Sanacija lokalnih puteva na području regije Jalj

Datum objave: 24.09.2019. 08:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

789-1-3-19-5-25/19Broj obavještenja o nabavci 789-1-3-19-3-17/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠIPOVO
IDB/JIB 4401338950003
Kontakt osoba Milenko Trivunčić
Adresa Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 360-027
Faks (050) 371-637
Elektronska pošta milenko957@gmail.com
Internet adresa www.sipovo.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šipovo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta, mostova i lokalnih puteva oštećenih tokom obilnih padavina i poplava na području opštine
Šipovo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija klizišta, mostova i lokalnih puteva oštećenih tokom obilnih padavina i poplava na području opštine
Šipovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva u širem prigradskom području

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva u širem prigradskom području koji su oštećeni usljed jakih kišnih padavina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje


II Ukupna količina ili obim ugovora

KAO u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51966,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja: 45 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Šipovo, lokacije navedene u predmjeru

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 M.ŽELJO DOO 4401325200005 Šipovo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

51754,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

51754,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51754,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51754,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih putevana području regije Jalj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih putevana području regije Jalj koji su oštećeni usljed jakih kišnih padavina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje


II Ukupna količina ili obim ugovora

KAO u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62303,85

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja: 45 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Šipovo, lokacije navedene u predmjeru

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 M.ŽELJO DOO 4401325200005 Šipovo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

62303,85

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

62303,85

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

62303,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

62303,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
789-1-3-19-5-25/19
PODIJELI: