Specijalističko održavanje lokomotive MDD-03-09

Datum objave: 14.01.2016. 11:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1405-4-2-11-5-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB 4200225150048
Kontakt osoba Adnan Osmović
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-000
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Specijalističko održavanje lokomotive MDD-03-09

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Specijalističko održavanje lokomotive MDD-03-09

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50221000-0 Usluge popravaka i održavanja lokomotiva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana Tuzla, Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KA TIRE BH doo Sarajevo 4201736020009 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Firma KA TIRE BH doo Sarajevo je isporučilac dizel hidraulične lokomotive tip MDD-03-09 proizvodnja "Express Service" odd
Bugarska i ujedno je zastupnik za isporuku rezervnih dijelova i obavljanje servisiranja, te kao takva jedina na ovim
prostorima koja je u mogućnosti sigurno da izvrši isporuku rezervnih dijelova i obavi remonte i opravke predmetne
lokomotive.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KA TIRE BH doo Sarajevo

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1405-4-2-11-5-13-16.pdf
PODIJELI: