Svjetlosno zvučna signalizacija za službena motorna vozila MUP-a RS

Datum objave: 19.09.2019. 12:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

348-1-1-237-5-134/19Broj obavještenja o nabavci 348-1-1-237-3-114/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Jadranka Subašić
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka svjetlosno zvučne signalizacije i obilježavanja (štampe) putničkom motornog vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svjetlosno zvučne signalizacije i obilježavanje( štampe) putničkih motornih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka svjetlosno zvučne signalizacije za službena motorna vozila MUP-a RS

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 85 komada svjetlosno zvučne signalizacije za službena motorna vozila MUP-a RS

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II Ukupna količina ili obim ugovora

85 komada

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.01.2020.godine.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOORDINATA D.O.O. 4404008930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

109990,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

109990,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109990,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109990,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

S/M-404-1216/19 od 18.09.2019.godine


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Obilježavanje ( štampa) službenih motornih vozila MUP-a RS

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obilježavanje ( štampa) 85 službenih motornih vozila MUP-a RS

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II Ukupna količina ili obim ugovora

85 komada

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.01.2020.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOORDINATA D.O.O. 4404008930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19975,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19975,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19975,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19975,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

S/M-404-1216/19 od 18.09.2019.godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
348-1-1-237-5-134/19
PODIJELI: