Servisiranje vozila za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BIH

Datum objave: 22.01.2016. 07:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1370-4-2-623-9-16/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1370-4-2-623-5-54/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba DALIBOR MATIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-234
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta amujacic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

servisiranje vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

servisiranje autobusa i specijalnog vozila za potrebe Centralnog ureda CBBiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SLT d.o.o. Ilidža 4218740350005 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1852,73 12.10.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža 3 / 4
2 1592,12 12.10.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
3 1028,22 30.11.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
4 740,00 30.11.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
5 7200,00 3.11.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža


1 1852,73 12.10.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
2 1592,12 12.10.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
3 1028,22 30.11.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
4 740,00 30.11.2015. "SLT" d.o.o. Ilidža
5 7200,00 3.11.2015. "SLT" d.o.o. IlidžaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

servisiranje vozila za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BIH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOSERVIS DIJAGNOSTIK 4502361880005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2180,00 12.10.2015. AUTOSERVIS "DIJAGNOSTIK" 4 / 4
2 123,00 12.10.2015. AUTOSERVIS "DIJAGNOSTIK"


1 2180,00 12.10.2015. AUTOSERVIS "DIJAGNOSTIK"
2 123,00 12.10.2015. AUTOSERVIS "DIJAGNOSTIK"

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-4-2-623-9-16-16.pdf
PODIJELI: