISIKA

d.o.o.

Mostar

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH.

52.

Stolarija Kraljević

d.o.o.

Tomislavgrad

Šifra djelatnosti nije usklađena sa KD BiH 2010.

53.

Mljekara Livno

d.o.o.

Livno

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Vlasnik 100% NCI Široki Brijeg za kojeg nije dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno. 

54.

FTM

d.o.o.

Novi Travnik

Budžet projekta uključuje neprihvatljiv trošak - advokatske usluge.

55.

PEGO

d.o.o.

Čitluk

Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja nema pečat firme.

56.

ĆIĆAK

d.o.o.

Čitluk

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH.

57.

ECOVISION

d.o.o.

Hadžići

Subjekt nema pravo učešća - korisnik je sredstava iz 2019. po projektu "Tehničko usklađivanje".

58.

Arni Soft

d.o.o.

Gornji Vakuf-Uskoplje

Šifra osnovne djelatnosti 62.01 nije prihvatljiva –nema pravo učešća na ovom projektu.

59.

Unoprojekt

d.o.o.

Grude

Ponuda za peći nije prihvatljiva -  dobivena od neovlaštenog dobavljača- firme koja posluje u IT sektoru.

60.

SUMAKS

d.o.o.

Tešanj

Nije dostavljena  Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH, niti ponude za digitalni marketing i reklamne bilborde.

61.

E&M-BHPAL

d.o.o.

Travnik

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH. PDV uvjerenje o izmirenim obavezama dostavljeno je izvan roka.

62.

PD BERRY-HRUIT

d.o.o.

Zavidovići

Ponuda za opremu nije prihvatljiva - dostavljena od neovlaštenog dobavljača (firma  za otkup šumskog voća).

63.

Tem Mandeks

d.o.o.

Široki Brijeg

Subjekt nema pravo učešća - korisnik sredstava iz 2019.god.po istom projektu.

64.

ŠAKIĆ

d.o.o.

Busovača

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga neovjeren.

65.

EKO-COMMERCE

d.o.o.

Busovača, Kaćuni

Dostavljeno sudsko rješenje o registraciji  je iz 2000.godine.

Šifra djelatnosti nije usklađena sa KD BiH 2010.

66.

HERCEGOVINAVINO

d.o.o.

Mostar

Projekt nije relevantan. Nisu zadovoljeni kriteriji povećanja prihoda i zadržavanja postojećih radnika na priritetnoj oblasti  1.

67.

Hertronic

d.o.o.

Grude

Projekt nije relevantan - odnosi se na „Cloud“ usluge za eksterne klijente što je u kategoriji neprihvatljivih djelatnosti.

68.

MFS TRADE

d.o.o.

Doboj Istok

Vlasnik firme je Udruženje 100% i u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH nema pravo učešća.

69.

A&M

obrt

Zenica

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH,ni potvrde o izmirenju pdv-a.

70.

AMT TRAILER

d.o.o.

Tešanj

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH.

71.

Pekara REAL

obrt

Bugojno

Ponuda za peć nije prihvatljiva – nije od relevantnog dobavljača.

72.

DEMA&S

d.o.o.

Mostar

Sufinansiranje projekta je manje od 40%. Šifra osnovne djelatnosti 46.90 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

73.

Pekar Delibašić

obrt

Kakanj

Nema pravo učešća - Rješenje o registraciji obrta (2007) nije usklađeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11)

74.

Euroinpex-AN

d.o.o.

Zavidovići

Nije dostavljena ponuda za opremu niti za digitalni marketing.

75.

SINANOVIĆ

d.o.o.

Tešanj

Nema pravo učešća jer u osnovnoj djelatnosti s prihvatljivom šifrom djelatnosti ima 4 uposlena.

76.

CORONA PACK

d.o.o.

Tešanj

Subjekt traži više novca od dozvoljenog - Izrada softverske aplikacije pripada prioritetnoj oblasti 1 a ne u prior.oblast 2.

77.

Sale Connect Point

d.o.o.

Mostar

Nije dostavljena ponuda za nabavku mašine za varenje platna, kao ni ponuda za indust.stalaže za skladište.

78.

Đugum

d.o.o.

Tomislavgrad

Šifra osnovne djelatnosti 47.22 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu. Dostavljen stari aktuelni izvod iz sudskog registra (12.06.20202.).  Nema de-minimis izjavu.

79.

Lucini

d.o.o.

Čitluk

Nije dostavljena ponuda za sve navedene troškove u budžetu. Ponuda za nabavku repromaterijala se ne može prihvatiti.

80.

TEMAX BH

d.o.o.

Orašje

Dostavljeno pismo namjere o minimalnom sufinansiranju projekta nije prihvatljivo. Nije dostavljena  ponuda za promociju.

81.

Maks

d.o.o

Vitez

Projekat sadrži neprihvatljive troškove (adaptacija prostora i interna obuka uposlenika) i nije dostavljena ponuda za nabavku softvera.

82.

HOLZ SERVICE

d.o.o.

Busovača

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH.

83.

STEELTECH

obrt

Žepče

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH.

84.

KALEA

d.o.o.

Ilijaš

Nije dostavljen upitnik o utjecaju na životnu sredinu i usklađenost sa socijalnim standardima - ESSQ upitnik. Zahtjev sa pripadajućim budžetom i planom aktivnosti je ručno popunjen što je neprihvatljivo.

85.

VINA ZADRO

d.o.o.

Čapljina

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Suvlasnik druga firma u iznosu većem od 25% za koju nije dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  Lista osiguranih lica i Završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.   

86.

UNIS-TOK

d.o.o.

Kalesija

Subjekt nije u kategoriji MSP-a (275 uposlenih).

87.

ISOWOOD

d.o.o.

Gračanica

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Vlasništvo strane kompanije je 95% za koju nije  dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  broj uposlenih radnika i bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.  

88.

SAPLAST

d.o.o.

Ilidža

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

89.

ŠABIĆ BH

d.o.o.

Ilidža

 Nije dostavljenaLista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

90.

BIO FOOD BH

d.o.o.

Hadžići

Neusklađenost pisma namjere sa budžetom projekta.

91.

AMMARO NAMJEŠTAJ

d.o.o.

Živinice

Nije dostavljen bilans stanja. Vlastito sufinansiranje projekta je ispod 40%. Dostavljeno sudsko rješenje o registraciji je iz 2019.

92.

OŠTRO

d.o.o.

Vogošća

Neprihvatljiv je dio budžeta koji se odnosi na nabavku bruseva (potrošna roba).

93.

PRINT TEAM

d.o.o.

Mostar

Šifra osnovne djelatnosti 18.12 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

94.

Lamsar Glass

obrt

Zenica

Dostavljena ponuda za opremu  od neovlaštenog dobavljača.

95.

Max Trgovine

d.o.o.

Zenica

Poslovna jedinica sa kojom subjekt aplicira osnovana je 27.01.2020.god. –nema pravo učešća.

96.

BOSNA.ORTO

d.o.o.

Gračanica

Nema sufinansiranja projekta niti je dostavljen aktuelni izvod iz sudskog registra.

97.

MBA-CENTAR

d.o.o.

Vogošća

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

98.

Arteco Wood Technologi Center

d.o.o.

Tešanj

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Suvlasnik je firma Artisan d.o.o. Tešanj za koju nije dostavljen aktuelni izvod, Lista osiguranih lica, i  završni bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.  

99.

SEMIĆ

d.o.o.

Visoko

Ukupan prihod prelazi 40 mil KM- nije u kategoriji MSP. Upitnik o utjecaju na životnu sredinu i usklađenost sa socijalnim standardima  - ESSQ upitnik nije potpisa niti ovjeren. Budžet projekta nije usaglašen.

100.

VISPAK

d.d.

Visoko

Ukupan prihod prelazi 40 mil KM- nije u kategoriji MSP. Nije dostavljen izvod iz Registra vrjednosnih papira za suvlasnike firme. Budžet projekta sadrži neprihvatljiv trošak -planirana sredstva za troškove plata novog uposlenika.

101.

ONIKS

d.o.o.

Mostar

Nije dostavljen Aktuelni izvod iz sudskog registra. Dostavljeno je prvo rješenje o registraciji.

102.

ENKER

d.d.

Tešanj

Nije dostavljen izvod iz Registra vrjednosnih papira za suvlasnike firme pa se ne može utvrditi da li je subjekt u kategoriji MSP-a (prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH).

103.

Medena commerce

d.o.o.

Tešanj

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBiH.

104.

DN-GRANITI

obrt

Zenica

Dostavljena ponuda za opremu bez tehničke specifikacije od neovlaštenog dobavljača.

105.

METALEXHIDRAULIC

obrt

Busovača

Dostavljena ponuda od neovlaštenog dobavljača.

106.

NIHO-MOTORS

d.o.o.

Konjic

Nije dostavljena ponuda za opremu. Sufinansiranje projekta je ispod dozvoljenog (33%).

107.

Labrador

d.o.o.

Jablanica

Ponuda za opremu je manje vrijednosti od budžeta projekta. Budžet projekta sadrži neprihvatljive troškove građevinskih radova.

108.

V&R Trans

d.o.o.

Drvar

Šifra osnovne djelatnosti nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

109.

MPI MLIN

d.d.

Ustikolina

Nije dostavljen izvod iz Registra vrjednosnih papira za suvlasnike firme pa se ne može utvrditi da li je subjekt u kategoriji MSP-a (prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH).

110.

KLAS

d.o.o.

Srebrenik

Budžet projekta sadrži neprihvatljive troškove  - interni troškovi smještaja radnika i osiguranja građ.dijela radova-nema eksterne ponude.

111.

TEHNA

d.o.o.

Gračanica

Šifra osnovne djelatnosti 41.20 nije prihvatljiva-nema pravo učešća po ovom projektu.

112.

SMARVET

d.o.o.

Ključ

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH i ponude.

113.

MAN MARKET

d.o.o.

Kupres

Budžet projekta sadrži neprihvatljive troškove građivnskihz radova. Nije dostavljena Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti. Subjekt u osnovnoj jedinici ima 1 uposlenog.

114.

Ćevabčinica BEŠLIĆ

obrt

Zenica

Šifra osnovne djelatnosti nije prihvatljiva –nema pravo učešća na ovom projektu.

115.

INVESTOR

d.o.o.

Ilijaš

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Za suvlasnike  nije  dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  broj uposlenih radnika i bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.  

116.

Prunus

d.o.o.

Sarajevo-Ilidža

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH i ponude. Šifra osnovne djelatnosti nije usklađena sa KDBIH 2010.

117.

KS-71

d.o.o.

Gračanica

Projekat nije relevantan – na prioritetnoj oblasti 1 neće doći do povećanja prihoda niti održavanja postojećeg broja radnika.

118.

MupaCo

d.o.o.

Bugojno

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PU FBIH. Uvjerenje o izmirenju poreza po osnovu PDV  dostavljeno van roka. CIPS izdat 03.11.2020.- stariji od 3 mjeseca od dana objave konkursa.

119. MG LON EXPORT-IMPORT  d.o.o. Busovača Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBih

120.

Pharmaciy & Bio

d.o.o.

Novo Sarajevo

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

121.

Greensoft

d.o.o.

Zenica

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH. Nije dostavljen Aktuelni izvod iz sudskog registra kao ni završni bilansi poslovanja.

122.

TRANZITEXPORT

d.o.o.

Sarajevo-Ilidža

Subjekt nije u kategoriji MSP-a -godišnji prihod prelazi 40 mil.KM.

123.

Pekara Redžić

obrt

Žepče

Dostavljena ponuda bez tehničke specifikacije od neovlaštenog dobavljača (trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima).

124.

BEEMED

d.o.o.

Tuzla

Šifra osnovne djelatnosti 01.49 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu. Budžet nije u skladu sa zahtjevom.  Nije dostavljen Aktuelni izvod iz sudskog registra, dostavljeno sudsko rješenje iz 2017. godine.

125.

BOJO-METAL

d.o.o.

Kiseljak

Dostavljene ponuda za opremu bez tehničkog opisa. Dostavljene slike mašine u upotrebi.

126.

Orijent

d.o.o.

Zenica

Subjekt u osnovnoj jedinici ima 4 uposlena radnika. Za poslovnu jedinicu nisu dostavljene Obavijesti o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti.

127.

MARINADA

d.o.o.

Mostar

Šifra osnovne djelatnosti 01.13 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

128.

A&F

d.o.o.

Jajce

Ne može se utvrditi pripadnost firme u kategoriji MSP-a u skladu sa članom 2. i članom 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH. Za suvlasnike (Njemačka)  nije  dostavljeno Sudsko rješenje o registraciji,  broj uposlenih radnika i bilansi poslovanja što je prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH bilo neophodno.  

129.

CTK-CARBIDE TOOLS

d.o.o.

Konjic

Obavijesti o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti ovjerena 30.05 2018. Dostavljen Aktuelni izvod iz sudskog registra iz 01/20202. Takođe Rješenje o izmjenama podataka dostavljeno sa starim datumom - 11.12.2020 u formi neovjerene kopije.

130.

HH INOX

d.o.o.

Cazin

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

131.

GEMEX

d.d.

Gornji Vakuf-Uskoplje

Poslovna jedinica s kojom subjekt aplicira nije registrovana do 31.12.2019. – nema pravo učešća.

132.

GLOBUS

d.d.

Kiseljak

Nije dostavljen izvod iz Registra vrjednosnih papira za suvlasnike firme pa se ne može utvrditi da li je subjekt u kategoriji MSP-a (prema članu 2. i članu 3. Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH).

133.

METALOS

d.o.o.

Kreševo

Subjekt ima porezni dug-sporazum sa PU FBIH što nije prihvatljivo.

134.

STJEPIĆ

obrt

Čelić

Sufinansiranje projekta od strane subjekta je ispod 40%. Šifra osnovne djelatnosti nije usklađena sa KDBIH 2010.

135.

IVANAS

d.o.o.

Visoko

Nekompletna dokumentacija - dopuna dokumentacije dostavljena van roka.

136.

BOSNIA GRAFIT

d.o.o.

Doboj Istok

Nabavka informatičke opreme nije u funkciji uvođenja novih proizvodnih tehnologija niti digitaliziranih rješenja u poslovanju – projekt nije relevantan.

137.

Prograd Holz

d.o.o.

Žepče

Na prioritetnoj oblasti  2 planirana  nabavka hardvera što nije prihvatljivo.

138.

ADLES

d.o.o.

Sanski Most

Subjekt nije izmirio obaveze po osnovu PDV-a. Ukupno 4 uposlena radnika-nije prihvatljiv podnosilac.

139.

ORVI-COMERC

d.o.o.

Gračanica

Šifra osnovne djelatnosti nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu. Dostavljeno rješenje o registraciji je iz 2012. Subjekt je imao negativno poslovanje u 2019 god. što nije prihvatljivo.

140.

TEOPLAST

d.o.o.

Teočak

Dostavljen Aktuelni izvod iz sudskog registra iz 11/2020. U osnovnoj jedinici uposlen 1 radnika a za posl.jed.nije dostavljena obavijest o razvrstavanju. Nisu dostavljene ponude za opremu i promociju poslovanja.

141.

BATIMAT.BA

d.o.o.

Bosanska Krupa

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

142.

Zlatni med

d.o.o.

Sanski Most

Nije dostavljena Lista osiguranih lica izdata od PUFBiH.

143.

Grafis

d.o.o.

Cazin

Šifra osnovne djelatnosti 18.12 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

144.

BAŠO

d.o.o.

Velika Kladuša

Traženi iznos sufinansiranja projekta veći od dozvoljenog. Uvjerenje o poreznoj registraciji i Obavjest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti nisu ovjereni od strane nadležnog organa. Dostavljen Aktuelni izvod iz sudskog registra iz 06/2020.

145.

VELIĆ KOP

d.o.o.

Bosanska Krupa

Šifra osnovne djelatnosti 08.11 nije prihvatljiva-nema pravo učešća na ovom projektu.

146.

Edo-Slad

d.o.o.

Gračanica

Svi radnici u P.J s kojom subjekt aplicira su uposleni poslije 17.03.2021. što nije prihvatljivo-na dan objave konkursa subjekt je trebao imati minimalno 5 uposlenih radnika.

147.

THERMOCOLD

obrt

Doboj Istok

Subjekt nije u sistemu PDV-a   -  nema pravo učešća.

148.

BORNIERA

d.o.o.

Bosanska Krupa

Dostavljena neadekvatna ponuda za opremu- nije naslovljena na podnosioca zahtjeva.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućeg transfera za 2021. godinu, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 21/21, te u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" od 17.03.2021. godine, a u vezi objavljene potencijalne Rang liste korisnika grant sredstava tekućeg transfera za 2021. godinu, /do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima/, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje

 

 

 L I S T U

PODNOSILACA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA ZA 2021. GODINU

IZ RAZLOGA NEDOSTATKA SREDSTAVA PLANIRANIH PO PROJEKTU „JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-a“

/podnosioci zahtjeva su zadovoljili uvjete Javnog konkursa, ali zbog nedostatka sredstava, odnosno nedovoljnog broja bodova nisu uvršteni u potencijalnu Rang listu/

 

 

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Oblik organizovanja

Sjedište

                                              

1

EMPRESS

d.o.o.

Zenica

2

INŽINJERING SEN DŽI PLAST

obrt

Cazin

3

FOJNICA MILK

obrt

Fojnica

4

BULJAN CESTE

d.o.o.

Kreševo

5

TRENDY

d.o.o.

Novi Travnik

6

FANA

d.o.o.

Srebrenik

7

GLOBAL METAL CONSTRUCTION

d.o.o.

Usora

8

DINEKO DIZAJN

d.o.o.

Velika Kladuša

9

KATRIEL

d.o.o.

Travnik

10

MUJANOVIĆI

d.o.o.

Sarajevo, Vogošća

11

P.I. GRADSKA PEKARA

d.o.o.

Jablanica

12

ŠEHERCONI

d.o.o.

Maglaj

13

PEPI-KARTTIS

d.o.o.

Mostar

14

HRAST

doo

Tešanj

15

MLINPEK-ŽITAR

d.d.

Jajce

16

EKON IMMOGROUP

d.o.o.

Mostar

17

BETEX

d.o.o.

Tešanj

18

TEHNO PLAST LALIĆ

obrt

Kreševo

19

KARADŽA-TRADE-KAŠMIR

d.o.o.

Bugojno

20

KISMET

d.o.o.

Doboj Istok

21

MBA STEEL

d.o.o.

Usora

22

COFFE

d.o.o.

Kalesija

23

ADENAL

d.o.o.

Tešanj

24

FIKO COMMERC SF

d.o.o.

Cazin

25

TEHNOSTAN

d.o.o.

Kalesija

26

DRUMS 3 B/BUBNJEVI 3 B

d.o.o.

Jajce

27

IZAZOV

d.o.o.

Kalesija

28

BIMONT-COM

d.o.o.

Vitez

29

PROMATIC

d.o.o.

Travnik

30

MLIN IVO & BELE

d.o.o.

Orašje

31

PROFIPLAST

d.o.o.

Ilidža

32

ŠIVAONA EMINNA

obrt

Gračanica

33

ALGORITAM-INŽENJERING

d.o.o.

Živinice

34

PEKARA 4A

obrt

Bugojno

35

TABAKPLAST

d.o.o.

Tomislavgrad

36

POLY

d.o.o.

Gračanica

37

ENA-TEX

d.o.o.

Zavidovići

38

ZLATNI KLAS JERKOVIĆ

d.o.o.

Žepče

39

MODIMEX

d.o.o.

Mostar

40

SIRKO

d.o.o.

Gračanica

41

KALIM-PROFIL

d.o.o.

Tešanj

42

BOSFOR PEKARA

obrt

Sarajevo Centar

43

F&F

d.o.o.

Tešanj

44

WINER

d.o.o.

Livno

45

K+G+H

d.o.o.

Mostar

46

Z.R. NOVA FRONTA

obrt

Gračanica

47

D.D.D. ZAŠTITA

d.o.o.

Stolac

48

OGRIĆ-METAL ING

d.o.o.

Tešanj

49

DRVOMERCANT

d.o.o.

Sanski Most

50

MARIĆ PROJEKTI

d.o.o.

Žepče

51

ZENKO

d.o.o.

Zenica

52

AB DRVOSTIL

d.o.o.

Žepče

53

PROFIL-ISOLATION

d.o.o.

Žepče

54

GENEL

d.o.o.

Mostar

55

LIMOTEHNA

d.o.o.

Velika Kladuša

56

FORTIN

d.o.o.

Tešanj

57

MAVI

d.o.o.

Travnik

58

EKO SIR PUĐA

d.o.o.

Livno

59

E&S PLAST

d.o.o.

Tešanj

60

AB NERETVA

d.o.o.

Mostar

61

KOLMIX

d.o.o.

Velika Kladuša

62

SEJDIĆ COMMERCE

d.o.o.

Odžak

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • A & F d.o.o. Jajce - Bage 5 70101 Jajce

 • A & M d.o.o. Zenica - Lukovo polje br. 82 72000 Zenica

 • AB DRVO-STIL d.o.o. Žepče - Poslovna Zona XP bb 72230 Žepče

 • AB NERETVA Export-Import Mostar d.o.o. - Ul. Tekija br.229 88000 Mostar

 • Adenal d.o.o. Jelah - Ul. Husein Kapetana Gradaščevića bb 74260 Tešanj

 • ADLES Sanski Most d.o.o. - Industrijska zona-Šejkovača bb 79260 Sanski Most

 • AL-EX d.o.o. Zenica - Sarajevska broj 135A 72000 Zenica

 • ALGORITAM-INŽENJERING d.o.o. Živinice - ul. Školska br. 14 75270 Živinice

 • AMMARO namještaj d.o.o. Živinice - Suha bb 75270 Živinice

 • AMT Trailer d.o.o. Tešanj - Rosulje broj 5 74260 Tešanj

 • ARNI SOFT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Vrbaska 55 70240 Gornji Vakuf

 • Arteco d.o.o. Tešanj - Medakovo bb 74260 Tešanj

 • BAJRIĆ STOLARSKA RADNJA Maglaj - Liješnica br. 92A 74250 Maglaj

 • Bašo d.o.o. Velika Kladuša - Todarova 158 77230 Velika Kladuša

 • BATIMAT.BA. Bosanska Krupa d.o.o. - Bužimski put 77245 Bosanska Krupa

 • Beemed d.o.o. Tuzla - Proleterskih brigada br. 60 75213 Tuzla

 • BENI - TEX krojačka radnja Doboj Istok - Stanić Rijeka bb 74207 Doboj Istok

 • Berina shoes d.o.o. Gračanica - Šenik, Radna zona II ŠENIK 75320 Gračanica

 • Berry - Fruit d.o.o. Zavidovići - Ul. Zlatnih ljiljana bb 72220 Zavidovići

 • BETEX d.o.o. Tešanj - Mrkotić broj 20 74264 Tešanj

 • BIMONT-COM d.o.o. Vitez - PC-96 72250 Vitez

 • BIO FOOD BH d.o.o. Sarajevo - Gornji Zovik broj 5 71240 Hadžići

 • BOHA d.o.o. Zenica - Ul. ZAVNOBiH-a broj 291 72000 Zenica

 • BOJO-METAL d.o.o. Kiseljak - Zenički put bb 71250 Kiseljak

 • BORINERA Bosanska Krupa d.o.o. - Ostrožnica b.b. 77240 Bosanska Krupa

 • BOSNA.ORTO d.o.o. Gračanica - Sprečanski put bb 75320 Gračanica

 • BOSNIA GRAFIT d.o.o. Doboj Istok - Klokotnica, Industrijska zona bb 74000 Doboj

 • BRAĆA BENKOVIĆ d.o.o. Ugljara, Orašje - Ugljara kbr. 103 76270 Orašje

 • BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo - Troska b.b. 71260 Kreševo

 • C.P.A. d.o.o. Kalesija, Tojšići - Tojšići bb 75260 Kalesija

 • COFFE d.o.o. Kalesija - Prnjavor bb 75260 Kalesija

 • COMODI PASSI d.o.o. Gradačac - Donje Ledenice bb 76250 Gradačac

 • Corona Pack d.o.o. Tešanj - Poslovna zona Glinište 2, Rosulje broj 1 74260 Tešanj

 • CTK d.o.o. Konjic - ulica Donje polje do broj 42 88400 Konjic

 • Ćevabdzinica Bešlić vl. Bešlić Nedim Zenica - Travnička Cesta 45 72000 ZENICA

 • ĆIĆAK d.o.o. Međugorje - ul. Sivrići 25 88266 Čitluk

 • D.D. VISPAK prehrambena industrija Visoko - Ozrakovići bb 71300 Visoko

 • D.D.D. ZAŠTITA d.o.o. Stolac - Humska bb. 88360 Stolac

 • DEMA & S d.o.o. Mostar - Vrapčići bb. 88000 Mostar

 • DINAMICO d.o.o. Kalesija - Memići bb 75260 Kalesija

 • DINEKO DIZAJN d.o.o. Velika Kladuša - Polje bb 77230 Velika Kladuša

 • D-N Graniti proizvodna djelatnost Zenica - Prašnice bb 72000 ZENICA

 • DRUMS 3 B d.o.o. Jajce - Lendići bb 70101 Jajce

 • DRVOMERCANT Sanski Most d.o.o. - Lolin Sokak bb. 79260 Sanski Most

 • Durak Transport d.o.o. Gračanica - ul. Branilaca grada bb 75320 Gračanica

 • DUSA d.o.o. Gračanica - ul. Gračaničkih gazija bb 75320 Gračanica

 • ĐUGUM d.o.o. TOMISLAVGRAD - Antun Branko Šimić 2. 80240 Tomislavgrad

 • E&M-BHPAL d.o.o. Travnik - Gradina bb Karaula 72270 Travnik

 • E&S plast d.o.o. Tešanj - Kraševo bb 74260 Tešanj

 • ECOVISION d.o.o. Sarajevo - ul. Binježevo br. 67 71240 Hadžići

 • EDO-SLAD d.o.o. Gračanica - ul. 22. Divizije br. 48 75320 Gračanica

 • EKO SIR PUĐA d.o.o. Livno - Livno, Golinjevo b.b. 80101 Livno

 • EKO-COMMERCE d.o.o. Busovača - Bukovci b.b. 72260 Busovača

 • EKON IMMOGROUP d.o.o. Mostar - ul. Maršala Tita broj 288 88000 Mostar

 • ELDOM d.o.o. Tuzla - ul. Zlatana Mešića br. 33 75000 Tuzla

 • Elektroremont d.d. Banovići - Omazići bb 75290 Banovići

 • EMERUS d.o.o. Široki Brijeg - Knešpolje bb ‎88220 Široki Brijeg

 • EMPRESS d.o.o. Zenica - Metalurg City Center, Školska broj 10 72000 Zenica

 • ENA-TEX d.o.o. Zavidovići - Kovači bb 72220 Zavidovići

 • ENKER d.d. Tešanj - Poslovna zona Bukva broj 14 74260 Tešanj

 • EURO PUT d.o.o. Maglaj - Bosanska ulica bb 74250 Maglaj

 • EURO-STEEL Ključ d.o.o. - Velagići - Industrijska zona bb. 79280 Ključ

 • F&F d.o.o. Tešanj - 1. Mart broj 24 74260 Tešanj

 • FAIK d.o.o. Novi Travnik - Mehmeda Spahe 1 72290 Novi Travnik

 • FANA d.o.o. Srebrenik - Hazima Vikala bb 75350 Srebrenik

 • Ferotest d.o.o. Gračanica - Donja Lohinja bb 75320 Gračanica

 • FIKO COMMERC SF Cazin d.o.o. - Ćoralići bb 77220 Cazin

 • Fojnica Milk Fojnica - NADBARE bb 71270 FOJNICA

 • Fortin d.o.o. Tešanj - Kraševo bb 74260 Tešanj

 • FTM d.o.o. Novi Travnik - Stjepana Tomaševića bb. 72290 Novi Travnik

 • Genel d.o.o. Mostar - ul. Blajburških žrtava br.21 88000 Mostar

 • GLOBUS-Konfekcija d.d. Kiseljak - Višnjica polje bb. 71250 Kiseljak

 • GMC d.o.o. Usora - Žabljak bb 74230 Usora

 • GRAFIS d.o.o. Cazin - Pjanići 75 77220 Cazin

 • Greensoft d.o.o. Zenica - Zmaja od Bosne bb, Radna zona I 72000 Zenica

 • HAJDIĆ d.o.o. Maglaj - Misurići bb 74250 Maglaj

 • HART d.o.o. Vitez - Jardol-PC-96 72250 Vitez

 • HERTRONIC d.o.o. Grude - Blage Zadre br. 20 88340 Grude

 • HH - INOX Cazin d.o.o. - Ćoralići bb. 77220 Cazin

 • HOLZ SERVICE d.o.o. Busovača - Bukovci 25 72260 Busovača

 • HRAST d.o.o. Tešanj - Kalošević broj 74 74260 Tešanj

 • IM SEMIĆ d.o.o. Visoko - Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko

 • INVESTOR d.o.o. Sarajevo - Donja Bioča bb 71380 Ilijaš

 • INŽINJERING SEN DŽI PLAST VEZANI OBRT Cazin - MALA LISA BB 77220 Cazin

 • ISOWOOD d.o.o. Gračanica - Sprečanski put bb (Industrijska zona) 75320 Gračanica

 • IvanaS d.o.o. Visoko - Mule Hodžića 29 71300 Visoko

 • IZAZOV d.o.o. Kalesija - Industrijska zona bb, Gornja Kalesija 75260 Kalesija

 • J.U.S.T - S.T.A.R. d.o.o. Travnik - Dolac na Lašvi bb 72270 Travnik

 • JAFFA-KOMERC Export-import Mostar d.o.o. - Blagaj bb. 88104 Mostar

 • JAMI d.o.o. Sarajevo - ul. Kurta Schorka br. 7 71000 Sarajevo

 • K+G+H d.o.o. Mostar - ul. Mehe Tase 50 88000 Mostar

 • KALEA d.o.o. Sarajevo - ul. Bosanski put bb 71380 Ilijaš

 • KALIM d.o.o. Tešanj - Ljetinić bb 74264 Tešanj

 • KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno - Podgaj b.b. 70230 Bugojno

 • Katriel d.o.o Travnik - Donje Putićevo b.b. 72270 Travnik

 • KISMET d.o.o. Doboj Istok - Brijesnica Mala bb 74000 Doboj

 • KLAS d.o.o. Srebrenik - ul. Hazima Vikala bb 75350 Srebrenik

 • KOFIX Ključ d.o.o. - Industrijska zona 79280 Ključ

 • KOLMIX Velika Kladuša d.o.o. - Tone Hrovata broj 2. 77230 Velika Kladuša

 • KPM-BH d.o.o. Tešanj - Piljužići-polje 24 74260 Tešanj

 • KS-71 d.o.o. Gračanica - Grabovac bb 75320 Gračanica

 • LABRADOR Jablanica d.o.o. - Mirke bb. 88420 Jablanica

 • LAGER d.o.o. Posušje - Južna obilaznica b.b. 88240 Posušje

 • LIMOMETAL Cazin d.o.o. - Mala Lisa bb. 77220 Cazin

 • LIMOTEHNA Velika Kladuša d.o.o. - Ahmeta Fetahagića bb 77230 Velika Kladuša

 • LUCINI d.o.o. Čitluk - Žuranj 4 88260 Čitluk

 • M A K S d.o.o. Vitez - Poslovni centar 96 72250 Vitez

 • M.H.M. COMPANY Bihać d.o.o. - Plješevička bb. 77101 Bihać

 • MAN MARKET d.o.o. za proizvodnju i trgovinu stočne hrane Kupres - Kralja Tvrtka br.7. 80320 Kupres

 • MARBO-STONE d.o.o. Kiseljak - Gromiljak bb. 71250 Kiseljak

 • MARIĆ PROJEKTI d.o.o. Žepče - Goliješnica bb 72230 Žepče

 • MARINADA d.o.o. Mostar - Varda bb. 88203 Mostar

 • MAVI d.o.o. Travnik - Tvornička bb 72270 Travnik

 • Max Trgovine d.o.o. Zenica - Ul. Muftije Šemsekadića bb 72000 Zenica

 • MBA Steel d.o.o. - Alibegovački most bb 74230 Tešanjka

 • MBA-CENTAR d.o.o. Sarajevo - ul. Hasana Merdžanovića br. 3 71320 Vogošća

 • Medena-Commerce d.o.o. Tešanj - Dobropolje broj 3 74260 Tešanj

 • METALEXHIDRAULIC VL. MAHIR KARAULA - BUKOVCI BB 72260 BUSOVAČA

 • Metalna proizvodnja Steeltech vl. DOMINIK JUKIĆ Žepče - BRANKOVIĆI BB 72230 Žepče

 • METALOS d.o.o. Kreševo - Obala b.b. 71260 Kreševo

 • MFS TRADE d.o.o. Doboj Istok - Klokotnica, ul. Zlatnih ljiljana br. 144 74000 Doboj

 • MG LON Export-import d.o.o. Busovača - Zagrebačka bb 72260 Busovača

 • MIRNA d.o.o. Gračanica - Hajdarovac bb 75320 Gračanica

 • MIROMETAL d.o.o. Posušje - Batin b.b. 88240 Posušje

 • MLIN IVO & BELE d.o.o. Oštra Luka - ul. Šošino brdo br. 25 76279 Orašje

 • MLINPEK DD Bugojno - Gornjevakufska 35 70230 Bugojno

 • MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce - Bravnice b.b. 70101 Jajce

 • MLJEKARA LIVNO d.o.o. LIVNO - Livno, Splitska br.3. 80101 Livno

 • MODIMEX d.o.o. Mostar - Opine bb. 88000 Mostar

 • MPI MLIN d.d. Ustikolina - Ustikolina bb Ustikolina Foča

 • MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća - Novi Rezervoar 24 71320 Vogošća

 • MupaCo d.o.o. Bugojno - Ciglane III/bb 70230 Bugojno

 • Niho Motors Export-Import d.o.o. Konjic - Varda br.3 88400 Konjic

 • OAK COMPANY Bihać d.o.o. - Hamze Hume bb 77000 Bihać

 • OBRT TEHNO PLAST LALIĆ VL ŽELJKO LALIĆ - RESNIK BB KREŠEVO 71260 KREŠEVO

 • OBRTNICKA RADNJA THERMOCOLD VL.MUJKIC DAMIR - DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA BB 74207 KLOKOTNICA

 • OGRIĆ-METAL ING d.o.o. Tešanj - Rosulje bb 74260 Tešanj

 • ONIKS d.o.o. Mostar - Željuša bb. 88208 Mostar

 • Orijent d.o.o. Zenica - Zije Dizdarevića broj 4 72000 Zenica

 • ORVI-COMERC D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET - ALIJE IZETBEGOVIĆA BB MEDRESA 1 GRACANICA 75320 Gračanica

 • OŠTRO d.o.o. Sarajevo - ul.Igmanska bb (industrijska zona) 71320 Vogošća

 • PEGO d.o.o. Čitluk - Tromeđa bb. 88260 Čitluk

 • Pekar Delibašić Kakanj - Mehmeda Skopljaka bb 72240 Kakanj

 • PEKAR REDŽIĆ s.z.-p.r., vl. Redžić Fuad Žepče - Donja Golubinja bb 72230 Žepče

 • Pekara 4A Bugojno - Bosanska 140 70230 Bugojno

 • PEPI-KARTTIS d.o.o. Mostar - ul. Rodočkih branitelja 39 (Šipad) 88000 Mostar

 • PHARMACY & BIO d.o.o. Sarajevo - ul. Šerifa Loje 22 71000 Sarajevo

 • PI Gradska pekara d.o.o. Jablanica - ul. Stara Kasarna bb. 88420 Jablanica

 • Plastoflex d.o.o. Gračanica - ul. Branilaca grada bb 75320 Gračanica

 • Poly d.o.o. Gračanica - Stankove bare bb, Stjepan Polje 75320 Gračanica

 • Prima Sofa d.o.o. Kalesija - Donje Vukovije bb 75260 Kalesija

 • PRINT TEAM d.o.o. Mostar - Ul. Rodočka bb. 88000 Mostar

 • Print-GS d.o.o. Travnik - Slimena b.b. 72270 Travnik

 • PRISIKA d.o.o. Mostar - Slobodna zona Hercegovina, Rodoč bb. 88000 Mostar

 • Privredno društvo EUROIMPEX-AN d.o.o. Zavidovići - Donja Lovnica bb 72220 Zavidovići

 • PROFIL-ISOLATION d.o.o. Žepče - Donji Lug bb 72230 Žepče

 • PROFIPLAST d.o.o. Sarajevo - ul. Put Famosa br. 38 71210 Ilidža

 • Prograd Holz d.o.o. Žepče - Donja Golubinja bb 72230 Žepče

 • Proizvodna Djelatnost Lamsar Glass vl. Mušanović Emir - Zmaja Od Bosne bb Poslovna Zona 1 72000 ZENICA

 • proMATIC d.o.o. Travnik - Ciglana bb Dolac n/L 72270 Travnik

 • PRUNUS d.o.o.Sarajevo - ul. Kasindolska br. 87 71210 Ilidža

 • PTP Hercegovinavino d.o.o. Mostar - Bišće polje bb. 88000 Mostar

 • PZU-APOTEKA GAMES Travnik - Bosanska 141 72270 Travnik

 • REAL obrtnička radnja, pekara, vl. Mešan Nađa - Armije BiH 10 70230 Bugojno

 • REGIUS d.o.o. Čapljina - Klepci bb. 88300 Čapljina

 • s.o.r. pekara BOSFOR vl. BAŠKIM TOTAJ Sarajevo - Bolnička 34 71000 Centar Sarajevo

 • Samelay d.o.o. Tešanj - Kraševo bb 74260 Tešanj

 • SAPLAST d.o.o. Sarajevo - ul. Nikole Šopa br. 245 71210 Ilidža

 • SCP d.o.o. Mostar - Bišće polje bb. 88104 Mostar

 • SEJDIĆ COMMERCE d.o.o. Odžak - Redže Porobića bb 76290 Odžak

 • Sinanović d.o.o. Tešanj - Ul. Patriotske lige 119 74260 Tešanj

 • SIRKO d.o.o. Gračanica - ul. Gračaničkih gazija bb 75320 Gračanica

 • SMARVET d.o.o. Ključ - Industrijska zona Velagići bb. 79280 Ključ

 • SNjEŽANA PENAVIĆ vl. PEKARNA PENAVIĆ - Mokro bb 88220 Široki Brijeg

 • SOLDO MONT d.o.o. - Broćanac 175 88240 Broćanac

 • Stolarija Kraljevići d.o.o. Tomislavgrad - Mrkodol b.b. 80240 Tomislavgrad

 • STOLARSKA RADNJA DENI VL. DENI TANOVIĆ MOSTAR - BLAGAJ POGRADJE BB MOSTAR 88000 MOSTAR

 • SUMAKS d.o.o. - Potočani broj 44 74260 Tešanj

 • SZR KAMEN - BOSANSKI PUT 201 ILIJAŠ 71380 Ilijaš

 • ŠABIĆ BH d.o.o. Sarajevo - ul. Rustempašina br. 40 71210 Ilidža

 • ŠAKIĆ d.o.o. Busovača - Carica br.11 72260 Busovača

 • Šeherconi d.o.o. Maglaj - Novi Šeher bb 74250 Maglaj

 • ŠIVAONA EMINNA VL. SELIMOVIÆ ELVIS DONJA ORAHOVICA - DONJA ORAHOVICA, KAMENICA BB 75323 ORAHOVICA DONJA

 • TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad - Put Kola b.b. 80240 Tomislavgrad

 • TEHNA d.o.o. Gračanica - Donja Lohinja bb 75320 Gračanica

 • Tehnostan d.o.o. Kalesija - Babajići bb 75260 Kalesija

 • TEM MANDEKS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG - Varaždinska br.2 88220 Široki Brijeg

 • TEMAX BH d.o.o. - Poduzetnička zona Dusine broj 17 76270 Orašje

 • TEOPLAST d.o.o. Teočak - Krstac bb 75414 Teočak

 • TERMODINAMIKA d.o.o. Posušje - Fra. Grge Martića 10 88240 Posušje

 • TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo - ul. Kamenolom do broja 2 71210 Ilidža

 • Trendy d.o.o. Novi Travnik - Mehmeda Spahe broj 1 72290 Novi Travnik

 • UNIS - TOK d.o.o. Kalesija - ul. Senada Hodžića Mehdina 34 75260 Kalesija

 • UNISGAL d.o.o. Konjic - Donje polje 42 88400 Konjic

 • UNOPROJEKT d.o.o. Grude - Blage Zadre br.20 88340 Grude

 • V & R Trans d.o.o. Drvar - Treće krajiške brigade broj 6 80101 Drvar

 • VARIPLAST d.o.o. Gračanica - ul. Gračaničkih gazija br. 109. Etivaža 75320 Gračanica

 • VELIĆ KOP Bosanska Krupa d.o.o. - Jezerski, Mahmić selo bb 77240 Bosanska Krupa

 • VINA ZADRO d.o.o. Čapljina - Domanovići bb. 88305 Čapljina

 • VINKO STJEPIĆ vl., STJEPIĆ stolarska radiona - Drijenča bb 75245 Čelić

 • VITA VI d.o.o. Čapljina - Višići bb. 88300 Čapljina

 • Winer d.o.o. Livno - Ul. Splitska broj 38 80101 Livno

 • WLH d.o.o. Visoko - Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko

 • ZENKO d.o.o. Zenica - Lukovo polje broj 40 72000 Zenica

 • ZIM-PLAST Gračanica d.o.o. - ul. Hajdarevac bb 75320 Gračanica

 • ZLATNI KLAS-JERKOVIĆ d.o.o. Žepče - Donje Ravne bb 72230 Žepče

 • Zlatni med d.o.o. Sanski Most - Industrijska zona 79260 Sanski Most

 • ZTR Nova Fronta vl. Hasić Smajo Gračanica - Stjepan Polje bb, ul. Centar 75320 Gračanica