Štampanje obrazaca

Datum objave: 19.01.2016. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/ Dobavljači

ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenj a ugovora

Datum

potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazum a i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

7981000

0-5- Nabavka

usluga štampanja

obrazaca

Konkurent

ski postupak, 1157-7-2- 34-3-6/15

„GAMA" d.o.o Brčko

33.585,56 KM,

Rok isporuke 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice.

 

-

-

19.03. 2015.

19.08. 2015., 33.585,56 KM

 

 

* U slučaju okviraog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: