Rezultati javnog poziva u Opštini Teslić - ReLOaD projekat

Datum objave: 17.09.2019. 14:19 / Izvor: UNDP, 12.09.2019.

ReLOaD projekat: Rezultati javnog poziva u Opštini Teslić

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva(OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge projekata na II zajednički javni poziv u opštini Teslić.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima opštine Teslić.

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta se nalazi na web stranici Opštine Teslić.

Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).”

 

Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od strane organizacija civilnog društva (OCD) u toku

Javnog poziva u okviru ReLOaD projekta koji je bio otvoren od 17. juna do 29. jula 2019. godine

REZULTATI - POTPUNO EVALUIRANI PROJEKTI                        
Projektni prijedlozi sa traženim iznosom u vrijednosti iznad 20.000,00 KM - projekti preporučeni za finansiranje trebaju ostvariti 75 i više bodova  

 

ODOBRENI

Projektni prijedlozi potpuno evaluirani ali NISU ODOBRENI - nedovoljan broj bodova (manje od 75 bodova)

R.br.

Naziv OCD

Naziv projekta

Osvojeni bodovi

Komentari nakon evaluacije

Predložena vrijednost projekta u KM

Predložena vrijednost projekta u EUR*

1

Udruženje građana "Nešto više"

"Volontiraj i profitiraj" VIP TESLIĆ

65

POTPUNO EVALUIRAN: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da obim i srazmjer projektnih aktivnosti nisu u skladu sa predloženim budžetom. U dodatku, ciljanu grupa projekta pored 15 mladih čini i 5 privrednih društava što nije u skladu sa smjernicama javnog poziva.

50,917.50

26,033.70

2

Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić

Socijalizacija kroz edukaciju, sport i rekreaciju

64

POTPUNO EVALUIRAN: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da predloženi budžet nije u skladu sa planirananim aktivnostima te brojem korisnika (30 korisnika ) koji će biti uključeni u projektne aktivnosti.

57,332.44

29,313.61

3

Udruženje distrofičara Teslić

Nešto za nas

61

POTPUNO EVALUIRAN: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da predloženi budžet ne odgovara planiranom obimu aktivnosti te broju korisnika (10 korisnika) koji će biti uključeni u projekt.

44,397.84

22,700.26

PROJEKTNI PRIJEDLOZI KOJI NISU PROŠLI ELIMINATORNE PRAGOVE

NISU ODOBRENI - DRUGI PRAG: RELEVANTNOST                        
U slučaju da je OCD prošla prvi prag, ali ocjenjena sa manje od 18 bodova u Sekciji 2: Relevatnost u Zbirnoj tabeli za evaluaciju, projektni prijedlog je isključen iz daljnjeg procesa bodovanja zbog činjenice da Evaluaciona komisija smatra da projektna ideja nije relevantna i/ili nije prilagođena prioritetnim oblastima Javnog poziva.                       

R.br.

Naziv OCD

Naziv projekta

Osvojeni bodovi

Komentari nakon evaluacije

Predložena vrijednost projekta u KM

Predložena vrijednost projekta u EUR*

1

UG Tolerancijom protiv raziličitosti - TOPEER

Švrćograd - prihvatilište za pse i mačke lutalice

22

DRUGI PRAG RELEVANTNOST: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da nisu realizovane pripremne aktivnosti za implementaciju projekta ovog tipa. Naime, iako se radi o izradi strateškog dokumenta (izrada elaborata azila za pse opštine Teslić) organizacija nije dostavila nijedan dokument koji pokazuje spremnost lokalne administracije ili bilo kojeg relevantnog aktera za učešće u ovom projektu. Dodatno u opisu ciljane grupe je navedeno da su ciljani korisnici turisti i posjetioci opštine Teslić, što nije u skladu sa smjernicama javnog poziva. S tim u vezi komisija je projekat ocjenila nerelevantnim.

69,395.00

35,481.10

2

Centar za kulturne i promotivne djelatnosti "Primera MLLL"

Naše čistije ljepše sutra

22

DRUGI PRAG RELEVANTNOST: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da navedene prioritetne oblasti nisu u skladu sa smjernicama javnog poziva.

40,790.00

20,855.60

3

UG Tolerancijom protiv raziličitosti - TOPEER

Politike o energetskoj efikasnosti kod javnih ustanova sa fokusom na Banju Vrućicu

21

DRUGI PRAG RELEVANTNOST: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da nisu realizovane pripremne aktivnosti za implementaciju projekta ovog tipa. Naime, iako se radi o strateškom dokumentu opštine Teslić, organizacija nije dostavila nijedan dokument koji pokazuje spremnost lokalne administracije ili bilo kojeg relevantnog aktera za učešće u ovom projektu. S tim u vezi, komisija je projekat ocjenila rizičnim i nerelevantnim.

49,405.00

25,260.38

NISU ODOBRENI - PRVI PRAG: FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI                        
Projektni prijedlozi sa traženim iznosom do 20,000.00 KM -projekti preporučeni za finansiranje trebaju ostvariti preko 50 i više bodova      
               

ODOBRENI

R.br.

Naziv OCD

Naziv projekta

Osvojeni bodovi

Komentari nakon evaluacije

Predložena vrijednost projekta u KM

Predložena vrijednost projekta u EUR*

1

Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama "Dobro srce"

I mi smo dio Teslića

67

ODOBREN

19,850.00

10,149.14

2

Taekwon-doo klub "Doboj" Doboj

Taekwon-doo Akademija Teslić

67

ODOBREN

17,900.00

9,152.12

3

Sportsko udruženje "Planinarsko društvo Adrenalin" Teslić

Planine su IN

67

ODOBREN

17,340.00

8,865.80

4

Udruženje dobrovoljnih davaoca krvi - Teslić

VolontirAJMO

65

ODOBREN

19,969.00

10,209.99

Projektni prijedlozi potpuno evaluirani ali NISU ODOBRENI - nedovoljan broj bodova (manje od 50 bodova)

PROJEKTNI PRIJEDLOZI KOJI NISU PROŠLI ELIMINATORNE PRAGOVE

NISU ODOBRENI - DRUGI PRAG: RELEVANTNOST

U slučaju da je OCD prošla prvi prag, ali ocjenjena sa manje od 18 bodova u Sekciji 2: Relevatnost u Zbirnoj tabeli za evaluaciju, projektni prijedlog je isključen iz daljnjeg procesa bodovanja zbog činjenice da Evaluaciona komisija smatra da projektna ideja nije relevantna i/ili nije prilagođena prioritetnim oblastima Javnog poziva.

R.br.

Naziv OCD

Naziv projekta

Osvojeni bodovi

Komentari nakon evaluacije

Predložena vrijednost projekta u KM

Predložena vrijednost projekta u EUR*

1

Šahovski klub "MAT" Teslić

Mali grad velikih šampiona

24

DRUGI PRAG RELEVANTNOST: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da pripremne aktivnosti za implementaciju projekta nisu detaljno razrađene. Naime u projektu se navodi da će se projektne aktivnosti implementirati u 3 osnovne škole a da pri tome nije osigurana saglanost od nadležnog ministarstva niti izjave o učešću od ciljanih škola. U dodatku u projektnom prijedlogu se navodi da postoji rizik da neće biti spremnosti od menadžmenta škola za učešće u projektu što ovaj projekat čini nerelevantnim.

20,000.00

10,225.84

2

Udruženje građana Auto 4x4 klub

Smanjenje emisije izduvnih gasova iz vozila

20

DRUGI PRAG RELEVANTNOST: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je zaključila da organizacija civilnog društva nije uradila potrebno pripremno istraživanje za područje opštine Teslić. Predložene aktivnosti ne adresiraju potrebe lokalne zajednice kojoj je projekat namijenjen i ne rješavaju problem zaštite životne sredine. Dodatno, u projektnoj dokumentaciji nije jasno naznačeno na koji način će biti uključeni direktni korisnici sa područja opštine Teslić.

20,000.00

10,225.84

NISU ODOBRENI - PRVI PRAG: FINANSIJSKI I OPERATIVNI KAPACITETI

DISKVALIFIKOVANI PROJEKTNI PRIJEDLOZI

 

Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od strane organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD projekta koji je bio otvoren od 17. juna do 29. jula 2019. godine

Razlog diskvalifikacije: vrijeme trajanja projekta je kraće ili duže u odnosu na kriterije Javnog poziva; vrijednost budžeta je niža ili viša u odnosu na kriterije Javnog poziva; nema kontinuiteta u aktivnostima u implementaciji projektnog prijedloga; projektni prijedlog primljen nakon roka koji je definisan Javnim pozivom; projektni prijedlog je dostavljen u neadekvatnom formatu - pogrešan formular(i); nedostaje jedan ili nekoliko ključnih dokumenata (projektni prijedlog, logički okvir, budžet ili plan aktivnosti) usljed čega je nemoguće izvršiti evaluaciju; korisnici projekta i/ili mjesto implementacije projekta nisu u općini/opštini/gradu u kojem je objavljen Javni poziv. OCD nije dostavila ili nema važeću registraciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.

R.br.

Naziv OCD

Naziv projekta

Komentari nakon evaluacije

1

KUD "Naši običaji" Teslić

Nabavka opreme za potrebe KUD-a

DISKVALIFIKOVAN: Uvidom u projektnu dokumentaciju evaluaciona komisija je konstatovala da se projekat odnosi na nabavku opreme, putovanje van Bosne i Hercegovine i jednokratnu aktivnost organizacije festivala, što nije u skladu sa smjernicama javnog poziva.

* Preračunato u valutu EUR prema Kursnoj listi Centralne Banke BiH (fiksni kurs)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: