SIM kartice za GPS servise

Datum objave: 19.01.2016. 10:16 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1180-1-2-105-9-21/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1180-1-2-105-5-248/15, 1180-1-2-105-5-211/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka telekomunikacionih sistema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacijske usluge
Dodatni predmet(i) 64200000-8 Telekomunikacijske usluge


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BACKUP LINKOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11000,00 2.12.2015. Mtel a.d. Banja Luka 3 / 4


1 11000,00 2.12.2015. Mtel a.d. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SIM KARTICE ZA GPS SERVISE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacijske usluge

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BH TELEKOM Sarajevo 4200211100994 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7000,00 29.10.2015. BH TELEKOM Sarajevo 4 / 4


1 7000,00 29.10.2015. BH TELEKOM Sarajevo

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-105-9-21-16.pdf
PODIJELI: