Stubovi za NN mrežu

Datum objave: 05.03.2021. 14:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1404-1-1-185-5-40/21


Broj obavještenja o nabavci 1404-1-1-185-3-83/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400014500009
Kontakt osoba D.Ristić, N.Đuranović, S.Lazić, G.Savanović, B.Goganović i M.Savić
Adresa Nikole Pašića 77
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 209-700
Faks (053) 241-344
Elektronska pošta info@elektrodoboj.net
Internet adresa www.elektrodoboj.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka stubova za NN mrežu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Razni stubovi za niskonaponsku mrežu - detaljno u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114210-7 Betonski šipovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuku robe predvidjeti na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta
radnih jedinica Teslić, Modriča, Derventa, Šamac i Brod ili mjesta izvođenja radova - detaljno u TD.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dobavljač je obavezan isporučiti robu u roku do 60 dana od dana zaključenja ugovora i prijema naloga za isporuku
robe.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. PRIJEDOR 4400694880005 Prijedor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

98401,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98401,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98990,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1404-1-1-185-5-40/21
PODIJELI: