Specijalno vozilo sa korpom za održavanje rasvjete i putarsko vozilo

Datum objave: 17.03.2021. 13:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1345-1-1-10-5-12/21


Broj obavještenja o nabavci 1345-1-1-10-3-9/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" D.O.O. BANJA LUKA
IDB/JIB 4402955260002
Kontakt osoba Sergej Đukić
Adresa Vase Pelagića 10
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-680
Faks (051) 233-700
Elektronska pošta tsobota@autoputevirs.com
Internet adresa www.autoputevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka jednog specijalnog vozila sa korpom za održavanje rasvjete i jednog putarskog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka jednog specijalnog vozila sa korpom za održavanje rasvjete i jednog putarskog vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42415200-0 Radna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U sjedištu Prodavca

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dato u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX AUTO RS DOO 4400968920009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

200000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

200000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

200000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

200000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1345-1-1-10-5-12/21
PODIJELI: