Specijalno komunalno vozilo za prikupljanje i odvoz selektiranog otpada

Datum objave: 31.03.2021. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.03.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

812-1-1-6-5-5/21


Broj obavijesti o nabavi 812-1-1-6-3-2/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JKP "KOMUNALAC" D.O.O. BUSOVAČA
IDB/JIB 4236117910006
Kontakt osoba Goran Jurić
Adresa S.S.Kranjčevića bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 735-031
Faks (030) 735-030
Elektronička pošta jkpbusovaca@yahoo.com
Internet adresa jkp-busovaca.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Busovača

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz selektiranog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144510-6 Vozila za odvoz smeća
Dodatni predmet(i) 34144511-3 Vozila za skupljanje otpada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Busovača, Silvija Strahimira Kranjčevića bb

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARG D.O.O. 4404068160004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

55490,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

55490,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55490,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55490,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
812-1-1-6-5-5/21
PODIJELI: