Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata

Datum objave: 15.01.2016. 10:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-148-9-5/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-148-5-72/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sanitetski i potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Papirni, dvoslojni, perforirani podmetač, dimenzije min. 60 cm x 100 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Papirni, dvoslojni, perforirani podmetač, dimenzije min. 60 cm x 100 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MedTouch d.o.o. 4403335840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2055,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.10.2015. - 15.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2055,00 19.10.2015. MedTouch d.o.o.
3 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-EKG trake , širine 57 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake , širine 57 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MedTouch d.o.o. 4403335840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

108,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.10.2015. - 15.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 108,00 19.10.2015. MedTouch d.o.o.
4 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-EKG trake, širina 63 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake, širina 63 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MedTouch d.o.o. 4403335840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

435,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.10.2015. - 15.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 435,00 19.10.2015. MedTouch d.o.o.
5 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-EKG trake , širina 112 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake , širina 112 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MedTouch d.o.o. 4403335840005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.10.2015. - 15.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 180,00 19.10.2015. MedTouch d.o.o.
6 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Natron kreč za apsorpciju CO2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Natron kreč za apsorpciju CO2

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Rauche Medical d.o.o. 4227654340004 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

306,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 306,30 16.11.2015. Rauche Medical d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-Sredstvo za dezinfekciju ruku utrljavanjem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju ruku utrljavanjem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4360,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4360,00 28.10.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Sredstvo za pranje ruku

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za pranje ruku.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3520,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3520,00 28.10.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju hirurških i medicinskih instrumenata.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6000,00 19.10.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
13 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 21-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna kožna
igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 0, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

92,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 92,40 15.10.2015. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 22-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna kožna
igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 4, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

112,56

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 112,56 15.10.2015. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Materijal za rad na EMNG aparatu “Medelec Synergy"

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Registracijske elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", 150 cm, DIN 5
2. Traka za pričvršćivanje (za registracione elektrode) kompatibilna sa aparatom “Medelec Synergy", dužina 40
cm
3. Stimulacijske elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", dužine 150 cm
4. Stimulacijske spužvice kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy"
5. Prstenaste elektrode kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy", 150 cm, DIN 5
6. Elektroda uzemljenja kompatibilna sa aparatom “Medelec Synergy"
7. Kabel za uzemljenje kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy", DIN 5
8. Jednokratne iglene elektrode 50 mm x 0,46 mm kompatibilne sa aparatom “Medelec Synergy"
9. Držač jednokratnih igala kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy", DIN 5
10. Kabel za iglenu elektrodu kompatibilan sa aparatom “Medelec Synergy"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDIETIK d.o.o. 4403300460005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12618,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma


12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12618,50 19.10.2015. MEDIETIK d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 27-Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver nazubljeni, Ø 5,5 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2950,00 16.10.2015. Stepmed
20 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28- Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver, glatki, Ø 5,5 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući nastavak za šejver, glatki, Ø 5,5 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1770,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 885,00 19.10.2015. Stepmed
21 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 50°, za rad u zglobu koljena

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 50°, za rad u zglobu koljena

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3700,00 19.10.2015. Stepmed
22 / 23  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 30-Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 90°, za rad u zglobu koljena

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna aktivna elektroda-neaspiracioni ablator 90°, za rad u zglobu koljena

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.10.2015. - 12.10.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3700,00 19.10.2015. Stepmed
23 / 23 / 23

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-148-9-5-16.pdf
PODIJELI: