Sanacija asfaltnog kolovoza regionalnog puta R438: Gromiljak-Fojnica, dionica Fojnica-Prokos, od st.km19+250 do st.km19+450, od st. km19+600 do st.km 19+750, ukupna dužina L=350m

Datum objave: 25.09.2019. 10:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

776-1-3-39-5-50/19Broj obavještenja o nabavci 776-1-3-39-3-37/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4236081460009
Kontakt osoba Lorena Popović
Adresa 16 August
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 733-278
Faks (030) 732-873
Elektronska pošta direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija asfaltnog kolovoza na regionalnog puta R438: Gromiljak-Fojnica, dionica Fojnica-Prokos, od st.km19+250 do
st.km19+450, od st. km19+600 do st.km 19+750, ukupna dužina L=350m

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija asfaltnog kolovoza na regionalnog puta R438: Gromiljak-Fojnica, dionica Fojnica-Prokos, od st.km19+250 do
st.km19+450, od st. km19+600 do st.km 19+750, ukupna dužina L=350m

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Fojnica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAKOP DOO KISELJAK 4236047100001 Kiseljak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

132357,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

132357,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

132357,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
776-1-3-39-5-50/19
PODIJELI: