Stalci namjenski za pumpe na štrcaljku i volumetrijske pumpe

Datum objave: 24.09.2019. 13:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.


OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

329-1-1-113-5-148/19Broj obavijesti o nabavi 329-1-1-113-3-66/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB 4227224680006
Kontakt osoba Ana Martinović, mag.iur.
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-500
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

290000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava medicinskih aparata i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinski aparati i potrošni materijal za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke
bolnice Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinske naprave


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava jednokratnog bronhoskopa s monitorom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni bronhoskop s monitorom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinske naprave


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2019. - 20.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Bijeli Brijeg b.b., 88 000 Mostar

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MELCOM D.O.O. MOSTAR 4227519720000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10659,30

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10659,30

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10659,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10659,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava pumpi na štrcaljku

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pumpe na štrcaljku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinske naprave


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2019. - 20.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Bijeli Brijeg b.b., 88 000 Mostar

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MELCOM D.O.O. MOSTAR 4227519720000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

171096,12

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

171096,12

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

171096,12

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

171096,12

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava volumetrijskih pumpi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Volumetrijske pumpe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinske naprave


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2019. - 20.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Bijeli Brijeg b.b., 88 000 Mostar

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MELCOM D.O.O. MOSTAR 4227519720000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22492,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

22492,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22492,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22492,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava stalaka namjenskih za pumpe na štrcaljku i volumetrijske pumpe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stalci namjenski za pumpe na štrcaljku i volumetrijske pumpe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinske naprave


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2019. - 20.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Bijeli Brijeg b.b., 88 000 Mostar

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MELCOM D.O.O. MOSTAR 4227519720000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42441,45

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

42441,45

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42441,45

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42441,45

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava uređaja za grijanje pacijenata i prekrivki

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Uređaj za grijanje pacijenata i prekrivke

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinske naprave


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

20.9.2019. - 20.9.2020.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Bijeli Brijeg b.b., 88 000 Mostar

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MELCOM D.O.O. MOSTAR 4227519720000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24265,14

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

24265,14

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24265,14

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24265,14

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
329-1-1-113-5-148/19
PODIJELI: