Službena odjeća

Datum objave: 23.09.2019. 10:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.


OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

286-1-1-287-5-87/19Broj obavijesti o nabavi 286-1-1-287-3-62/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227270280004
Kontakt osoba Tina Vlaho.
Adresa Tvrtka Miloša b.b
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 445-000
Faks (036) 445-002
Elektronička pošta nabave@post.ba
Internet adresa www.post.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

141920,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava službene odjeće.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava službene odjeće.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18110000-3 Radna odjeća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno TD.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MICOLLO D.O.O. MOSTAR 4227105750004 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

141901,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

141901,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

141901,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
286-1-1-287-5-87/19
PODIJELI: