Rezultati javnog poziva za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica privrednim društvima i samostalnim djelatnostima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19

Datum objave:19.09.2020. 11:42 / Izvor: Akta.ba, 28.05.2020.

Komisija za dodjelu pomoći iz Budžeta Grada Gračanica privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19 objavljuje sljedeće:

Listu privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu pomoći i

Listu podnosioca zahtjeva čiji su zahtjevi ocijenjeni kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani.

U skladu s Pravilnikom  o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Gračanica u svrhu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19, na objavljenu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste na web stranici i oglasnoj ploči.

Žalba se podnosi Gradonačelniku, a predaje se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte.

 

LISTA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU POMOĆI

 

Redni broj

Naziv pravnog lica /obrta i vlasnika korisnika novčane podrške

Identifikacioni broj

Sjedište

Vrsta djelatnosti- šifra i naziv

Broj zaposlenih na dan 30.04.2020.

Iznos novčane

podrške po zaposlenom (KM)

Ukupan iznos novčane podrške

(KM)

1.

"RADIUS" d.o.o. Gračanica, PJ br. 8 Caffe bar

4209008650102

Gračanica, ul. Branilaca grada b.b.

56.30 Priprema i usluživanje pića

4

406.00

1624.00

2.

"RUŠITI" d.o.o. Gračanica

4209246750000

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića br.6

56.10 Djelatnost restorana

4

203.00

812.00

3.

"OCULUS" d.o.o. Gračanica

4210312320001

Gračanica, ul. Branilaca grada b.b. - Tržni centar

47.78 Trgovina na malo

2

406.00

812.00

4.

"RULEX" d.o.o. Gračanica, PJ Prodavnica br. 1

4210355050016

Gračanica, ul. Hajrudina Džebe Bajbage br. 13

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim radnjama

2

406.00

812.00

5.

"QUANTES MEDICA" d.o.o. Gračanica

4210245540000

Gračanica, ul. Branilaca kule grada b.b.

96.04 Djelatnost za njegu i održavanje tijela

1

406.00

406.00

6.

"MLIJEKO-TERM" d.o.o. Gračanica

4209325970007

Gračanica, ul. Hadži Halila ef. Gračanlije b.b.

4/.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim radnjama

1

406.00

406.00

7.

"FENG LEI" d.o.o. Gračanica

4209627710004

Gračanica, ul. Sultana Mehmeda Fatiha II b.b.

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim radnjama

3

406.00

1218.00

8.

ZZ "MAKOVAČKA" Gračanica, PJ br.2

4210160630026

Pribava b.b.

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim radnjama

1

406.00

406.00

9.

"KALABRIA TURS" d.o.o. Gračanica,

4209602990029

Džakule, Gračanica

49.33 Ostali kopneni prijevoz putnika

7

406.00

2842.00

10.

PU CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH, PJ Autoškola

4209942820012

Gračanica, ul. Patriotske lige b.b.

85.53 Djelatnost vozačkih škola,

5

406.00

2030.00

11.

"VRAPIS KOM" d.o.o. Gračanica

4209298710006

Gračanica, ul. Bosanskih kraljeva b.b.

47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom

1

406.00

406.00

12.

"N&N TRADE" d.o.o. Gračanica

4209147000007

D. Orahovica

47.79 Trgovina na malo rabljenom robom

1

406.00

406.00

 

13.

"BERINA HOME DECOR" d.o.o. Gračanica

4210283800007

Gračanica, ul. Hajrudina Džebe Bajbage b.bg.

47.53 Trgovina na malo tepisima, i prostiračima za pod

2

406.00

812.00

14.

"JUPI TOURS" d.o.o. Gračanica

4209059480007

Gračanica, ul. Čiriš b.b.

49.31 Gradski i prigradski prevoz

2

406.00

812.00

15.

"LOUU" d.o.o. Gračanica

4209701030002

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana b.b.

52.29 Djelatnost restorana i ostalih objekata

1

406.00

406.00

16.

"HAJRIC PROM" d.o.o. Gračanica, PJ Lohinja - trgovina namještajem i PJ Gračanica

4209287430044

Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića

47.59 Trgovina namještajem

7

406.00

2842.00

17.

"ALEGRO" d.o.o. Gračanica, PJ br. 1 Autoškola i PJ br.3 Caffe bar

4210237790013

Lukavica, Ograđenica

85.53 Djelatnost vozačkih

škola, 56.30 Djelatnost priprema i usluživanja pića

4

406.00

1624.00

18.

"BRIJEST" d.o.o. Gračanica PJ Salon automobila

4209132820008

Branilaca grada b.b.

45.11 Trgovina automobilima

2

406.00

812.00

19.

"EDO-SLAD" d.o.o. Gračanica, PJ "Restoran Etna",PJ kafe "ADDA", PJ Restoran Pizzerija "Etna"

4209246240109, 4209246240087,4209 246240095

Gračanica, ul Branilaca grada, ul. Skver, ul. 22. divizije b.b.

56.10, 56.30 i 56.10 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

56

406.00

22736.00

20.

"AHMETAŠ" d.o.o. Gračanica, PJ Restoran

4209003000002

Donja Lohinja

56.10. Restoran

1

406.00

406.00

21.

"BRAND FOR LESS" d.o.o. Gračanica

4210376480002

Gračanica, ul Ahmet Paše Budimlije

47.71 Trgovina na malo odjećom

1

406.00

406.00

22.

"MONOPSON" d.o.o. Gračanica, PJ Caffe bar"JABUKA"

4209560620013

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

3

406.00

1218.00

23.

"HUSKANOVIĆ" d.o.-o. Gračanica

4209203940000

Gračanica, ul. 22. divizije br.11

47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom

1

406.00

406.00

24.

"MIRNA" d.o.o. Gračanica, Prodavnica br.

1 4209279090030

Gračanica, ul. Sočkovački put b.b.

47.59. Trgovina na malo namještajem

2

406.00

812.00

25.

"CHANG XING" d.o.o. Gračanica

4600301970007

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića br.35

47.71 Trgovina na malo odjećom

1

406.00

406.00

26.

"AVIS" d.o.o. Gračanica,

4209052120005 4209052120013

Gračanica, ul. Branilaca grada b.b.

49.31. Gradski i prigradski kopneni prevoz

41

406.00

16646.00

27.

Zlatarne "KLJUVIĆ" d.o.o. Gračanica, Podružnica br.1 i 2.

4210389110026 4210389110034

Gračanica (gradskji pasaž), ul. Alije Izetbegovića b.b.

47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom

2

406.00

812.00

28.

U.D." BOM-expo" d.o.o. Gračanica

4218002360004

Stjepan Polje b.b.

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

6

406.00

2436.00

 

29.

"JADRINA" d.o.o. Gračanica, PJ Objekat br. 1

4209243730032

Gračanica, ul. Gračaničkih gazija b.b.

47.59 Trgovina namještajem

7

406.00

2842.00

30.

"BONZO" d.o.o. Gračanica, Podružnica br.3, Podružnica br.2

4209602640044, 4209602640036

Gralčanica, ul Lepinac b.b., ul. Sprečanski put b.b.

46.77 Trgovina na veliko, 47.52 Trgovina na malo met. robom

5

406.00

2030.00

31.

"GORAMONJ" d.o.o. Gračanica

4209288590002

Gračanica, ul. Branilaca grada b.b.

47.52 Trgovina na malo metalnom robom, i 47.59 - trgovina na malo namještajem

10

406.00

4060.00

32.

"EXTREME FISHING" d.o.o. Gračanica, PJ sportske opreme - Tržni centar Belamionix

4210064670017

Gračanica, ul. Branilaca grada b.b.

47.64 Trgovina na malo sportskom opremom

1

406.00

406.00

33.

"SLATKA VAROŠ" d.o.o. Gračanica

4209835310079

Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića

56.10 Djelatnost restorana

4

203.00

812.00

34.

Salon za ljepotu i njegu tijela "AR-CHI" Hair studio, vl. Čebić Zlata

431111161

Gračanica,ul. Branilaca grada b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

3

406.00

1218.00

35.

Brijačnica"AMADEUS", vl. Imširović Admir

4310460760007

Gračanica, ul. Kotoruša br. 45

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

36.

SUR "OSNOVAC", vl. Bešić Sejad

4310687540003

Gračanica, P.P. JU OŠ "Hasan Kikić"

56.10 Restorani vrste Objekt brze hrane Fast food

1

406.00

406.00

37.

Frizerski salon za žene "ARABESKE", vl. Džambo Mešanović Elvira

4309572020008

Gračanica, Suteren Doma kulture

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

38.

Frizerski salon "EXCLUZIV", vl. Đulić Selmira

4310243230008

Gračanica, ul. Riječka b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

39.

Buffet "SPLAVOVI", vl. Šerifović Mursel

4311102970004

Gračanica, ul. Riječka b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

40.

"MINKA", vl. Škrebo Arina

4311242390008

Gračanicaul. Branilaca grada b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

5

406.00

2030.00

41.

Caffe bar "CAFFETERIA", vl. Osmanbegović Eldin

4309875780005

Gračanica, ul. Sultana Mehmeda II El. Fatih br.1a

56.30 Barovi- vrste caffe bar

3

406.00

1218.00

42.

Caffe bar "IQ", vl. Šuša Ersan

4311329830004

Gračanica, Skver b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

5

406.00

2030.00

43.

Caffe bar "DASO", vl. Žilić Emina

4311233130001

Gračanica, ul. M V. Ef. Šemsekadića br.4

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

 

44.

Zlatar- Sahdžija, vl. Hotić Sanjin

4309264120000

Gračanica, (Osman kapetanova medresa)

47.77 trgovina na malo satovima i nakitom

1

406.00

406.00

45.

Muški frizer, vl. Avdić Aldina

4310105860009

Gračanica, (Osman kapetanova medresa)

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

46.

Slastičarna "PRESTIŽ", vl. Ahmetašević Zijad

4311051610008

Donja Orahovica, Karići

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

1

406.00

406.00

47.

Caffe bar "DODA", vl. Hadžiavdić Damir

4310625350003

Gračanica, ul. 22. Divizije

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

48.

TR "SECOND HAND SHOP", vl. Bešić Edina

4310976220009

Gračanica, ul. 22. Divizije

47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u spec. prodavnicama

1

406.00

406.00

49.

Frizerski salon "ELVIRA", vl. Šabić Elvira

4309600840008

Gračanica, Zanatski centar

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

50.

Caffe bar "HS", vl. Hasić Nedim

4309958050009

Donja Orahovica

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

51.

Auto škola "HASO", vl. Omerović Hasan

4309508280004

Gračanica, ul. Patriotske lige b.b.

85.53 Djelatnost vozačkih škola

2

406.00

812.00

52.

Bosanska kahvana, vl. Kopačić Meliha

4310368520008

Gračanica, (Osman kapetanova medresa)

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

53.

Caffe bar "OSMICA", vl. Ibrahimović Miralem

4311201360005

Stjepan Polje

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

54.

Restoran "REBUS", vl. Avdić Vedina

4311292060009

Stjepan Polje

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

3

406.00

1218.00

55.

Frizerski salon "EMD", vl. Mulalić Edina

4310326870009

Gračanica, ul. Hazima Vikala

93.02 Frizerski saloni

1

406.00

406.00

56.

Caffe bar "DŽENO", vl. Hamidović Ahmet

4311167830005

Gračanica, ul. Brčanska malta br.3

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

57.

Kafana "LIPA", vl. Grbešić Nihad

4311349510006

Gračanica, ul. Lipa b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

58.

Caffe bar "MOND", vl. Hodžić Mirzet

4310688270000

Doborovci

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

59.

Caffe Bar "MEMORY", vl. Aljić Omer

4311255700006

Lukavica, Ograđenica b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

 

60.

Trgovac pojedinac "IVA M. MARIANO", vl. Kuduzović Hašim

4311340480007

Gračanica, ul. Potok mahala b.b.

47.82, 47.89 Trgovina na malo tekstilom i ostalom robom

1

406.00

406.00

61.

Frizerski salon "DINA", vl. Mujić Edina

4310473230007

Gornja Orahovica

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

62.

Zlatarska radnja "KAKEŠ", vl. Kakeš Huse

4309564600003

Gračanica, Pasaž

47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom

4

406.00

1624.00

63.

Tr "SILVER", vl. Kakeš Amira

4310305100009

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića

47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom

3

406.00

1218.00

64.

Caffe bar "HARI", vl. Dautović Mirsad

4311203730004

Donja Lohinja

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

65.

Auto škola "MAX", vl. Džananović Nermii

4310878560004

Gračanica, ul. 22 oslobodilačke brigade

85.53 Djelatnost vozačkih škol

a2

406.00

812.00

66.

Cafe bar "Šanga", vl. Kahrimanović Azem

4309094450000

Stjepan Polje

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

3

406.00

1218.00

67.

UR Gostiona "PACKARD", vl. Mujaković

4310379990006

Gračanica, ul. Bosanskih kraljeva

55.30 Restorani-vrste gostionic

a1

406.00

406.00

68.

Restoran "RELAX", vl. Džinić Osman

4311344980004

Gračanica, ul. Branilaca grada

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

5

406.00

2030.00

69.

Caffe bar "ADO", vl. Dedić Nihad

4310269380008

Donja Orahovica

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

70.

Caffe bar "DON", vl. Hasić Nermin

4311295910003

Donja Orahovica

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

71.

Bife "SAN", vl. Omerdić Vernes

4310370260005

Stjepan Polje

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

72.

Muški frizer "AMAR", vl. Mulahasanović i

4309542890008

Gračanica, Pasaž

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

73.

Frizerski salon "NIFKA", vl. Muharemović Bersida

4311003990001

Gračanica, ul. Gradaščevića b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

74.

Frizerski salon za žene i muškarce "ALDIJANA", vl. Muratović Aldijana

4309782420009

Donja Orahovica

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

75.

Ženski frizerski salon "H i E", vl. Sokolušić Jasminka

4310226650001

Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

 

76.

Frizerski salon "EMINA", vl. Slijepčević Emina

4310272920005

Gračanica, Luke

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

77.

TR "KENO AMI", vl. Nukić Adnan

4310595420001

Miričina, Sjerkovine b.b.

47.51, 47.71, 47.72 i 47.79 Trgovina tekstilom, odjećom, pro. od kože i r. robom

4

406.00

1624.00

78.

TR "QUEEN", vl. Omerović Ajka

4311234290002

Lukavica, Ograđenica b.b.

47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u spec. prodavnicama

1

406.00

406.00

79.

Kozmetički salon "ŠARM", vl. Helić Adna

4311348620002

Gračanica, ul. 22. Divizije

96.04 Djelatnost za njegu i održavanje tijela

3

406.00

1218.00

80.

Fitnes centar "Wgym", vl. Huremović Mirzad

4311131300000

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana b.b.

93.13 Fitnes centri i 96.04 Djelatnost za njegu i održavanje tijela

1

406.00

406.00

81.

U.R. Bilijar "BILLY", vl. Dželilović Muris

4311102030001

Gračanica, ul. 111. Gračaničke

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

82.

OPTIKA USTAVDIĆ , vl. Ustavdić Emir

4310147860009

Gračanica,ul. Alije Izetbegovića br.13

47.78 Ostala trgovina na malo

9

406.00

3654.00

83.

Salon ljepote "MELA" vl. Serhatlić Ramzija

4311185220001

Gračanica, Lukavička ulica br 21

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

84.

Konoba "ELMAX", vl. Smajlović Mirnes

4310385450005

Džakule

55.30 Restorani-vrste gostionica

1

406.00

406.00

85.

Restoran "AMOR", vl. Vretenarević Elvira

4310547960002

Gračanica, ul. Branilaca grada, Tržni centar FIS

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i u. Hrane

13

406.00

5278.00

86.

Frizerski salon "A&M", vl. Đulić Amira

4310542650005

Gračanica, Tržni centar "FIS"

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

87.

Frizerski salon za žene i muškarce "SAMRA", vl. Bejtić Senada

4310111670009

Gračanica. ul. Fridriha Foglara

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

88.

TR "T i A", vl. Šarić Sadeta

4311076520003

Gračanica, ul. Javor b.b.

47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i robom

1

406.00

406.00

89.

Caffe bar "BRAJČE", vl. Hadžić Ibrahim

4310054930007

Gračanica, ul. Mehmeda ef. Šemsekadića

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

90.

Restoran "AMOR" i Salon za posebne prilike, vl. Džafić Izudin

4309068530003

Gračanica, ul. Korić Han b.b.

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i u. hrane

1

406.00

406.00

 

91.

Caffe bar "5 plus", vl. Hodžić Edis

4310364610002

Donja Orahovica

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

92.

Muški i ženski frizerski salon "DIVINE", vl. Hasančević Aida

4311140390003

Gračanica, ul. Skver b.b., T.C. EVROPA

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

93.

Stomatološka ordinacija "Dentamedic" Gračanica, vl. Ćehajić Nihad

4310280350005

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića b.b.

86.23 Djelatnost stomatološke prakse

6

406.00

2436.00

94.

Kafana "CENTAR", vl. Kalesić Besim

4311295750006

Malešići

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

95.

Stomatološka ordinacija "Dervišefendić" Gračanica, vl. Dervišefendić Seada

4310974950000

Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića

86.23 Djelatnost stomatološke prakse

2

406.00

812.00

96.

Restoran "LOVAC", vl. Aljić Edina

4310829510000

Gračanica, ul. Mula Mustafe Bašeskije b.b.

56.10 Djelatnost restorana i ugostiteljkse radnje

1

406.00

406.00

97.

Stomatološka ordinacija "Ćatović" Gračanica, vl. Ćatović Sanjin

4309172430002

Gračanica, ul. Ahmeta Šiljića br. 3

86.23 Djelatnost stomatološke prakse

2

406.00

812.00

98.

Auto škola "DINO", vl. Salihefendić Edin

4311221800001

Gračanica, ul. Lipa b.b.

85.53 Djelatnost vozačkih škola

2

406.00

812.00

99.

Salon za uljepšavanje "NAIL ART", vl. Salihefendić Maida

4310973800004

Gračanica, ul. Bosanskih kraljeva

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

100.

Caffe bar "LOVAC", vl. Husić Omer

4311005000009

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

101.

T.R. "SIM MOBBILE", vl. Mahmutović Erna

4310784740009

Gračanica, ul. Branilaca grada, TC "ETNA"

47.42, 47.79 i 95.12 Telekomunikacijska oprema

1

406.00

406.00

102.

Stomatološka ordinacija "Dr.Davud" Gračanica, vl. Zahirović Dževida

4309511070002

Gračanica, ul. Hazima vikala br. 20

86.23 Djelatnost stomatološke prakse

3

406.00

1218.00

103.

Fast food "SUKI", vl. Avdić Suad

4310260320002

Gračanica

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i u. hrane

1

406.00

406.00

104.

Bosanska kafana " 1001 Noć", vl. Mašić Began

4311261850001

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića br. 31.a

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

105.

Restoran "MM-PLEN", vl. Purač Mirza

4310933840003

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana br. 79

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i u. hrane

2

406.00

812.00

106.

Caffe bar "EDEN", vl. Džinić Adisa

4310419020005

Pribava

55.40 Priprema i usluživanje Kafe i ostalih napitaka

1

406.00

406.00

 

107.

TR "EKOVITAL" vl. Čekrić Almir

4311030610008

Donja Orahovica

47.82 Trg. na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama

1

406.00

406.00

108.

T.R. "OAZA", vl. Alihodžić Dalmira

4309402960006

Donja Orahovica, Kamenica b.b.

47.71 Trgovina na malo odjećom, 47.72 Trgovina na malo obućom

1

406.00

406.00

109.

Konoba "KRUŠKO", vl. Delić Mustafa

4309558380000

Doborovci

55.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

110.

Frizerski salon "HANA", vl. Karalić Hana

4310691900006

Gračanica, ul. Hajrudina Džebe Bajbage

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

111.

Konoba "SUKI", vl. Čamdžić Suad

4309890580004

Lukavica, Ograđenica b.b.

55.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

112.

Muški i ženski frizerski salon "PILUS", vl. Delić Vedad

431049598000

Gračanica, Riječka mahala

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

3

406.00

1218.00

113.

Frizerski salon "DŽ & A", vl. Hasinović Subhija

4310849380005

Donja Orahovica

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

114.

Frizerski salon "ARNELA", vl. Muslimović Arnela

4310707750000

Gračanica, Gradski pasaž

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

115.

Aščinica-ćevabdžinica "HUMIĆ", vl. Humić Admira

4310718360009

Gračanica, Zelena pijaca

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata

1

406.00

406.00

116.

Caffe bar "NO NAME", vl. Zahirović Fatima

4311293540004

Gračanica, ul. Sarajevska b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

117.

Caffe bar "BOSS", vl. Zahirović Rasim

4310648990000

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

118.

Muški frizer "AA", vl. Mehanović Rijada

4311075710003

Stjepan Polje, Polje b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

119.

Krčma "GANČO", vl. Selimović Semir

4311228480002

Donja Orahovica, Dom

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

120.

Butik "SAMIN", vl. Softić Albina

4309929460001

Gračanica, ul. Branilaca kule grada b.b.

52.50 Trgovina na malo rabljenom robom

2

406.00

812.00

121.

Tradicionalni frizer "ARI", vl. Millaku Alida

4310565270005

Gračanica, ul. Patriotske lige b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

122.

Frizerski salon za žene i muškarce "TREND", vl. Šarić Zijada

4310210810009

Gračanica, Gradski pasaž

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

 

123.

"TEPIH-CENTAR-2", vl. Muminović Zikreta

4311159570002

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana b.b.

47.53 Trgovina na malo tepisima, 47.59 Trgovina na malo namještajem

1

406.00

406.00

124.

Kafe-bar "PUB", vl. Toman Dragan

4309067480002

Gračanica, ul. Armije R BiH br. 26

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

125.

UR "LANGOLD", vl. Avdić Sabina

4311038780000

Stjepan Polje, Polje b.b.

56.10 Djelatnost restorana

1

406.00

406.00

126.

Butik "NAHLA", vl. Dedić Emina

4311293110000

Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića

47.71 Trgovina na malo odjećom

1

406.00

406.00

127.

Caffe bar "AMADEUS", vl. Dizdarević Jasmin

4310617410005

Soko

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

128.

Noćni bar "VIVA", vl. Salčinović Emir

4311271220006

Donja Orahovica, Dom b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

129.

Ćevabdžinica-caffe-slastičarna "HARI", vl. Šabić Binasa

4310102500001

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana b.b.

56.10 Djelatnost restorana

5

406.00

2030.00

130.

T.P. "SVE ZA DOM", vl. Mujčić Elvir

4311341290007

Donja Orahovica, Rijeka b.b.

47.82 Trgovina na malo tekstilom, 47.89 Trgovina na malo o. robom

1

406.00

406.00

131.

Muški frizer "SANA", vl. Karić Alisa

4310153320008

Gračanica, ul. 22 Divizije

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

132.

Butik "PERLA BIANCA", vl. Sarajlić Nermina

4311154850007

Gračanica, ul. Ahmet paše Budimlije b.b.

47.71 Trgovina na malo odjećom

1

406.00

406.00

133.

Frizerski salon "ELMA", vl. Topić Elmedina

4310752030000

Gračanica, ul. Ahmed paše Budimlije b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

134.

T.P. "GVOŽĐARA", vl. Bejtić Safet

4311180260005

Gračanica, ul. Braće Fazlića b.b.

47.89 Trgovina na malo ostalom robom

1

406.00

406.00

135.

T.P. "BELMA", vl. Drndić Safet

4311180340009

Gračanica, Zelena pijaca

47.89 Trgovina na malo ostalom robom

1

406.00

406.00

136.

Frizerski salon "ART", vl. Krajinović Velma

4309466340001

Gračanica, ul. Bosanskih kraljeva b.b.

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

137.

Salon ljepote "EMA", vl. Bukvić Amela

4310646430007

Gračanica, Luke

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

138.

Caffe bar "HASO", vl. Junuzović Selver

4311145350000

Gračanica, ul. Sokogradska b.b.

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

 

139.

Auto škola "EDO", vl. Mustafić Edin

4310867360003

Gračanica, ul. Mehmeda Ahmedbegovića

85.53 Djelatnost vozačkih škola

1

406.00

406.00

140.

T.R. "BIG FOOT", vl. Suvajac Branka

4311218250009

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića br. 13

47.72 Trgovina na malo obućom

3

406.00

1218.00

141.

Specijalistička stomatološka ordinacija "Medicom", vl. Vesna Rešidbegović

4309858000004

Gračanica, ul. 22. Divizije

86.23 Djelatnost stomatološke prakse

1

406.00

406.00

142.

TR "SK" vl. Senada Wahl

4311325250003

Gračanica, ul. Ahmet paše Budimlije b.b.

47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u spec. prodavnicama

1

406.00

406.00

143.

Caffe bar "MEMENTO", vl. Smajlović Senad

4310788060002

Gračanica., ul. Zanatski centar

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

144.

T.R. "ROYAL SILVER", vl. Vujasin Jovica

4311335480007

Gračanica, ul. Branilaca grada b.b. FIS

47.71, 47.72, 47.75, 47.77, 47.78 i 47.91 Trgovina odjećom, obućom

2

406.00

812.00

145.

Disco klub "SALZBURG", vl. Avdagić Delila

4310771090005

Stjepan Polje

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

146.

Caffe bar "TANGO", vl. Jukan Avdo

4311307600005

Pribava

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

147.

Boutik "PLAVA RUŽA", vl. Toman Edina

4310527850006

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića

47.71 i 47.72 Trgovina odjećom i obućom

1

406.00

406.00

148.

Caffe net "OPERA", vl. Spahić Haris

4310123410002

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića

55.40 kafane, vrste kafana i internet usluga i 71.40 iznajmljivanje

1

406.00

406.00

149.

Stomatološka ordinacija "Avdagić", vl. Avdagić Omer

4309521380000

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića br. 18a

86.23 Djelatnost stomatološke prakse

3

406.00

1218.00

150.

Butik "DŽENI", vl. Mašić Mina

4310172380003

Gračanica, ul. Branilaca kule grada b.b. TC Etna

47.71, 47.72 Trgovina odjećom

2

406.00

812.00

151.

Butik "DELFIN", vl. Mulaibrahimović Hava

4310883720001

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića

47.71 i 47.72 Trgovina odjećom i obućom

1

406.00

406.00

152.

TR "SREBRO SHOP DAR", vl. Šuša Jasenka

4310549230001

Gračanica, Gradski pasaž

47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom

1

406.00

406.00

153.

T.P. "GEMA", vl. Gemić Mehmed

4311186540000

Gračanica, Lendići

47.79, 47.82, 47.82 Trgovina

1

406.00

406.00

154.

Fast food "JASMINA", vl. Avdić Sulejman

4309418020003

Stjepan Polje, Polje b.b.

56.10 Restorani vrste Objekt brze hrane Fast food

1

406.00

406.00

155.

T.R. "ĆILIM", vl. Mujić Edin

4310051750008

Gračanica, ul. Mehmeda S.M. Br. 2

52.48 Ostala trgovina

1

406.00

406.00

 

156.

Butik "DERVIŠ", vl. Mulaibrahimović Derviš

4311164650006

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića b.b.

47.71, 47.72 Trgovina

1

406.00

406.00

157.

Auto škola "TEMZA", vl. Kamarić Šejla

4310807460009

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana br.21

85.53 Djelatnost vozačkih škola

2

406.00

812.00

158.

"MUŠKI FRIZER", vl. Žunić Mirsada

4309757150005

Gračanica, ul. Gračanički skver br.2

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

159.

T.R. "INTER SHOP", vl. Kovačević Amer

4311205510001

Donja Lohinja

47.19 Ostala trgovina na malo

1

406.00

406.00

160.

T.R. "AMAR", vl. Delić Amer

4310871800000

Pribava, centar b.b.

47.71, 47.72, 47.79 Trgovina

1

406.00

406.00

161.

Frizerski salon "NEDŽMA", vl. Hadžibegić Selmira

4310545590003

Donja Orahovica

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

162.

"COPY-PRINT CENTAR", vl. Sejdinović Almedin

4310250010005

Gračanica, ul. Branilaca kule grada b.b. TC ETNA

18.12 Ostalo štampanje, 82.19 Fotokopiranje, 95.11 Popravak rač.

2

406.00

812.00

163.

"ZABAVNE IGRE", vl. Hasinović Emir

4310714960001

Donja Orahovica, Rijeka b.b.

93.29 Ostale zabavne igra

1

406.00

406.00

164.

T.R. "CONNECT", vl. Mulaibrahimović Armin

4311051700007

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića

47.42 Trgovina na malo telekomuinikacijama

2

406.00

812.00

165.

Krčma "BORIK", vl. Dizdarević Ismet

4310218630000

Soko, Borik

55.30 Usluživanje pića, pripremanje napitaka

1

406.00

406.00

166.

Frizerski salon "IN", vl. Helić Murisa

4309780990002

Gračanica, ul. 22. Divizije

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

167.

T.R. "MULTI SHOP", vl. Kadribašić Nerminka

4310705200002

Gračanica, ul. Branilaca kule grada b.b. TC BINGO

47.41, 47.42, 47.61, 47.62, 47.79 Trgovina

2

406.00

812.00

168.

Cvjećara "ORHIDEJA", vl. Mujaković Amela

4310437940006

Gračanica, ul. Branilaca kule grada b.b. TC BINGO

47.76 Trgovina na malo cvijećem

2

406.00

812.00

169.

T.R. "PLASTIC SHOP", vl. Šabić Harun

4311288380007

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana b.b.

47.11 Trgovina na malo, 47.19 Ostala trgovina

1

406.00

406.00

170.

"Javni vanlinijski prevoz putnika u drumskom prevozu", vl. Mulahusejnović Mehmed

43100221140004

Babići, Karići

49.31 Gradski i prigradski prevoz, 49.39 Ostali kopneni prevoz

1

406.00

406.00

171.

Butik "VENECIJA", vl. Bojkić Merima

4311326730009

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića b.b.

47.71 Trgovina na malo odjećom, 47.72 Trgovina na malo obućom

2

406.00

812.00

172.

Auto škola "ŠANGA", vl. Kahrimanović Amir

4311315290007

Stjepan Polje, Luka b.b.

85.53 Djelatnost vozačkih škola

1

406.00

406.00

173.

Trgovac pojedinac "MUKI", vl. Kurtović Mustafa

4311236660001

Gračanica, Zelena pijaca

47.89 Trgovina na malo ostalom robom

1

406.00

406.00

174.

Frizerski salon "ALMA", vl. Dervišefendić Tifa

4309530610000

Gračanica, ul. 22. Divizije

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

 

175.

Konoba "TRI FENJERA" vl. Duraković Hamid

4311015430004

Gračanica, Branilaca kule grada 23

53.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata

4

203.00

812.00

176.

Restoran "POD PLOČOM" vl. Huskić Amira

4310431660001

Gračanica, Patriotske lige bb

53.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata

4

203.00

812.00

177.

Aščinica-buregdžinica "AZUR" vl. Jukan Samira

4309932330003

Gračanica, Alije Izetbegovića bb

56.10 Djelatnost rest. i ostalih objekata za pripremu i us. hrane

5

203.00

1015.00

178.

Fast food "SPORT" vl. Omerović Amir

4310439560006

Gračanica, Sarajevska 24

56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata

3

203.00

609.00

179.

Fast food "TIP TOP" vl. Šabani Elfat

4311216390008

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića, br. 35a

56.10 Djelatnost rest. i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

4

203.00

812.00

180.

Ćevabdžinica "LIPA" vl. Džaferi Muhamed

4310507150008

Gračanica, Lipa bb

56.10 Djelatnost rest. i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

1

203.00

203.00

181.

Ćevabdžinica-aščinica "KOD NEDŽADA" vl. Kufuzović Nedžad

4311079620009

Gračanica, Potok mahala bb

56.10 Djelatnost rest. i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

1

203.00

203.00

182.

Konoba "GEGA" vl. Gegić Almir

4310377430003

Gračanica, Branilaca kule grada 31

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

4

203.00

812.00

183.

Fast food "IMPERIA" vl. Imamović Nermin

4311301660006

Gračanica, Zanatski centar

56.10 Djelatnosti rest. i ostalih objekata za pripremu i usl. hrane

1

203.00

203.00

184.

Ćevabdžinica-asčinica "SLATKO ĆOŠE" vl. Omerdić Renata

4309556680006

Gračanica, ul. Gradaščevića b.b.

56.10 Djelatnosti rest. i ostalih objekata za pripremu i usl. hrane

1

203.00

203.00

185.

Auto škola "ESO" vl. Delić Esad

4309578570000

Gračanica, Bosanskih kraljev

85.53 Djelatnost vozačkih ašk2ola

2

406.00

812.00

186.

Fast food "CENTAR" vl. Hasinović Mirnesa

4311170460006

Donja Orahovica

56.10 Djelatnosti rest. i ostalih objekata za pripremu i usl. hrane

2

406.00

812.00

187.

"OPTIKA" vl. Topić Amir

4309437590007

Gračanica, Alije Izetbegovića

47.78. ostala trgovina na malo novom robom u spec. 2P6rodavnicama

1

406.00

406.00

188.

Kozmetički salon "LANA" vl. Nezirović Aldijana

4311114390003

Gračanica, Sultan Mehmeda

96.02 Frizerski i drugi Ft.retmani za uljepšavanje

1

406.00

406.00

189.

Salon zavjesa "BERINA" vl. Hrnjičić Fatima

31015910000

Gračanica, Branilaca kule grada TC ETNA

54.42 Trg. na malo opremom za rsvjetljavanje i predmetima za do.

3

406.00

1218.00

190.

Caffe bar "DALIJA" vl. Alić Damir

4309292250008

Miričina, Polje bb

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

 

191.

Frizersko kozmetički salon "BEAUTY STUDIO HANNY" vl. Junuzović Zerina

4311126560001

Gračanica, Gradski pasaž

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

2

406.00

812.00

192.

Hotel "SAX" - Restoran vl. Suada Avdić

4311170620003

Branilaca grada b.b.

55.10 Hoteli i sl, 56:10 Restorani

4

406.00

1624.00

193.

Trgovac pojedinac "SPADE TEKSTIL" vl. Spahić Edin

4311339630003

Donja Orahovica , Rijeka bb

47.82 Trgovina na malo tekstilom

1

406.00

406.00

194.

TR "Jasmin" vl. Imširović Sabina

4311072610008

Gračanica, Osmana Mehića Tucka bb

47.82 Trgovina na malo tekstilom

1

406.00

406.00

195.

OPTIKA USTAVDIĆ , vl. Ustavdić Edin

4310147940002

Ahmetpaše Budimlije

47.78 Ostala trgovina na malo

3

406.00

1218.00

196.

CAFFE BAR "GOLD" vl. Bećarević Fehim

4310924340006

Pribava

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

2

406.00

812.00

197.

CAFFE BAR LEA, vl. Šuša Mirsad

4310095450001

Zlatnih ljiljana bb

56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića

1

406.00

406.00

198.

Privatna oftamološka ordinacija "OCULUS- Dr. Mujačić Zijada

4311207050008

TC Etna

86.22 djelatnost spec. Zdravstvene djelatnosti

1

406.00

406.00

199.

Trgovac pojedinac "OMER PROM" vl. Mujkanović Omer

4311147720009

Gračanica, Javor bb

47.81 Trgovina na malo 47.89. Trgovina na malo ostalom robom

1

406.00

406.00

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BIH 

TUZLANSKI KANTON 

GRAD GRAČANICA

 

Komisija za dodjelu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19

 

Gračanica 28.05.2020. godine

Br. 05-15-01648-2-2020

 

Predsjednica Komisije

Dženana Tukulj, dipl. Iur

 

 

PRELIMINARNA LISTA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU POMOĆI

 

Redni broj

Naziv pravnog lica /obrta i vlasnika korisnika novčane podrške

Identifikacioni broj

Sjedište

Vrsta djelatnosti- šifra i naziv

STATUS

NAPOMENA

1.

Krojački obrt "FENLA" vl. Purač Edina

4311228210005

Ritašići, br. 36, Gračanica

14.13 Proizvodnja ostale vanjske odjeće

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

2.

SZR "ĐULE" vl. Đulić Bahrija

4309102900001

Gračanica, ul. Patriotske lige br. 45

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

3.

"TAXI PREVOZ" vl. Džananović Mirsad

4310952470004

Doborovci, ul. Džanani

49.32 Taksi služba

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

4.

Frizerski salon "MAGIC" vl. Kuduzović Sandra

4311382990005

Gračanica, Potok mahala br. 6

96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje

ne ispunjava uslove

registrovana 20.03.

5.

Obrt "SLATKA VAROŠ" vl. Hadžić Hasan

4311235180006

Gračanica, Varoški potok bb

10.71 Proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

6.

Obrtnička radnja "MOSFET" vl. Husičić Idriz

4310643330001

Gračanica, Bosanskih kraljeva

95.25 Popravak satova i nakita

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

7.

Krojački salon "DESTINY" vl. Žunić Zlata

4311045130002

Gračanica, ul. Riječka

14.13 Proizvodnja ostale vanjske odjeće

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

8.

Zidar - fasader "IMBRA" vl. Ibrahimović Mehmed

4309326680007

Stjepan Polje, Prkuti bb

43.31 Fasadni i štukaturski radovi

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

9.

"Poljoprivredna djelatnost" vl. Jusufović Amir

4310985210008

Pribava

01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

10.

Poljoprivredni obrt "TARE" vl. Mulaibrahimović Tarik

4311060520003

Gračanica, Dudić bb

01.24 Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

11.

Auto servis "K2" vl. Junuzović Kemal

4311361480007

Gračanica, Potok mahala br. 48

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

12.

Poljoprivredni proizvođač "FARMING" vl. Ahmetašević Izudin

4309864660008

Donja Lohinja bb

01.13 Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

13.

Umjetnički obrazovni centar

4210067930001

Gračanica, Ritašići, Drama bb

94.99 Djelatnost ostalih članskih orhanizacija, d.n.

ne ispunjava uslove

nije privredno društvo niti obrt

 

14.

Obrtnička djelatnost "EBI-MONT" vl. Babajić Izudin

4310570350009

Miričina, Brezici 2

33.12 Popravak strojeva

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

15.

Građevisnki obrt "PODOVI OMER M." vl. Mrkonjić Omer

4310582440003

Pribava

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

16.

Trgovac pojedinac "SB" vl. Bejtić Sejfo

4311367840005

Gračanica, Javor bb

47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama

ne ispunjava uslove

registrovan 29.01.2020

17.

Internet usluge "BLADE" vl. Alić Adnan

4310834780007

Gračanica, Skver

77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kanc. mašina i opreme (uklj. računare)

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

18.

Foto studio "EFEKT" vl. Fejzić Adnan

4311149000003

Gračanica, ul. Alije Izetbegovića

74.20 Fotografske djelatnosti

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

19.

"Psiho Integrys" Služba za psihosocijalnu zaštitu, mentalno zdravlje, edukaciju i rehabilitaciju, vl. Srabović Ahmed

4309702500007

Gračanica, Hajdarovac

86.90 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

20.

Autoelektričarska radnja "A-E ALDIN" vl. Ravkić Aldin

4311304760001

Donja Lohinja bb

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

21.

Fotografski obrt "FOTO T&L" vl. Šako Adnan

4310920780001

Gračanica, Džemala Bijedića bb

74.20 Fotografske djelatnosti

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

22.

"ZLATAR" vl. Alićehajić Izudin

4309579200001

Gračanica, Ahmet - paše Budimlije

32.12 Proizv. nakita i srodnih proizvoda

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

23.

"ZLATARA" vl. Humić Enisa

4309574660004

Gračanica, Ahmet - paše Budimlije

32.12 Proizv. nakita i srodnih proizvoda

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

24.

Tr "AGENDA" vl. Dedić Muhsin

4310066190009

Gračanica, 22. Divizije bb

47.62 Trg. na malo novinama, papirnom robom i pisaćim priborom u spec. prodavaonicama

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

25.

"FOTO ŠAKO" vl. Šako Nedžad

4311103510007

Gračanica, Alije Izetbegovića 33 b

74.20 Fotografske djelatnosti

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

26.

"DIZAJN NAMJEŠTAJ" vl. Huskanović Orhan

4311135800007

Doborovci, Rijeka bb

31.09 Proizvodnja ostalog namještaja

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

27.

CENTAR ZA EDUKACIJU I STRANE JEZIKE "SCHOOL AND SCHOOL" vl. Softić Alma, Gračanica

4310633530002

Gračanica, ul. Sarajevska 11

85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

28.

"KOLA" d.o.o.

4210370870003

Gračanica, Soko, Rajčevac bb

45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

29.

"SOFTYC" d.o.o.

4209946570007

Gračanica, Gračaničkih gazija bb, Korića Han

85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n.

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

 

30.

"SAX" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, export-import, BP Malta

4209070960061

Gračanica, ul. Branilaca grada bb

46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

31.

"SAX" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, export-import, BP Korića Han

4209070960029

Gračanica, ul. Branilaca grada bb

46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

32.

"FORMULA" d.o.o. Posušje

4272164040008

Posušsje, Osoje bb

92.00 Djelatnost kockanja i klađenja

ne ispunjava uslove

sjedište nije u Gračanici

33.

d.o.o. "SPORT VISION" Bijeljina, poslovna jedinica "Sport reality 20" Gračanica

4401843920631

Gračanica, Branilaca grada bb

47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama

ne ispunjava uslove

sjedište nije u Gračanici

34.

"SAŠA-TRADE" d.o.o. PJ1 "Mass light" Gračanica

4400077090129

Gračanica, Branilaca grada bb

47.59 Trgovina na malo namještajem,

opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u spec. prodavnicama

ne ispunjava uslove

sjedište nije u Gračanici

35.

"BAUGLAS" d.o.o.

4210072850008

Gračanica, Industrijska zona bb

25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

36.

"OLIMPTEX" d.o.o.

4210099460007

Gračanica, Šenik bb

14.13 Proizvodnja ostale vanjske odjeće

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

37.

"FORTOB" d.o.o

4210134550006

račanica, Zlatnih ljiljana br. 7

15.20 Proizvodnja obuće

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

38.

"T-LOTUS BH" d.o.o

4210366760007

Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana bb

46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

39.

"MEGA-ROLL" d.o.o.

4210274640005

Gračanica, Miričina, Polje bb

22.23 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

40.

"BB NEW LOOK EXPORT-IMPORT" d.o.o. Mostar

422727060281

Gračanica, ul. Branilaca grada bb

47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama

ne ispunjava uslove

sjedište nije u Gračanici

41.

"PRO-KER" d.o.o.

4210073070014

Gračanica, Branilaca grada bb

46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

42.

"AMAX" d.o.o.

4209355530001

Gračanica, Lipinac 21

43.39 Ostali završni građevinski radovi

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

43.

"ŠUMA PROM" d.o.o.

4209053520007

anica, ul. Majke Bošnjakinje

46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

 

44.

Udruženje Centar za edukaciju djece "MALCI GENIJALCI"

4210342150003

rračanica, ul. Alije Izetbegović

94.99 Djelatnost ostalih članskih organizacija, d.n.

ne ispunjava uslove

nije privredno društvo niti obrt

45.

Trgovac pojedinac Alijan PROM, vl. Sarić Hatidža

4311341020000

Javor bb

47.81 Trgovina na malo hranom, pićima voćem i povrćem

ne ispunjava uslove

nije zabranjena djelatnosti

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Na objavljenju listu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave Liste na web stranici i oglasnoj ploči. Žalba se podnosi Gradonačelniku, a predaje se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRAČANICA         

 

Predsjednica Komisije

Dženana Tukulj, dipl. Iur

 

Komisija za dodjelu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom Corona virusa COVID 19

Gračanica 28.05.2020. godine

Br. 05-15-01648-3-2020

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • AGENDA t.r., vl. Dedić Muhsin - 22. Divizije bb 75320 Gračanica

 • AMAX d.o.o. Gračanica - Lipinac 21 75320 Gračanica

 • AUTO SERVIS K2 VL. JUNUZOVIĆ KEMAL - POTOK-MAHALA 48 75320 GRAČANICA

 • AUTOELEKTRIČARSKA RADNJA A-E ALDIN VL. RAVKIĆ ALDIN - DONJA LOHINJA BB 75320 GRACANICA

 • Bauglas d.o.o. Gračanica - Industrijska zona bb 75320 Gračanica

 • BB NEW LOOK d.o.o. Mostar - ul. Kralja Petra Krešimira IV bb. 88000 Mostar

 • CENTAR ALTERNATIVNE MEDICINE VL SRABOVIĆ AHMED GRAČANICA - HAJDAROVAC BB GRACANICA GRACANICA 75320 Gračanica

 • CENTAR ZA EDUKACIJU I STRANE JEZIKE SCHOOL AND SCHOOL VL SOFTIĆ - SARAJEVSKA 11 GRACANICA 75320 Gračanica

 • DESTINY KROJACKI SALON VL ZUNIC ZLATA - GRACANICA RIJECKA 14 75320 Gračanica

 • DIZAJN-NAMJEŠTAJ VL HUSKANOVIĆ ORHAN DOBOROVCI - DOBOROVIC, RIJEKA BB GRACANICA 75320 GRAČANICA

 • ĐULE SZR VL. ĐULIĆ B.GRAČANICA - LIPA BB GRAČANICA 75320 Gračanica

 • FARMING poljoprivredni proizvođač, vl. Ahmetašević Izudin - Donja Lohinja bb 75320 Gračanica

 • FET POPRAVKA RADIO I TV APARATA VL. HUSIČIĆ IDRIZ - BOSANSKIH KRALJEVA ZANATSKI CENTAR EV BB GRACANICA 75320 Gračanica

 • FORMULA d.o.o. Posušje - Osoje b.b. 88240 Posušje

 • FORTOB d.o.o. Gračanica - ul. Zlatnih ljiljana br. 79 75320 Gračanica

 • FOTO SAKO VL SAKO NEDZAD GRACANICA - GRACANICA ALIJE IZETBEGOVICA 33 B 75320 GRAČANICA

 • FOTO STUDIO EFEKT VL FEJZIĆ ADNAN - ALIJE IZETBEGOVIĆA 14 GRAČANICA 75320 GRAČANICA

 • FOTOGRAFSKI OBRT FOTO T&L VL. ŠAKO ADNAN, GRAČANICA - DŽEMALA BIJEDIĆA BB GRAČANICA 75320 Gračanica

 • FRIZERSKI SALON MAGIC VL. KUDUZOVIC SANDRA GRACANICA - POTOK MAHALA BR.6 75320 GRACANICA

 • GRAĐEVINSKI OBRT PODOVI OMER M. vl. MRKONJIĆ OMER Pribava - Gračanica - Pribava bb 75320 Gračanica

 • INTERNET USLUGE BLADE VL ALIĆ ADNAN GRAČANICA - SKVER,ZANATSKI CENTAR EUROPA GRACANICA 75320 Gračanica

 • KOLA d.o.o. Gračanica - Soko, Rajčevac bb 75320 Gračanica

 • KROJAČKI OBRT FENLA - RITAŠIĆI BR. 36, GRAČANICA 75320 GRAČANICA

 • MEGA-ROLL d.o.o. Gračanica - Miričina, Polje bb 75320 Gračanica

 • OBRT SLATKA VAROŠ VL. HADŽIĆ HASAN GRAČANICA - GRAČANICA, VAROŠKI POTOK BB 75320 GRAČANICA

 • OBRTNIČKA DJELATNOST EBI-MONT VL.BABAJIĆ IZUDIN,MIRIČINA - BREZICI 2 MIRIČINA 75320 Gračanica

 • Olimptex d.o.o. Gračanica - Šenik bb 75320 Gračanica

 • POLJ. OBRT TARE VL. MULAIBRAHIMOVIĆ TARIK - DUDIĆ BB 75320 Gračanica

 • POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL. JUSUFOVIĆ AMIR, PRIBAVA - PRIBAVA BB GRACANICA 75320 Gračanica

 • PRO-KER d.o.o. Gračanica - ul. Branilaca grada bb 75320 Gračanica

 • SAŠA-TRADE d.o.o. DOBOJ PJ 1 MASS-LIGHT GRAČANICA - BRANILACA GRADA bb 75320 GRAČANICA

 • SAX d.o.o. Gračanica - Branilaca grada bb 75320 Gračanica

 • Softyc d.o.o. Gračanica - ul. Gračaničkih gazija bb, Korića Han 75320 Gračanica

 • SPORT VISION D.o.o Bijeljina - Pantelinska 79 76300 Bijeljina

 • ŠUMA-PROM d.o.o. Gračanica - ul. Majke Bošnjakinje br. 54 75320 Gračanica

 • TAXI PREVOZ VL. DŽANANOVIĆ MIRSAD, DOBOROVCI - DŽANANI BB, DOBOROVCI, GRAČANICA 75320 Gračanica

 • T-LOTUS BH d.o.o. Gračanica - ul. Zlatnih ljiljana bb 75320 Gračanica

 • TRGOVAC POJEDINAC ALIJAN PROM VL. ŠARIĆ HATIDŽA - JAVOR BB 75320 GRAČANICA

 • TRGOVAC POJEDINAC SB VL BEJTIC SEJFO GRACANICA - JAVOR BB 75000 GRACANICA

 • UDRUZENJE CENTAR ZA EDUKACIJU DJECE MALCI GENIJALCI - GRACANICA ULICA ALIJE IZETBEGOVICA BB GRACANICA 75326 MALEŠIĆI

 • UOC Gračanica - Drama bb. 75320 Gračanica

 • ZIDAR FASADER VL IBRAHIMOVIĆ MEHMED STJEPAN POLJE GRAČANICA - IBRAHIMOVICI BB STJEPAN POLJE GRACANICA 75320 Gračanica

 • ZLATAR vl. Alićehajić Izudin - Sultan Mehmeda II bb 75320 Gračanica

 • ZLATARA vl. Humić Enisa - Sultana Mehmeda Fatiha bb 75320 Gračanica

 • Najnovije vijesti