Svježe meso i suhomesnati proizvodi

Datum objave: 20.09.2019. 08:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

248-1-1-139-5-3/19Broj obavještenja o nabavci 248-1-1-139-3-1/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI CENTAR VILINA VLAS VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400498190009
Kontakt osoba Nebojša Krlić
Adresa Višegradska banja b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 620-311
Faks (058) 620-480
Elektronska pošta vilinavlas@teol.net
Internet adresa vilinavlas.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, hljeba, mesa i pića za potrebe Ustanove

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda, hljeba i peciva i pića za
potrebe JURC ,,Vilina vlas'' Višegrad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prehrambene namirnice široke potrošnje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prehrambene namirnice široke potrošnje za potrebe Ustanove

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

145000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanove

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PALMA, STR, SP 4501521030007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

144578,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

144578,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144578,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144578,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Svježe meso i suhomesnati proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda za potrebe Ustanove

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

88000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanove

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VIZION D.O.O. ROGATICA 4400604990001 Rogatica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

87995,49

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

87995,49

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87995,49

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87995,49

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hljeb i peciva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabvka hljeba i peciva za potrebe Ustanoev

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811000-6 Hljebni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanoev

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADRIA DOO 4402821900005 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11996,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11996,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11996,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11996,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Piće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pića za potrebe Ustanove

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15900000-7 Pića, duvan i srodni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ddp magacin Ustanove

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADRIA DOO 4402821900005 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

27751,37

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

27751,37

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27751,37

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27751,37

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
248-1-1-139-5-3/19
PODIJELI: