Svježe goveđe meso

Datum objave: 16.09.2019. 13:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

949-1-1-126-5-16/19Broj obavještenja o nabavci 949-1-1-126-3-14/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BRC "AQUATERM"
IDB/JIB 4218106810001
Kontakt osoba Edib Dzakmic
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 71340 Olovo (bhp sa)
Općina/Grad Olovo
Telefon (032) 829-600
Faks (032) 829-601
Elektronska pošta aquaterm@aquaterm.olovo.ba
Internet adresa www.aquaterm.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Olovo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka svježeg goveđeg mesa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Svježe goveđe meso za pripremu gotovih jela

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15111000-9 Goveđe i teleće meso


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU"Aquaterm"Olovo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IM SEMIĆ D.O.O. VISOKO 4218120050001 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

129689,15

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

129689,15

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

129689,15

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
949-1-1-126-5-16/19
PODIJELI: