Stručni seminari

Datum objave: 22.01.2016. 11:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

276-0-2-5-7-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
IDB/JIB 4401613760007
Kontakt osoba Biljana Vrhovac
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 339-386
Faks (051) 339-649
Elektronska pošta b.vrhovac@msv.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Stručni seminari

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sminari iz oblasti javnih nabavki i računovodstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79951000-5 Usluge organizovanja seminara


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 666,67 31.12.2015. SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA RS
2 1210,00 31.12.2015. EUTENDER
3 425,64 31.12.2015. BEST SOLUTIONS D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
276-0-2-5-7-6-16.pdf
PODIJELI: