Rezultati javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu za projekte: Izgradnja poduzetničkih zona i Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva

Datum objave:12.12.2019. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 12.12.2019.

Objava rezultata – mentoring usluge i poduzetničke zone

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalne rang liste korisnika poticajnih sredstava po projektima „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ i „Izgradnja poduzetničkih zona“ kao i listu korisnika, po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete natječaja.

Potencijalne rang liste korisnika:

MENTORING USLUGE

IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA

 

Lista korisnika po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete.

MENTORING - formalno-pravni razlozi 

 

RANG LISTA

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalna Rang liste korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava kako slijedi:

 

Projekt - Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

                       

1

ABITEC OFFICE SISTEMI d.o.o.

TEŠANJ

2

POLJOPRIVREDNA DJELATNOST SALATAGIĆ

TEŠANJ

3

DUBINSKO ČIŠĆENJE „SANELA"

BUŽIM

4

INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE SISTEMA d.o.o.

SARAJEVO

5

OBRT MERSITEX

TEŠANJ

6

AUTOSERVIS „JAŠO"

TEŠANJ

7

ENBB PRODUKT d.o.o.

TEŠANJ

8

POLJOPRIVREDNA DJELATNOST BULJUBAŠIĆ

TEŠANJ

9

CONFINSA d.o.o.

TEŠANJ

10

GO OFFICE d.o.o.

SARAJEVO

11

STARLINE d.o.o.

SARAJEVO

12

OBRT MILLECENTO

BIHAĆ

13

DECO STONE d.o.o.

TEŠANJ

14

ICE-NET d.o.o.

SARAJEVO

15

SLS d.o.o.

DOBOJ-JUG

16

BOSLOD d.o.o.

ZAVIDOVIĆI

17

NAPREDAK d.o.o.

ŽEPČE

 

 

RANG LISTA

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se Potencijalna Rang lista korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava kako slijedi:

 

 

Projekt - Izgradnja poduzetničkih zona

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

 

1

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

ZAVIDOVIĆI

2

OPĆINA STOLAC

STOLAC

3

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

DOMALJEVAC-ŠAMAC

4

OPĆINA MAGLAJ

MAGLAJ

5

GRAD GRAČANICA

GRAČANICA

6

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

BOSANSKA KRUPA

7

GRAD ČAPLJINA

ČAPLJINA

8

OPĆINA SREBRENIK

SREBRENIK

9

OPĆINA KONJIC

KONJIC

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu, po Projektima: „Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede“ objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 46/19, te u dnevnim novinama „Dnevni Avaz" i „Dnevni list" od 03.07.2019. godine, a u vezi objavljene potencijalne Rang liste korisnika grant sredstva tekućih transfera za 2019. godinu, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje

 

L I S T U

PODNOSIOCA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU PO PROJEKTU „PRUŽANJE MENTORING USLUGA ZA SUBJEKTE MALE PRIVREDE“

IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGA

 

R/b

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

Razlog odbacivanja prijave

                       

1

TONINO HOLZ d.o.o.

Žepče

Kopije uvjerenja o poreznoj registraciji i obavijesti o razvrstavanju subjekta su neovjerene, nema uvjerenje o državljanstvu za većinskog vlasnika

2

IZOLACIJE FILIPOVIĆ d.o.o.

Žepče

Nema uvjerenja o poreznoj registraciji, obavijesti o razvrstavanju i uvjerenja od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim obavezama

3

MARIĆ PROJEKTI d.o.o.

Žepče

Nema broja niti liste osiguranih osoba, izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama i izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala nisu ovjerene od nadležnog organa

4

HIDRO LINE d.o.o.

Tešanj

Nema uvjerenje o državljanstvu za većinskog vlasnika

5

TAG d.o.o.

Tešanj

Nema uvjerenje o državljanstvu za većinskog vlasnika

6

BARBARA MEBL d.o.o.

Žepče

Nema uvjerenje o poreznoj registraciji

7

ZERICK d.o.o.

Sarajevo

Neovjerene kopije dokumenata aktuelni izvod i uvjerenje o obavezama po osnovu PDV-a, nema broja niti liste osiguranih osoba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: