Sanacija putne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Zavidovići

Datum objave: 12.03.2021. 09:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1374-1-3-185-5-13/21


Broj obavještenja o nabavci 1374-1-3-185-3-58/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218234570005
Kontakt osoba ALMIR MUSTAFIĆ
Adresa Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 206-701
Faks (032) 206-722
Elektronska pošta opzdici@bih.net.ba
Internet adresa www.zavidovici.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija putne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Zavidovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija putne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Zavidovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet45262310-7 Armiranobetonski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PODRUČJE OPĆINE ZAVIDOVIĆI (STD 20 km)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 DAN

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1POROBIC DOO4218228760005ZavidovićiBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

92996,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

92996,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

115351,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1374-1-3-185-5-13/21
PODIJELI: