Stomatološki lijekovi

Datum objave: 06.01.2021. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1350-1-1-12-9-19-1350/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1350-1-1-12-5-35/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB 4218074270000
Kontakt osoba Lejla Grcić-Zukić
Adresa Fra Ivana Jukića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 248-823
Faks (032) 242-113
Elektronska pošta domzdravljazenica@gmail.com
Internet adresa www.dzz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka stomatoloških lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazumaII 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2930,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.3.2020. - 12.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.2.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 179,06 21.12.2020. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA
2 279,16 21.12.2020. KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1350-1-1-12-9-19-1350/21
PODIJELI: