Servisiranje motornih vozila u Istočnom Sarajevu

Datum objave: 15.01.2016. 15:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1030-0-2-2-11-4/16


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGANI 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB 4402160810004
Kontakt osoba Ljiljana Milosavljević
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-620
Faks (051) 307-955
Elektronska pošta lj.milosavljevic@inspektorat.vladars.net
Internet adresa www.inspektorat.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja motornih vozila u Istočnom Sarajevu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja motornih vozila u Istočnom Sarajevu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u pozivu za dostavljanje ponuda

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pale

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOSERVIS IMS S. P. 4506691140003 Pale (RS) Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4030,80

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

4030,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

4030,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1030-0-2-2-11-4-16.pdf
PODIJELI: