Stručna literatura 2020

Datum objave:21.01.2021. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

997-0-2-1-7-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka stručne literature 2020

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22100000-1 Štampane knjige, brošure i leci


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 32,48 7.5.2020. REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O.
2 213,68 30.12.2020. REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O.
3 51,28 24.6.2020. SKUPŠTINA-SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
4 786,50 13.7.2020. AVAZ ROTO PRESS D.O.O.
5 200,00 28.7.2020. FINCONSULT D.O.O

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-0-2-1-7-10/21
PODIJELI:

Najnovije vijesti