Sanacija putne komunikacije u mjestu Jezerci – MZ Mehurić

Datum objave: 23.09.2019. 08:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

54-1-3-87-5-80/19Broj obavještenja o nabavci 54-1-3-87-3-49/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB 4236179780001
Kontakt osoba Aida Kavazović
Adresa Konatur bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-277
Faks (030) 511-825
Elektronska pošta urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa www.opcinatravnik.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na području općine Travnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na području općine Travnik što podrazumijeva sanaciju putne komunikacije u mjestu
Jezerci – MZ Mehurić i sanaciju klizišta uz putnu komunikaciju u mjestu Ilovača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 90522400-6 Čišćenje i sanacija tla


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija putne komunikacije u mjestu Jezerci – MZ Mehurić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija putne komunikacije u mjestu Jezerci – MZ Mehurić, prema predmjeru radova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

naselje Jezerci, MZ Mehurić, općina Travnik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IGM - IUT HASKIĆ 4236068950005 Vitez Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8598,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8598,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8598,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11357,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija klizišta uz putnu komunikaciju u mjestu Ilovača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija klizišta uz putnu komunikaciju u mjestu Ilovača, prema predmjeru radova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema predmjeru radova

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Ilovača, općina Travnik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IGM - IUT HASKIĆ 4236068950005 Vitez Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4996,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4996,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4996,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6450,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
54-1-3-87-5-80/19
PODIJELI: